Sheffield og Horsham mod the United Kingdom - Application No 22985/93 og 23390/94. Ret til Ìndring af fødselsattest. Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998.
I sagen Sheffield og Horsham v. the United Kingdom - Application No 22985/93 og 23390/94 - som bestür af to sager, som blev ført samtidig, frikendte Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998 England. Sagen blev ført ved Storkammeret - Grand Chamber - i Den EuropÌiske ...
Vis forekomsten
Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle ...
Vis forekomsten