B 62. Bilag 2. Spgsm. 2. FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn skrev den 23. marts 2023 til Sundhedsudvalget, at beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür havde baggrund i nogle bedagede videnskabelige artikler fra forrige ürhundrede. Svar 25. maj 2023.
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn sendte dateret den 23. marts 2023 en skrivelse til Sundhedsudvalget med med bemÌrkninger om beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür. Den 4. maj 2023 stillede Kim Edberg Andersen (NB), Peter ...
Vis forekomsten