Nyhedsbrev nr. 20 af 7. oktober 2010 fra Trans-Danmark.
KÌre medlemmer, Vi er i bestyrelsen meget übne overfor input fra vores medlemmer. For at sikre en üben dialog afholder vi lørdag den 30. oktober kl. 12.00 i Bygningen i Vejle et medlemsmøde. Adressen er Ved AnlÌget 14B, 7100 Vejle. Medlemsmødet indledes med en frokost, hvorefter der bliver lejlighed til ...
Vis forekomsten