Juridisk k√łnsskifte over 18 √•r. Vejledning til ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. 25. august 2014.

Vist 6 gange.
CPR-kontoret offentliggjorde den 25. august 2014 en vejledning til ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn (juridisk k√łnsskifte).

Proceduren giver desv√¶rre ikke mulighed for at ans√łge om nyt personnummer og et eventuelt nyt k√łnsbestemt fornavn svarende til det nye k√łn p√• √©n gang.
Skal en ans√łger have nyt k√łnsbestemt fornavn, er det derfor n√łdvendigt at ans√łge s√¶rskilt om nyt fornavn, efter at have f√•et det nye personnummer.

* * *
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
25. august 2014

Vejledning til ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn
1. Nye regler g√łr det muligt at ans√łge om nyt personnummer
Med virkning fra den 1. september 2014 bliver det muligt at f√• tildelt nyt personnummer, hvis man oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.

Ans√łgning om nyt personnummer skal indgives skriftligt til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor. Det anbefales, at ans√łgning indgives via digital post ved brug af NemID eller som et almindeligt brev. Baggrunden herfor er, at ans√łgningen kan indeholde personf√łlsomme oplysninger og derfor kun b√łr sendes som sikker post og ikke via f.eks. almindelig e-mail.

2. Hvad skal ans√łgningen indeholde?
Ans√łgningen om nyt personnummer skal indeholde en erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Ans√łgningen m√• ikke v√¶re begrundet i andre forhold.

Ans√łgningen skal ogs√• indeholde oplysninger om dit personnummer, navn og adresse. Herved kan CPR-kontoret identificere dig korrekt i CPR.

Ans√łgningen b√łr ogs√• v√¶re underskrevet og dateret.

Det anbefales at g√łre brug af CPR-kontorets standardformular til indgivelse af ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.
Du finder formularen her

Det er en betingelse, at du er fyldt 18 √•r p√• ans√łgningstidspunktet.

3. Hvad sker der, n√•r jeg har indgivet ans√łgning?
N√•r CPR-kontoret har modtaget din ans√łgning, sender CPR-kontoret en skriftlig bekr√¶ftelse til dig om, at din ans√łgning er modtaget. Bekr√¶ftelsen vil indeholde oplysninger om datoen for modtagelsen af ans√łgningen. Datoen har betydning for beregningen af den refleksionsperiode p√• normalt 6 m√•neder, som skal g√•, hvorefter du skal bekr√¶fte din ans√łgning.

Den skriftlige bekr√¶ftelse vil indeholde n√¶rmere vejledning om konsekvenserne af at f√• tildelt nyt personnummer tilh√łrende det andet k√łn, bl.a. vejledning om adgangen til udstedelse af nye personlige dokumenter og deltagelse i k√łnsspecifikke screeningsunders√łgelser. Disse oplysninger kan indg√• i dine overvejelser om det juridiske k√łnsskifte i refleksionsperioden.

4. Du skal skriftligt bekr√¶fte din ans√łgning efter udl√łbet af refleksionsperioden
Det er en betingelse for at f√• tildelt et nyt personnummer, at du efter udl√łbet af refleksionsperioden skriftligt bekr√¶fter din ans√łgning over for CPR-kontoret.

Det anbefales, at også bekræftelsen indgives via digital post ved brug af NemID eller som et almindeligt brev.

Bekr√¶ftelsen er en skriftlig tilkendegivelse om, at du √łnsker at fastholde din ans√łgning om nyt personnummer som f√łlge af en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Refleksionsperioden er normalt 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet – dvs. det tidspunkt, hvor din ans√łgning er modtaget i CPR-kontoret.

Hvis du inden den 1. september 2014, hvor de nye regler tr√¶der i kraft, har ans√łgt om

regnes refleksionsperioden p√• 6 m√•neder fra tidspunktet for indgivelse af ans√łgning herom. Har du indgivet ans√łgning om to eller flere af de n√¶vnte tilladelser, regnes refleksionsperioden fra tidspunktet for indgivelsen af den f√łrste ans√łgning.

Har du f.eks. den 1. april 2014 indgivet ans√łgning om tilladelse til at b√¶re et fornavn, der betegner det modsatte k√łn efter reglerne i navneloven, udl√łber refleksionsperioden den 1. oktober 2014.

I s√•danne tilf√¶lde skal du til CPR-kontoret indsende dokumentation for tidspunktet for din ans√łgning om en af de n√¶vnte tilladelser, f.eks. i form af en kopi af din ans√łgning om tilladelse til at b√¶re et fornavn, der betegner det modsatte k√łn.

5. CPR-kontoret giver dig meddelelse om det nye personnummer
N√•r din skriftlige bekr√¶ftelse af ans√łgningen om nyt personnummer er modtaget i CPR-kontoret, tildeler CPR-kontoret dig et nyt personnummer i overensstemmelse med det k√łn, som du oplever at tilh√łre.

Du bliver orienteret om det nye personnummer pr. brev. CPR-kontoret fremsender samtidig en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret om dig i CPR, herunder både det tidligere tildelte personnummer, som bliver stående i CPR som historisk, og det nye personnummer, hvorunder nye oplysninger fremover vil blive registreret.

6. Nærmere oplysninger
Har du sp√łrgsm√•l i forbindelse med en ans√łgning om nyt personnummer som f√łlge af en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, som du ikke har f√•et svar p√• gennem denne vejledning, er du velkommen til at rette henvendelse til CPR-kontoret telefonisk p√• telefon 72 26 97 33. CPR-kontoret vil om n√łdvendigt henvise dig til rette myndighed.

* * *
Vejledningen til ans√łgning om nyt personnummer.