B√łrnesagkyndige unders√łgelser, Vejledning om

Vist 449 gange.
Vejledning om b√łrnesagkyndige unders√łgelser – VEJ nr. 72 af 27. september 2012 – tr√•dte i kraft
den 1. oktober 2012 og er udstedt i medf√łr af For√¶ldreansvarsloven og h√łrer hjemme under Social- og Integrationsministeriet.
Vejledningen er udarbejdet af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i samarbejde med Dansk Psykolog Forening og indeholder vejledende retningslinjer for b√łrnesagkyndige unders√łgelser i sager om for√¶ldremyndighed, barnets bop√¶l og/eller samv√¶r.

Som udgangspunkt henvender vejledningen sig til statsforvaltningerne og de b√łrnesagkyndige, som udarbejder b√łrnesagkyndige unders√łgelser for statsforvaltningerne, men vil ogs√• v√¶re anvendelig for domstolene, men kan v√¶re nyttig at kende for for√¶ldrende.

Vejledningen indeholder bl.a. en kort gennemgang af lovgrundlaget for b√łrnesagkyndige unders√łgelser, vejledende retningslinjer for, hvorledes statsforvaltningerne og b√łrnesagkyndige b√łr tilrettel√¶gge en b√łrnesagkyndig unders√łgelse samt en generel beskrivelse af b√łrnesagkyndige unders√łgelsers indhold og omfang.

Vejledning om b√łrnesagkyndige unders√łgelser p√• Retsinformation