Transvestisme fjernes fra sygdomsklassifikationen skrev sundhedsminister Torben Lund til Sundhedsstyrelsen den 29. juli 1994.

Vist 34 gange.
Sundhedsminister Torben Lund skrev den 29. juli 1994 til Sundhedsstyrelsen om at drage omsorg for, at anvendelsen af den sÌrlige kode (den danske) for transvestisme bør ophøre.

* * *

Transvestisme fjernes fra sygdomsklassifikationen
Transvestisme fjernes fra sygdomsklassifikationen

Sundhedsministeriet
København, den 29. juli 1994
j.nr. 94-0772-103

Sundhedsstyrelsen
Arnaliegade 13
Postboks 2020
1012 København K

Som det er Sundhedsstyrelsen bekendt, havde jeg den 30. juni 1994 et møde med journalist Torben Mygdal-Meyer/Regltze Falk om brugen af transvestisme i sygdomsklassifikationen.

Jeg gav under mødet udtryk for, at jeg finder, at anvendelsen af den sÌrlige kode i sygdomsklassifikationen, der dÌkker transvestismen, bør ophøre.

Jeg skal hermed anmode Sundhedsstyrelsen om at drage omsorg for, at det sker.

Til orienterlng vedlÌggger jeg i øvrigt en kopi at mit brev af d.d. til formanden for Ligestillingsrüdet.

Med venlig hilsen
Torben Lund

* * *
Skrivelsen til Sundhedsstyrelsen i pdf-format.

Skrivelsen til formanden for LigestlllingsrĂĽdet.