Navnevejledningen. VEJ nr. 9308 af 22. marts 2022.
Navnevejledningen - VEJ nr. 9308 af 22. marts 2022 - er udstedet af Social- og Ældreministeriet i medfør af navneloven og navnebekendtgørelsen. I vejledningen hedder det bl.a.: Vejledningen retter sig til personregisterførerne i folkekirken, til personregisterførerne i de trossamfund, der er anerkendt ved ...
Vis forekomsten