Børnesagkyndige undersøgelser, Vejledning om
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser - VEJ nr. 72 af 27. september 2012 - trüdte i kraft den 1. oktober 2012 og er udstedt i medfør af ForÌldreansvarsloven og hører hjemme under Social- og Integrationsministeriet. Vejledningen er udarbejdet af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i samarbejde med ...
Vis forekomsten