Pornografi lovliggøres i 1967 henholdsvis i 1969.
Siden 1933 havde utugtige skrifter, billeder og genstande vÌret forbudt. Med "utugtige" menes pornografiske. Ordet "pornografi" var blot ikke opfundet dengang. I 1967 blev forbuddet mod pornografiske skrifter ophÌvet og i 1969 fulgte ophÌvelse af forbuddet mod pornografiske billeder og genstande. Ifølge § ...
Vis forekomsten