Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn).

Vist 670 gange.
√ėkonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn) i h√łring.
√ėkonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle bem√¶rkninger til udkastet til lovforslag er ministeriet i h√¶nde senest fredag den 28. marts 2014.
Det er hensigten, at lovændringen skal træde i kraft 1. september 2014.

Eventuelle bemærkninger sendes pr. e-mail til gk@cpr.dk med kopi til cpr@cpr.dk.
Eventuelle sp√łrgsm√•l kan rettes til chefkonsulent Grete Kongstad, CPR-kontoret gk@cpr.dk / tlf. 72269740.

Lovforslaget er udarbejdet p√• grundlag af rapporten af 28. februar 2014 fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe om juridisk k√łnsskifte, der blev offentliggjort den 28. februar 2014.

Ligestillingsudvalget registrerede den 9. april 2014 forslaget som LIU, Alm. del2013-14 – bilag 47.

* * *
Herunder gengives lovforslaget.

Forslag
til
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 5 af 9. januar 2013, som √¶ndret ved ¬ß 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, ¬ß 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. xx af xx 2014 og ¬ß 15 i lov nr. xx af xx 2014 foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
‚ÄĚStk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning herom nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Det er en betingelse for tildeling af nyt personnummer, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.‚ÄĚ

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. september 2014.

§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Formålet med lovforslaget
Form√•let med lovforslaget er at g√łre det muligt, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske k√łn og det k√łn, som de p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre og identificerer sig med, kan opn√• juridisk k√łnsskifte. Det foresl√•s s√•ledes, at juridisk k√łnsskifte kan opn√•s ved indgivelse af skriftlig ans√łgning om nyt personnummer, hvoraf det fremg√•r, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Derved bliver det muligt for transk√łnnede at opn√• juridisk k√łnsskifte f√łrst og fremmest i form af tildeling af nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling.

N√•r nyt personnummer er tildelt, vil den p√•g√¶ldende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. Det nye personnummer giver endvidere adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn. Den p√•g√¶ldendes fornavn skal om n√łdvendigt √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn. Tiden fra √łnsket om juridisk
k√łnsskifte
opst√•r, og til det juridiske k√łnsskifte er effektueret, kan med denne model v√¶re meget kortvarig. Det er derfor fundet rigtigst, at modellen kombineres med en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den im√łdekommes. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Lovforslaget har sammenh√¶ng med forslag til lov om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (√Ündrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.), som forventes fremsat af sundhedsministeren samtidig med frems√¶ttelsen af n√¶rv√¶rende lovforslag.

2. Lovforslagets baggrund
Regeringen har √łnsket at unders√łge mulighederne for, at transk√łnnede kan opn√• juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb. Det er kommet til udtryk i regeringsgrundlaget fra 2011.

Regeringen nedsatte derfor i januar 2013 en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe med den opgave at opstille og vurdere modeller for, at et k√łnsskifte kan anerkendes juridisk p√• baggrund af forskellige niveauer for k√łnskorrigerende behandling. P√• baggrund af en rapport fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte har regeringen besluttet at frems√¶tte lovforslag om, at transk√łnnede fremover kan opn√• juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb eller anden behandling.

Regeringen har besluttet at gennemf√łre den s√•kaldte erkl√¶ringsmodel, som arbejdsgruppen har opstillet. Modellen indeb√¶rer, at transk√łnnede kan opn√• juridisk k√łnsskifte, uden at der stilles krav om kirurgiske indgreb eller anden k√łnskorrigerende behandling. Der stilles heller ikke krav om, at diagnosen transseksualisme foreligger. Det foresl√•s s√•ledes, at juridisk k√łnsskifte alene er betinget af, at der indgives en skriftlig ans√łgning om nyt personnummer,
hvoraf det fremg√•r, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at ans√łgningen bekr√¶ftes af den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder. Den p√•g√¶ldende vil herefter f√• tildelt nyt personnummer i overensstemmelse med det k√łn, den p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre. Det foresl√•s, at ordningen g√¶lder personer, som er fyldt 18 √•r p√• ans√łgningstidspunktet.

2.1. Den g√¶ldende ordning om k√łnsskifte
juridisk k√łnsskifte kan i dag alene opn√•s efter et fysisk k√łnsskifte i form af kastration.

K√łnsskifteindgreb i form af kastration foruds√¶tter efter sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 913 af 13. juli 2010 med senere √¶ndringer, tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Det skyldes, at der er tale om et omfattende og irreversibelt indgreb. Forl√łbet mod kastration indledes med et observationsforl√łb p√• baggrund af en henvisning fra en l√¶ge, ofte den transk√łnnedes egen l√¶ge. Observationsforl√łbet finder i dag udelukkende sted p√• Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet. Et typisk observationsforl√łb str√¶kker sig i dag s√¶dvanligvis over to √•r.

Sundhedsstyrelsen anerkender et k√łnsskifte efter ans√łgning fra den p√•g√¶ldende, hvis kastration er gennemf√łrt, og diagnosen transseksualisme foreligger. For k√łnsskifte fra mand til kvinde er det et krav, at k√łnskirtlerne og penis er fjernet. For k√łnsskifte fra kvinde til mand er det et krav, at √¶ggestokkene er fjernet. N√•r Sundhedsstyrelsen har anerkendt et k√łnsskifte, orienterer styrelsen √ėkonomi- og Indenrigsministeriet om det anerkendte k√łnsskifte, og √ėkonomi- og Indenrigsministeriet udsteder nyt personnummer til den p√•g√¶ldende i overensstemmelse med det nye k√łn.

Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn. Endvidere skal den p√•g√¶ldendes fornavn om n√łdvendigt √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn.

Transk√łnnede, som ikke kan eller ikke √łnsker at gennemf√łre kastration, kan efter navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 392 af 1. maj 2012 med senere √¶ndringer, tage et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, og endvidere efter bekendtg√łrelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v., f√• k√łnsbetegnelsen X (for uspecificeret) i passet, forudsat, at Sexologisk Klinik vurderer, at den p√•g√¶ldende
enten er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed.

2.2. Arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte
Regeringen nedsatte i januar 2013 en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe med repr√¶sentanter fra Justitsministeriet, det dav√¶rende Social-, B√łrne- og Integrationsministerium, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, det dav√¶rende Ministerium for Ligestilling og Kirke samt √ėkonomi- og Indenrigsministeriet.

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde med afgivelsen af en rapport om juridisk k√łnsskifte i februar 2014. I forbindelse med rapportens udarbejdelse har arbejdsgruppen afholdt lyttem√łde med interesseorganisationerne p√• omr√•det. Rapporten kan l√¶ses p√• www.jm.dk.

Arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte har opstillet tre modeller for en fremtidig ordning for juridisk k√łnsskifte: erkl√¶ringsmodellen, vurderingsmodellen og diagnosemodellen. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, men forkastet en fjerde model: behandlingsmodellen. Arbejdsgruppen har for samtlige modeller forudsat, at ans√łgeren skal v√¶re fyldt 18 √•r p√• ans√łgningstidspunktet.

Erkl√¶ringsmodellen indeb√¶rer, at personer, der oplever et misforhold mellem det biologiske k√łn og det k√łn, som den p√•g√¶ldende oplever sig som tilh√łrende, kan f√• tilladelse til juridisk k√łnsskifte ved at indgive ans√łgning herom vedlagt en erkl√¶ring fra ans√łgeren om, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Det vil s√•ledes f.eks. ikke v√¶re tilladt at skifte k√łn ‚ÄĚfor sjov‚ÄĚ, som led i en aktion for st√łrre ligestilling mellem m√¶nd og kvinder mv., for at opn√• k√łnsrelaterede fordele eller i et fors√łg p√• at sl√łre sin identitet.

Ans√łgning om k√łnsskifte indgives efter denne model til √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, som uden at inddrage andre myndigheder tildeler ans√łgeren et nyt personnummer svarende til det √łnskede k√łn.

Da modellen ikke involverer sundhedsmyndigheder eller andre faglige eksperter, er det ikke muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om ans√łgningen vitterlig er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Arbejdsgruppen peger derfor i rapporten p√•, at hvis √ėkonomi- og Indenrigsministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opm√¶rksomt p√•, at den afgivne erkl√¶ring er urigtig, vil tilladelsen til juridisk k√łnsskifte kunne oph√¶ves efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil v√¶re, at den p√•g√¶ldende gentildeles det oprindelige personnummer.
Urigtige oplysninger i den afgivne erkl√¶ring om begrundelsen for ans√łgningen om k√łnsskifte vil efter omst√¶ndighederne kunne straffes efter straffelovens ¬ß 163.

Tiden fra √łnsket om juridisk k√łnsskifte opst√•r, og til det juridiske k√łnsskifte er effektueret, kan med denne model v√¶re meget kortvarig. For at minimere risikoen for, at de p√•g√¶ldende fortryder deres beslutning og ans√łger om p√• ny at f√• juridisk status svarende til det biologiske k√łn, peges i arbejdsgruppens rapport p√•, at modellen med fordel kan kombineres med et krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den kan im√łdekommes. Arbejdsgruppen peger i rapporten p√•, at en s√•dan refleksionsperiode vil kunne sikre, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte ikke er udtryk for en impulsiv beslutning, og at ans√łgeren i √łvrigt vil kunne benytte refleksionsperioden til at leve som det √łnskede k√łn ‚Äď det vil sige kl√¶de sig og fremst√•/pr√¶sentere sig som dette k√łn ‚Äď inden vedkommende tr√¶ffer endelig beslutning om at skifte k√łn juridisk. Arbejdsgruppen bem√¶rker i den forbindelse, at personer, som gennem l√¶ngere tid har √łnsket juridisk k√łnsskifte og m√•ske tillige har levet som det modsatte k√łn, vil kunne opfatte ordningen som un√łdig formynderisk. Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at en generel – og dermed let administrerbar – ordning med en refleksionsperiode p√• blot 6 m√•neder er rimelig og proportional.

Der henvises for en n√¶rmere beskrivelse af erkl√¶ringsmodellen til afsnit 8.3.1. og 8.3.2. i arbejdsgruppens rapport om juridisk k√łnsskifte.

Vurderingsmodellen indeb√¶rer, at personer, som er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, kan f√• tilladelse til juridisk k√łnsskifte.

Tilladelsen meddeles af √ėkonomi- og Indenrigsministeriet p√• baggrund af en erkl√¶ring fra en psykiater om, hvorvidt vedkommende vurderes at v√¶re transseksuel eller ganske at ligestille dermed, herunder om der er noget sundhedsfagligt til hinder for tilladelse til et juridisk k√łnsskifte, f.eks. i form af psykisk sygdom hos ans√łgeren, som vil kunne forv√¶rres ved juridisk k√łnsskifte. Hvis vurderingen fra psykiateren giver anledning til tvivl om, hvorvidt den p√•g√¶ldende er transseksuel
eller ganske må ligestilles dermed, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

Hvis ans√łgeren opfylder betingelserne for at opn√• juridisk k√łnsskifte, tildeler √ėkonomi- og Indenrigsministeriet ans√łgeren et nyt personnummer svarende til det √łnskede k√łn.

Betingelserne for at opn√• juridisk k√łnsskifte efter denne model svarer til de g√¶ldende betingelser for at f√• tilladelse til at skifte navn og f√• k√łnsbetegnelsen X i passet, hvor det dog alene er Sexologisk Klinik, der kan afgive erkl√¶ring om, hvorvidt den p√•g√¶ldende er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.

Efter g√¶ldende praksis betyder det, at en person, der gennem et √•rs tid har levet og ageret p√• fuld tid som det oplevede k√łn, som udgangspunkt vil blive vurderet til at v√¶re transseksuel eller anses for ganske at m√•tte ligestilles hermed.

Der henvises for en n√¶rmere beskrivelse af vurderingsmodellen til afsnit 8.4.1. ff. i arbejdsgruppens rapport om juridisk k√łnsskifte.

Diagnosemodellen indeb√¶rer, at kun personer, der er blevet diagnosticeret som transseksuelle, kan f√• tilladelse til juridisk k√łnsskifte. Diagnosen skal v√¶re stillet af Sexologisk Klinik.

Tilladelsen meddeles af Sundhedsstyrelsen på baggrund af en vurdering fra Sexologisk Klinik, der afgives i form af en erklæring.

Hvis vurderingen fra Sexologisk Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt den pågældende er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

Sundhedsstyrelsen giver besked om den meddelte tilladelse til √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, som herefter tildeler ans√łgeren et nyt personnummer svarende til det √łnskede k√łn.

Den persongruppe, som vurderes at v√¶re ganske ligestillet med transseksuelle, og som alts√• ikke er diagnosticeret som transseksuelle, vil med denne model ‚Äď som i dag ‚Äď alene kunne skifte navn og f√• k√łnsbetegnelsen X i deres pas.

Arbejdsgruppen har endvidere overvejet mulighederne for en model for juridisk k√łnsskifte, hvor der kan meddeles tilladelse til juridisk k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er diagnosticeret som transseksuel og har f√•et hormonbehandling

Det fremgår af arbejdsgruppens rapport, at et års hormonbehandling

Justitsministeriet har vurderet, at det ikke kan udelukkes, at Danmark vil blive d√łmt for overtr√¶delse af EMRK (artikel 8 om retten til selvbestemmelse og privatliv) ved Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, hvis der indf√łres en ny ordning med krav om hormonbehandling

2.3. Regeringens begrundelse for valg af erklæringsmodellen med refleksionsperiode
Det er regeringens opfattelse, at der ikke b√łr l√¶gges un√łdige hindringer i vejen for juridisk k√łnsskifte for personer, som oplever et misforhold mellem deres biologiske k√łn og det k√łn, som de oplever at tilh√łre og identificerer sig med. Ved at gennemf√łre erkl√¶ringsmodellen opn√•s en ordning, som i h√łjeste grad tager hensyn til den personlige frihed uden at kompromittere samfundsm√¶ssige hensyn.

I dag kan transk√łnnede alene opn√• juridisk k√łnsskifte efter et fysisk k√łnsskifte i form af kastration. Ikke alle transk√łnnede har mulighed for eller √łnske om at gennemf√łre et s√•dant fysisk k√łnsskifte. Ikke desto mindre kan ogs√• disse personer have et dybtf√łlt √łnske om juridisk anerkendelse af at tilh√łre det k√łn, som de oplever sig som tilh√łrende, og som de identificerer sig med. Regeringen finder, at et s√•dant √łnske er meget anerkendelsesv√¶rdigt og h√łrer med til det at kunne leve et v√¶rdigt liv i overensstemmelse med egne √łnsker.

Erkl√¶ringsmodellen giver ogs√• den enkelte mulighed for – uden krav om l√¶gefaglig udredning eller behandling – at gennemf√łre de juridiske og sociale aspekter af et k√łnsskifte fuldt ud inden mere irreversible og risikofyldte skridt i form af hormonbehandling, kirurgiske indgreb m.v. eventuelt foretages.

Det g√¶ldende krav om kastration som betingelse for at kunne opn√• juridisk k√łnsskifte indeb√¶rer s√•ledes efter regeringens opfattelse en urimelig indskr√¶nkning af retten til at bestemme over eget liv og egen krop og af den personlige frihed.

Der er ogs√• internationalt set en tendens, der g√•r i retning af at lempe betingelserne for juridisk k√łnsskifte. Blandt andet stiller man i Sverige og Tyskland ikke l√¶ngere krav om operative indgreb som betingelse for juridisk k√łnsskifte. I Norge unders√łges for √łjeblikket kriterierne for juridisk k√łnsskifte i lyset af blandt andet den internationale udvikling. Regeringen finder, at denne udvikling ogs√• b√łr afspejle sig i dansk lovgivning.

Regeringen har ogs√• henset til de synspunkter, der er fremkommet fra interesseorganisationerne p√• omr√•det i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte.

S√•vel Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) og Foreningen af Transk√łnnede i Danmark (FATID) har foresl√•et, at der sker en adskillelse af det juridiske og det fysiske k√łnsskifte, og at der b√łr gives adgang til juridisk k√łnsskifte uden krav om kastration eller diagnose. FATID
har dog foresl√•et, at et juridisk k√łnsskifte skal foruds√¶tte en udtalelse fra en l√¶ge eller en psykolog, hvorved psykisk sygdom kan udelukkes.

Med den valgte model kan tiden fra √łnsket om juridisk k√łnsskifte opst√•r, og til det juridiske k√łnsskifte er effektueret, v√¶re meget kortvarig. For at minimere risikoen for, at de p√•g√¶ldende fortryder deres beslutning og ans√łger om p√• ny at f√• juridisk status svarende til det biologiske k√łn, har regeringen fundet det rigtigst, at modellen kombineres med et krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den kan im√łdekommes.

Regeringen har herved inddraget de synspunkter om en refleksionsperiode, som arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte er fremkommet med. Der henvises herom til afsnit 2.2.

Regeringen har ogs√• henset til de synspunkter, der er fremkommet fra interesseorganisationerne p√• omr√•det i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte.

LGBT har s√•ledes foresl√•et, at der b√łr gives adgang til juridisk k√łnsskifte uden krav om en periode, hvori ans√łgeren har levet som det modsatte k√łn. For s√• vidt ang√•r kravet om at leve som det modsatte k√łn finder LGBT, at det vil v√¶re st√¶rkt normativt og umuligt for lovgiver at definere dette p√• en meningsfuld m√•de.

FATID har peget p√•, at det skal sikres, at den p√•g√¶ldende er bekendt med, hvad det vil sige at leve som det modsatte k√łn. Foreningen har ogs√• foresl√•et, at tilladelse til juridisk k√łnsskifte skal betinges af, at den p√•g√¶ldende i et √•r har levet som det modsatte k√łn og √łnsker at g√łre dette fremover, idet foreningen har peget p√•, at der med begrebet ‚ÄĚat leve som det modsatte k√łn‚ÄĚ forst√•s ikke blot den ydre fremtoning,
men ogs√• ans√łgerens m√•de at t√¶nke og opf√łre sig p√•.

Regeringen anerkender de synspunkter, der er fremkommet fra interesseorganisationerne p√• omr√•det. Samtidig med, at regeringen finder, at der ikke b√łr l√¶gges un√łdige hindringer i vejen for et juridisk k√łnsskifte, er det regeringens opfattelse, at det med forslaget om at indf√łre en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder – uden at der herved stilles krav om, at ans√łgeren i en periode har levet som det modsatte k√łn – anerkendes, at beslutningen om juridisk k√łnsskifte kan v√¶re forbundet med sv√¶re overvejelser for den enkelte, og at det at m√łde omverdenen med et andet k√łn kan v√¶re vanskeligt. Regeringen finder samtidig – bl.a. henset til refleksionsperiodens kortere varighed – at et s√•dant krav generelt m√• betragtes som rimeligt og proportionalt.

3. Forslaget om tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever at tilh√łre det andet k√łn

3.1. Gældende ret
Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 6, fasts√¶tter √łkonomi- og indenrigsministeren regler om personnummerets opbygning.

N√¶rmere regler er fastsat i bekendtg√łrelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistrering m.m. med senere √¶ndringer. Det fremg√•r af ¬ß 1, stk. 1, i bekendtg√łrelsen, at personnummeret best√•r af 10 cifre, hvoraf de f√łrste seks angiver personens f√łdselsdag, begyndende med f√łdselsdatoen, derefter f√łdselsm√•neden og til slut f√łdsels√•ret uden angivelse af √•rhundrede. De sidste fire cifre i personnummeret er et l√łbenummer, hvis sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for m√¶nd, jf. bekendtg√łrelsens ¬ß 1, stk. 2.

Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 5, tildeler √ėkonomi- og Indenrigsministeriet nyt personnummer til personer ved fejl i de oplysninger, der indg√•r i deres personnummer. Der er ikke i √łvrigt regler i CPR-lovgivningen, der regulerer sp√łrgsm√•let om nyt personnummer i forbindelse med k√łnsskifte.

Der er s√•ledes efter bestemmelsen alene hjemmel til at tildele et nyt personnummer til en person ved fejl i de oplysninger, der indg√•r i vedkommendes personnummer. S√•danne fejl kan blandt andet vedr√łre k√łn.

Af bem√¶rkningerne til CPR-lovens ¬ß 3, stk. 5, jf. lovforslag nr. L 3, Folketingstidende 1999-2000, till√¶g A, side 21, fremg√•r blandt andet, at bestemmelsen i stk. 5 i overensstemmelse med hidtidig fast praksis ogs√• vil betyde, at personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r tildelt et nyt personnummer, n√•r Indenrigsministeriet (nu √ėkonomi- og Indenrigsministeriet) fra Civilretsdirektoratet (nu Sundhedsstyrelsen)
har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet. Det fremg√•r endvidere af bem√¶rkningerne til bestemmelsen, at √¶ndring af personnummeret derimod ikke kan foretages alene p√• grundlag af en persons angivelse af at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn i forhold til det registrerede.

Personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r s√•ledes tildelt et nyt personnummer, n√•r √ėkonomi- og Indenrigsministeriet fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet.

Bestemmelsen i lovens ¬ß 3, stk. 5, indeholder derimod ikke hjemmel til at tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indeholder korrekte oplysninger om den p√•g√¶ldendes alder og k√łn, uanset baggrunden for √łnsket herom, f.eks. fordi den p√•g√¶ldende oplyser at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn end det registrerede. Der kan heller ikke ske en √¶ndring af personnummeret for personer, der ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Statsforvaltningen har f√•et tilladelse til at b√¶re et navn, der ikke er k√łnskorrekt, jf. ¬ß 13, stk. 3, i navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 392 af 1. maj 2012 om navne.

Tildeling af nyt personnummer finder i praksis sted umiddelbart efter, at √ėkonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget meddelelse fra Sundhedsstyrelsen om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet. Den, hvis personnummer er blevet √¶ndret, orienteres om, at personnummer√¶ndring har fundet sted, ved fremsendelse af en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret om vedkommende i CPR, herunder s√•vel det tidligere tildelte personnummer som det nye personnummer.

N√•r der tildeles et nyt personnummer til erstatning for et tidligere tildelt personnummer, vil det oprindelige personnummer blive st√•ende i CPR med en henvisning til det nye nummer. Det g√¶lder i alle tilf√¶lde, hvor der tildeles et nyt personnummer. Det nye nummer vil ligeledes indeholde en henvisning til det oprindelige personnummer. Oplysningerne fra det oprindelige nummer vil blive overf√łrt til det nye personnummer, hvorp√• nye oplysninger fremover vil blive registreret.

3.2. Lovforslagets indhold
Ved lovforslaget foresl√•s, at det fremover bliver muligt at tildele nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Det er en betingelse, at der indgives en skriftlig ans√łgning om nyt personnummer til √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, hvoraf det fremg√•r at ans√łgningen om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Det er ogs√• en betingelse, at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at vedkommende er fyldt 18 √•r p√• ans√łgningstidspunktet.

Ans√łgningen skal s√•ledes v√¶re begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Ans√łgningen m√• ikke v√¶re begrundet i andre forhold, s√• som et √łnske om at skifte k√łn for sjov, som led i en aktion for st√łrre ligestilling mellem m√¶nd og kvinder m.v., et fors√łg p√• at sl√łre sin identitet eller for at opn√• k√łnsrelaterede fordele.

Ans√łgningen om nyt personnummer indgives til √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, som uden at inddrage andre myndigheder tildeler ans√łgeren et nyt personnummer svarende til det √łnskede k√łn. Ved en model, som ikke involverer sundhedsmyndigheder eller andre faglige eksperter, er det ikke muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om ans√łgningen vitterlig er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Hvis √ėkonomi- og Indenrigsministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opm√¶rksom p√•, at den afgivne erkl√¶ring er urigtig, vil tilladelsen til at skifte personnummer kunne oph√¶ves efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil v√¶re, at den p√•g√¶ldende gentildeles det oprindelige personnummer. Urigtige oplysninger i den afgivne erkl√¶ring om begrundelsen for ans√łgningen om nyt personnummer vil efter omst√¶ndighederne kunne straffes efter straffelovens ¬ß 163.

Tiden fra √łnsket om nyt personnummer opst√•r, og til √łnsket er effektueret, kan med den foresl√•ede ordning v√¶re meget kortvarig. For at minimere risikoen for, at de p√•g√¶ldende fortryder deres beslutning og ans√łger om p√• ny at f√• gentildelt det gamle personnummer svarende til det biologiske k√łn, foresl√•s det at stille krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den kan im√łdekommes.

En refleksionsperiode p√• 6 m√•neder sikrer, at √łnsket om nyt personnummer ikke er udtryk for en impulsiv beslutning. Ans√łgeren vil kunne benytte refleksionsperioden til at leve som det √łnskede k√łn – det vil sige kl√¶de sig som det k√łn, den p√•g√¶ldende oplever sig som tilh√łrende og identificerer sig med inden vedkommende tr√¶ffer endelig beslutning om at s√łge om nyt personnummer svarende til det k√łn, den p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre. Der stilles dog ikke krav om, at refleksionsperioden benyttes s√•ledes.

N√•r den p√•g√¶ldende tidligst 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt har bekr√¶ftet sin ans√łgning, tildeler √ėkonomi- og Indenrigsministeriet den p√•g√¶ldende et nyt personnummer i overensstemmelse med det nye k√łn.

N√•r nyt personnummer er tildelt, vil den p√•g√¶ldende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. Det nye personnummer giver endvidere adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn. Den p√•g√¶ldendes fornavn vil ligeledes i henhold til navnelovens ¬ß 13, stk. 2, om n√łdvendigt skulle √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn.

4. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget om, at der skal kunne tildeles nyt personnummer til en person, der oplever sig selv som tilh√łrende det andet k√łn, forventes ikke at f√• √łkonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige.

5. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget har ikke √łkonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Milj√łm√¶ssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen milj√łm√¶ssige konsekvenser.

7. Administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget om tildeling af nyt personnummer til personer, som oplever sig selv som tilh√łrende det andet k√łn, har positive konsekvenser for borgere, som √łnsker et juridisk k√łnsskifte.

8. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Forholdet til EMRK
Artikel 8 i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention (EMRK) har f√łlgende ordlyd:
‚ÄĚStk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
Stk. 2. Ingen offentlig myndighed m√• g√łre indgreb i ud√łvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er n√łdvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets √łkonomiske velf√¶rd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller s√¶deligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.‚ÄĚ

Menneskerettighedsdomstolen har anerkendt, at retten til selvbestemmelse eller personlig autonomi er omfattet af privatlivsbegrebet i artikel 8. Menneskerettighedsdomstolen anerkender endvidere, at k√łnsidentitet og seksuel orientering er omfattet af privatlivsbegrebet, jf. blandt andet Van K√ľck mod Tyskland, dom af 12. juni 2003, pr. 69 og 73, og Schlumpf mod Schweitz, dom af 8. januar 2009, pr. 100.

Menneskerettighedsdomstolen har i en r√¶kke sager taget stilling til den juridiske anerkendelse af transseksuelles k√łnsskifte. I B. mod Frankrig, dom af 25. marts 1992, fastslog Menneskerettighedsdomstolen, at manglende anerkendelse af k√łnsskifte
i forhold til for eksempel offentlige dokumenter og √¶ndring af fornavn konkret kunne udg√łre en kr√¶nkelse af EMRK artikel 8. I en r√¶kke andre sager afviste Menneskerettighedsdomstolen imidlertid under henvisning til den vide sk√łnsmargin p√• dette omr√•de, at medlemsstaterne skulle have en positiv pligt til i alle sammenh√¶nge retligt og faktisk at anerkende personers nye identitet som f√łlge af en k√łnsskifteoperation, jf. f.eks. Sheffield
og Horsham mod Storbritannien
, dom af 30. juli 1998. Ved to domme af 11. juli 2002, Christine Goodwin mod Storbritannien og I. mod Storbritannien, gjorde Menneskerettighedsdomstolen imidlertid op med sin tidligere praksis og fastslog, at det udgjorde en kr√¶nkelse af EMRK artikel 8, at klagerne, som lovligt havde f√•et foretaget en k√łnsskifteoperation fra mand til kvinde, ikke i juridisk henseende kunne blive registreret som kvinder.

Menneskerettighedsdomstolen har dermed fastsl√•et, at sp√łrgsm√•let om anerkendelse af juridisk k√łnsskifte som s√•dan falder inden for rammerne af beskyttelsen i EMRK artikel 8. Menneskerettighedsdomstolen ses imidlertid ikke ved de n√¶vnte afg√łrelser eller i √łvrigt at have taget stilling til, om det er foreneligt med konventionen, at der som betingelse for juridisk at f√• anerkendt et k√łnsskifte stilles krav om, at der er gennemf√łrt en bestemt medicinsk behandling eller et bestemt medicinsk indgreb.

Som n√¶rmere beskrevet i afsnit 5 i rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte kan det ikke med sikkerhed fastsl√•s, hvordan Menneskerettighedsdomstolen p√• nuv√¶rende tidspunkt vil vurdere krav om medicinske indgreb eller behandling som betingelse for juridisk anerkendelse af k√łnsskifte. Som det fremg√•r af afsnit 8.6 i arbejdsgruppens rapport, kan det ikke udelukkes, at Danmark vil blive d√łmt for overtr√¶delse af artikel 8 i EMRK, b√•de hvis den nuv√¶rende ordning med krav om kastration fastholdes, og hvis der indf√łres en ny ordning med krav om hormonbehandling.

10. H√łrte myndigheder og organisationer
Et udkast til lovforslag har v√¶ret sendt i h√łring hos f√łlgende myndigheder og organisationer: Amnesty International DK, B√łrner√•det, B√łrnesagens F√¶llesr√•d, B√łrns Vilk√•r, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Patienter, Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Etiske R√•d, Finansr√•det, Foreningen af Speciall√¶ger, Foreningen af Transk√łnnede i Danmark (FATID), Institut for Menneskerettigheder, KL, LGBT Danmark, L√¶geforeningen, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Praktiserende L√¶gers Organisation, Sabaah og Statsforvaltningen.

Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser
  Positive konsekvenser/
Mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
√ėkonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen
√ėkonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Milj√łm√¶ssige konsekvenser Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har positive konsekvenser for borgere, som √łnsker et juridisk k√łnsskifte. Ingen
Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Ved bestemmelsen foresl√•s det at indf√łre hjemmel til, at personer, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, kan tildeles nyt personnummer. Det er en betingelse for tildeling af nyt personnummer, at der indgives en skriftlig ans√łgning herom til √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, hvoraf det fremg√•r, at ans√łgningen om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Det er ogs√• en betingelse, at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at ans√łgeren p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Ans√łgningen skal s√•ledes v√¶re begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Ans√łgningen m√• ikke v√¶re begrundet i andre forhold, s√• som et √łnske om at skifte k√łn for sjov, som led i en aktion for st√łrre ligestilling mellem m√¶nd og kvinder m.v., et fors√łg p√• at sl√łre sin identitet eller for at opn√• k√łnsrelaterede fordele.

Ans√łgningen om nyt personnummer indgives til √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, som uden at inddrage andre myndigheder tildeler ans√łgeren et nyt personnummer svarende til det √łnskede k√łn, s√•fremt ovenn√¶vnte betingelser er opfyldt.

Det er ikke muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om ans√łgningen vitterlig er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Hvis √ėkonomi- og Indenrigsministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opm√¶rksom p√•, at den afgivne erkl√¶ring er urigtig, vil tilladelsen til nyt personnummer kunne oph√¶ves efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil v√¶re, at den p√•g√¶ldende gentildeles det oprindelige personnummer. Urigtige oplysninger i den afgivne erkl√¶ring om begrundelsen for ans√łgningen om nyt personnummer vil efter omst√¶ndighederne kunne straffes efter straffelovens ¬ß 163.

Det foresl√•s at stille krav om en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, hvorefter den p√•g√¶ldende skriftligt over for √ėkonomi- og Indenrigsministeriet skal bekr√¶fte sin ans√łgning, inden den kan im√łdekommes.

Derved sikres, at √łnsket om tildeling af nyt personnummer ikke er udtryk for en impulsiv beslutning. Ans√łgeren vil kunne benytte refleksionsperioden til at leve som det √łnskede k√łn ‚Äď det vil sige kl√¶de sig som det k√łn, den p√•g√¶ldende oplever sig som tilh√łrende og identificerer sig med ‚Äď inden vedkommende tr√¶ffer endelig beslutning om at ans√łge om nyt personnummer. Der stilles dog ikke krav om, at refleksionsperioden benyttes s√•ledes.

N√•r den p√•g√¶ldende tidligst 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt har bekr√¶ftet sin ans√łgning, tildeler √ėkonomi- og Indenrigsministeriet den p√•g√¶ldende et nyt personnummer i overensstemmelse med det nye k√łn.

Den, hvis personnummer er blevet ændret, orienteres om, at personnummerændring har fundet sted, ved fremsendelse af en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret om vedkommende i CPR, herunder såvel det tidligere tildelte personnummer som det nye personnummer.

N√•r der tildeles et nyt personnummer, vil det oprindelige personnummer blive st√•ende i CPR med en henvisning til det nye nummer. Det g√¶lder i alle tilf√¶lde, hvor der tildeles et nyt personnummer. Det nye nummer vil ligeledes indeholde en henvisning til det oprindelige personnummer. Oplysningerne fra det oprindelige nummer vil blive overf√łrt til det nye personnummer, hvorp√• nye oplysninger fremover vil blive registreret.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. september 2014.

Til § 3

Bestemmelsen vedr√łrer lovens territoriale gyldighed.

CPR-loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men CPR-loven er med virkning fra den 1. januar 2007 sat i kraft for Gr√łnland ved kongelig anordning nr. 1198 af 29. november 2006.

Det foresl√•s derfor, at √¶ndringen af CPR-loven ved kongelig anordning kan s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Lovforslaget
G√¶ldende formulering  
 
§ 1

I lovbekendtg√łrelse nr. 5 af 9. januar 2013 om Det Centrale Personregister, foretages f√łlgende √¶ndringer:

¬ß 3. — 1. I ¬ß 3, inds√¶ttes efter stk. 6 som nyt stykke:

‚ÄĚStk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning herom nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Det er en betingelse for tildeling af nyt personnummer, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• seks m√•neder fra erkl√¶ringstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Samtidig med tildeling af nyt personnummer registreres det nye k√łn i CPR. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.‚ÄĚ

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

* * *
H√łringen p√• H√łringsportalen
Lovforslaget p√• H√łringsportalen i pdf-format.
Folketingets journal af 9. april 2014 med forslaget.