R 9. Udenrigsministerens redegørelse af 12. marts og debat den 11. juni 2020 om regeringens prioriteter og forventninger til udviklingen i udvalgte internationale organisationer indeholdt lidt om LGBTI-forhold.
Udenrigsministerens redegørelse R 9 af 12. marts 20 om udvalgte internationale organisationser (OSCE, Europarüdet, Østersørüdet og det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde). Redegørelsen nÌvner to steder LTGBI-personer. Redegørelsen indledes med: I denne skriftlige redegørelse om udvalgte ...
Vis forekomsten