B 108. Referat af 1. behandlingen den 10. april 2014.

Vist 87 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Herunder vises referat af Folketingets forhandlinger over 1. behandling af – B 108 Samling: 2013-14 om indf√łrelse af en bagatelgr√¶nse for klager til Ligebehandlingsn√¶vnet, som fandt sted den 10. april 2014.
Forhandlingerne startede kl. 1635 og sluttede kl. 1658.

Kl. 1635. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Forhandlingen er √•bnet, og jeg giver f√łrst ordet til besk√¶ftigelsesministeren.

Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen:
Tak for det, og tak til Liberal Alliance for, at vi får muligheden for at diskutere Ligebehandlingsnævnets samarbejde.

Lad mig bare indledningsvis sige, at jeg tror, at det er fuldst√¶ndig afg√łrende for at have et rigtigt og reelt demokrati, at vi g√łr, hvad vi kan, for at bek√¶mpe forskelsbehandling og diskrimination, og at det selvf√łlgelig er muligt at f√• afpr√łvet sager herom. Derfor var Socialdemokratiet ogs√• med til at oprette det uafh√¶ngige og domstolslignende Ligebehandlingsn√¶vn i 2009 med det form√•l at sikre en gratis og faglig funderet let og hurtig adgang til at f√• behandlet klager over forskelsbehandling.

Jeg tror, at det er vigtigt, at vi v√¶rner om den mulighed, fordi vi med det ogs√• tr√¶ffer den meget klare beslutning, at forskelsbehandling er uacceptabelt i det danske samfund, og det er, hvad enten forskelsbehandlingen sker p√• baggrund af k√łn, alder, etnisk oprindelse. Det vil vi ikke have i vores samfund. Jeg er samtidig med det p√• ingen m√•de afvisende over for at diskutere, om vi kan m√•lrette n√¶vnets arbejde endnu mere, s√•dan at fokus er p√• de v√¶sentlige sager, som jo desv√¶rre stadig v√¶k findes.

Jeg synes dog, at beslutningsforslaget m√•ske har en lidt sk√¶v vinkel, fordi i forslaget fokuseres der alene p√• at √¶ndre og indskr√¶nke mulighederne for at klage til Ligebehandlingsn√¶vnet i sager om forskelsbehandling p√• baggrund af k√łn. Jeg synes, at det er forkert at sige, at k√łn skal m√•les ud fra et andet parameter end etnicitet og andre ting, man kan diskrimineres p√• baggrund af ‚Äď eller for den sags skyld alder. Det vil skabe en forkert retstilstand imellem de faktorer, som der oftest diskrimineres p√• baggrund af.

Der l√¶gges op til en bagatelgr√¶nse. Jeg kan godt genkende en undren over nogle af de sager, som n√¶vnet har behandlet, og jeg har faktisk bedt mine embedsm√¶nd i Besk√¶ftigelsesministeriet om at unders√łge mulighederne for at lave en eller anden form for bagatelgr√¶nse. Det arbejde er blevet igangsat. Jeg er ikke sikker p√•, at det er et let arbejde at lave. Jeg kan ikke p√• st√•ende fod sige, hvor en s√•dan bagatelgr√¶nse skal placeres, men jeg synes, at det er en rimelig diskussion.

Det handler selvf√łlgelig om for mit eget vedkommende, at det er vigtigt, at de sager, vi besk√¶ftiger os med, er rigtige sager, og at der er proportionalitet og dermed ogs√• legitimitet i den her diskussion. M√• jeg ikke derfor allerede nu give tilsagn om, at n√•r det arbejde har p√•g√•et, vil jeg gerne invitere ligestillingsordf√łrerne over til en dr√łftelse i Besk√¶ftigelsesministeriet. N√•r juristerne har afsluttet deres unders√łgelser af, hvilke muligheder der findes, s√• kan vi tage en reel diskussion af det.

S√• er der noget i beslutningsforslaget, der handler om at begr√¶nse klageadgangen, og det, der l√¶gges op til, vil sikkert betyde langt f√¶rre sager ved Ligebehandlingsn√¶vnet, end tilf√¶ldet er i dag. Som vi l√¶ser beslutningsforslaget, mener vi, at der er risiko for, at klageadgangen vil blive for sn√¶ver og der er for mange klagere, der vil blive afsk√•ret fra at f√• deres sager behandlet. Men n√•r det er sagt, er jeg ikke afvisende i forhold til at unders√łge, om der f.eks. kunne indf√łres et reelt krav om, at en klager skal have en retlig interesse for at kunne klage til Ligebehandlingsn√¶vnet, fordi i dag har n√¶vnet anlagt en ret bred fortolkning af, hvem der er klageberettiget.

S√• er der endelig sp√łrgsm√•let om at afvise klager. I bem√¶rkningerne til forslaget fremg√•r det, at n√¶vnet skal kunne afvise sager, hvor det ikke er tydeligt, at der er tale om diskrimination, og jeg kan til forslagsstillerne oplyse, at den mulighed allerede er der i dag efter g√¶ldende lovgivning. Muligheden for at afvise klager, hvor det er √•benbart, at klager ikke f√•r medhold, er desuden specificeret i n√¶vnets forretningsorden. S√• samlet set vil jeg sige, at jeg synes, at det er en reel diskussion at tage.

Vi kan ikke stemme for beslutningsforslaget, som det ligger, men jeg har igangsat det stykke arbejde i regi af Besk√¶ftigelsesministeriet, og jeg vil foresl√•, at ligestillingsordf√łrerne som sagt kaldes over til en dr√łftelse af det, n√•r embedsm√¶ndenes arbejde er tilendebragt.

Kl. 1639. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Fru Merete Riisager har en kort bemærkning.

Kl. 1639. Merete Riisager (LA):
Tak. Jamen jeg vil simpelt hen bare kreditere ministeren for, at hun p√• den her m√•de tager beslutningsforslaget og selvf√łlgelig ogs√• de borgere, som undrer sig over de sager, der har v√¶ret, alvorligt. Jeg synes i hvert fald, at det, at ministeren tager det her beslutningsforslag ind og inviterer ind til en dr√łftelse, viser, at hun kan s√¶tte sig ud over s√•dan almindelig partifnidder. S√• det vil jeg s√•m√¶nd bare kreditere for.

Kl. 1640. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Ministeren.

Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen:
Det er modtaget.

Kl. 1640. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Tak til ministeren. S√• giver jeg ordet til den f√łrste i ordf√łrerr√¶kken, fru Fatma √ėktem fra Venstre.

Kl. 1640. Fatma √ėktem (V) ordfører:
Da Folketinget i 2009 vedtog at oprette Ligebehandlingsn√¶vnet, var det med det form√•l at forbedre klagemulighederne i sager, der vedr√łrer overtr√¶delser af forbuddet mod forskelsbehandling p√• og uden for arbejdsmarkedet. I Venstre mener vi, at Ligebehandlingsn√¶vnet fortsat har sin eksistensberettigelse. Vi mener, det er vigtigt, at Danmark g√•r forrest i ligestillingsdebatten og viser vigtigheden af, at vi ikke vil acceptere nogen former for forskelsbehandling eller diskrimination i det danske samfund. Derfor skal n√¶vnet ogs√• bevares.

Desv√¶rre er der, siden n√¶vnet blev oprettet, opst√•et en vis tendens til, at n√¶vnet behandler sager, hvor man kan diskutere, om der er tale om reel diskrimination. De fleste af sagerne omhandler forskelsbehandling p√• baggrund af k√łn. Der er s√•ledes sket en tredobling af sager om forskel p√• priser p√• baggrund af k√łn i perioden fra 2010 til 2013. Noget tyder p√•, at der b√łr indf√łres et filter, s√•dan at n√¶vnets arbejde igen kan fokusere p√• vigtige og reelle diskriminationssager.

P√• den baggrund har Liberal Alliance fremsat et beslutningsforslag, som vi skal behandle nu. Forslaget handler om en indf√łrelse af en bagatelgr√¶nse for klager til Ligebehandlingsn√¶vnet. Kort fortalt g√•r det ud p√•, at der fremover kun kan klages over prisdifferentiering eller procentuel forskel p√• pris ved sager af v√¶sentlig og principiel karakter. Derudover foresl√•s det, at klager skal have lidt en v√¶sentlig ulempe for at kunne klage, s√•dan at det sikres, at klager ogs√• er skadelidt. Ikke mindst foresl√•s det, at Ligebehandlingsn√¶vnet skal kunne afvise sager, n√•r det er tydeligt, at der ikke er tale om diskrimination.

I Venstre st√łtter vi Liberal Alliances forslag og intentionerne bag det, men egentlig kunne vi godt t√¶nke os at g√• lidt l√¶ngere. Derfor vil vi foresl√•, at man strammer reglerne yderligere, s√• det sikres, at Ligebehandlingsn√¶vnet i fremtiden kan arbejde under fornuftige og tydeligt afgr√¶nsede rammer. Venstres √¶ndringsforslag vil derfor g√• ud p√•, at vi indf√łrer et depositum ved klageadgang til Ligebehandlingsn√¶vnet. Som ved andre n√¶vn kan et depositum v√¶re et naturligt filter for bagatelsager. Hvor stort gebyret kan v√¶re, har vi ikke lagt os fast p√•, men vi forestiller os, at det kan ligge mellem 200 og 500 kr., som det ogs√• er i mange andre n√¶vn.

Derudover mener Venstre, at Ligebehandlingsn√¶vnet i h√łjere grad skal kunne prioritere i de sager, der klages over. N√¶vnet skal alts√• i h√łjere grad kunne afvise sager ud fra hensynet til st√łrrelsen af den √łkonomiske ulempe, som klager bliver udsat for, samt l√¶gge v√¶gt p√•, hvilke markedsf√łringsm√¶ssige form√•l forskelsbehandlingen skyldes. Det skal im√łdekomme de sager, hvor forskelsbehandling sker i fors√łget p√• at tiltr√¶kke en bestemt m√•lgruppe og derfor ikke for at udelukke en anden gruppe.

Desv√¶rre kan vi forst√•, at ordf√łreren i regeringspartierne ikke deler vores holdning, men det gl√¶der os selvf√łlgelig, at ministeren i dag siger, at der vil blive kigget p√• det, og at ligestillingsordf√łrerne vil blive kaldt ind til en dr√łftelse. Det kvitterer vi ogs√• for her fra Venstre. Skulle beslutningsforslaget her komme til afstemning, s√• stemmer Venstre for.

Kl. 1644. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Tak til Venstres ordf√łrer. S√• g√•r vi til Socialdemokraternes ordf√łrer, hr. Rasmus Horn Langhoff.

Kl. 1644. Rasmus Horn Langhoff (S) ordf√łrer:
I Socialdemokratiet mener vi, at der trods alt er st√łrre og vigtigere ligestillingsudfordringer end fris√łrpriser og entrepriser til strikkefestivaler. Og man kan jo en gang imellem √¶rgre sig over, at det er lige pr√¶cis de her lidt sp√łjs sager, som fanger al pressens opm√¶rksomhed, for jeg synes √¶rlig talt, at Ligebehandlingsn√¶vnet fortjener mere anerkendelse end den, de f√•r i den danske presse og har f√•et i de seneste par √•r.

Ligebehandlingsn√¶vnet l√łfter en stor og vigtig opgave; de afg√łr mange sager om diskrimination, hvad enten det er p√• arbejdsmarkedet, i nattelivet eller andre steder, p√• baggrund af k√łn, etnicitet, religion eller seksualitet.

Fra Socialdemokratiets side mener vi, at det vil v√¶re st√¶rkt problematisk, hvis sager om k√łn skal behandles anderledes og d√•rligere end andre diskriminationssager. Vi st√łtter alts√• ikke forslaget i dag, men jeg vil alligevel gerne r√¶kke h√•nden frem til forslagsstillerne, for vi vil gerne v√¶re med til at styrke Ligebehandlingsn√¶vnet, s√• de kan passe deres vigtige arbejde, og vi er ogs√• med p√• at se n√¶rmere p√•, om man kunne styrke n√¶vnets arbejde ved eksempelvis at give n√¶vnet mulighed for at sortere sager eller ved at indf√łre en form for bagatelgr√¶nse.

Jeg skal ogs√• lige huske at sige ‚Äď det skulle jeg have sagt til at starte med ‚Äď at den her tale ogs√• holdes p√• vegne af Det Radikale Venstre.

Kl. 1645. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Tak til ordf√łreren. S√• g√•r vi til Dansk Folkepartis ordf√łrer, fru Pia Adelsteen.

Kl. 1645. Pia Adelsteen (DF) ordf√łrer:
Tak for det. Forslaget tager jo en problemstilling op, kan man sige, som man da kun kan v√¶re enig i. N√•r vi har nogle af de sager, der bliver behandlet i Ligebehandlingsn√¶vnet, kan man nogle gange alt andet lige ikke andet end at ryste lidt p√• hovedet ‚Äď alts√• n√•r vi sidder og diskuterer, om der m√• v√¶re forskel p√• fris√łrpriser, eller om ejeren af en virksomhed ikke m√• lave tiltag, som g√łr, at vedkommende sandsynligvis f√•r flere kunder ind p√• grund af nogle differentierede tilbud afh√¶ngigt af k√łn. S√• sent som i dag har jeg opfordret m√¶nd til at tage stiletter p√•; alts√•, hvis der er halv pris for folk med stiletter p√• diskoteker, s√• synes jeg da √¶rlig talt, at hvis der er nogle m√¶nd, der har lyst til at tage stiletter p√•, s√• skal de tage dem p√• ‚Äď der st√•r jo ikke noget om, at man ikke m√• tage dem af, n√•r man f√łrst er kommet ind ‚Äď hvis det er s√• vigtigt.

Men jeg synes i hvert fald, at det er en reel diskussion, vi har, n√•r vi ser nogle af de sager, der har v√¶ret i Ligebehandlingsn√¶vnet. Det, som jeg m√•ske synes er det v√¶rste, er, at folk kan finde p√• at klage over manglende ligebehandling, n√•r de alt andet lige ikke selv har benyttet sig af et tilbud, men blot bliver pikeret over, at der f.eks. er forskel p√• fris√łrpriser.

Forslaget g√•r s√•ledes ud p√•, at man ikke skal kunne klage over en prisdifferentiering ‚Äď enten bestemt ved en bel√łbsgr√¶nse eller procentuelt fastsat ‚Äď medmindre sagen er af v√¶sentlig og principiel karakter, som der st√•r. Man skal ogs√• kunne sige fra Ligebehandlingsn√¶vnets side, at klageren skal have lidt en v√¶sentlig ulempe for at kunne klage ‚Äď det kan der m√•ske ogs√• v√¶ret en id√© i. Og sidst, men ikke mindst, skal man have ret til at afvise klager, hvor det er tydeligt, at der ikke er tale om diskrimination.

Alt sammen bunder jo i, at vi har haft nogle sager, hvor man kan sige, at det m√•ske ikke s√• meget er et sp√łrgsm√•l om ligestilling og ligebehandling, men mere et sp√łrgsm√•l om, at man f√łler sig urimeligt behandlet ‚Äď eller jeg ved ikke helt, hvad baggrunden kan v√¶re.

Jeg vil dog sige, at der er en ting, som generer mig og Dansk Folkeparti ved forslaget. Det er, at man vil give Ligebehandlingsn√¶vnet en kompetence til at afg√łre, hvad der er af v√¶sentlig og principiel karakter. Og det har jeg det s√•dan en lille smule underligt med, lige s√• vel som jeg har det meget underligt med at give ministre s√•dan nogle bef√łjelser, for vi kan alle sammen have s√•dan forskellige overbevisninger om, hvad der er af v√¶sentlig og principiel karakter. Og den beslutning synes jeg faktisk ikke skal ligge d√©r; det skal v√¶re meget klart defineret, og det skal v√¶re politikerne, der definerer det, og det skal v√¶re Folketinget, der ligesom tager stilling til, hvad det er for nogle ting, der skal behandles. Alene af den √•rsag vil jeg afvise forslaget.

Jeg er rigtig glad for, at ministeren tager bolden op, fordi der alts√• ogs√• er nogle problematikker, og jeg er glad for, at ministeren ligesom siger, at der nu bliver sat i gang i noget arbejde, og sp√łrger, om man kan lave en bagatelgr√¶nse, og hvordan man kan definere sig ud af det, s√•dan at m√•ske min bekymring, netop med hensyn til at Ligebehandlingsn√¶vnet skal afg√łre, hvad der er af v√¶sentlig og principiel karakter, ogs√• kunne blive tilgodeset. Og at ligestillingsordf√łrerne s√• bliver inviteret til en dr√łftelse, er jeg rigtig glad for.

Jeg t√¶nker ogs√•, at Venstres forslag om, at der m√•ske skal v√¶re et depositum ved en klage, m√•ske kan afholde nogle fra at komme med grundl√łse klager. Det kan der ogs√• v√¶re en id√© i.

Men jeg håber på, at vi kan finde en eller anden ordning, sådan at de fjollede sager udebliver fra Ligebehandlingsnævnet. Tak for det.

Kl. 1649. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Tak til Dansk Folkepartis ordf√łrer. Jeg er blevet bedt om at n√¶vne, at Venstres ordf√łrer ogs√• talte p√• vegne af Det Konservative Folkeparti. Vi har s√•ledes tre ordf√łrere tilbage, og jeg giver nu ordet til fru √Ėzlem Sara Cekic.

Kl. 1650. √Ėzlem Sara Cekic (SF) ordfører:
Vi synes principielt, det er problematisk at lave andre regler for k√łnsdiskrimination end for anden diskrimination. Vi mener, der kan v√¶re ulemper ved at afskaffe muligheden for at klage over prisdifferencer. Men vi mener ikke, man kan lave en bel√łbsm√¶ssig bagatelgr√¶nse, da diskriminationens konsekvenser ikke altid kan m√•les i bel√łb. Samtidig har der jo ogs√• k√łrt alle de her sager, hvor jeg tror vi hver is√¶r har t√¶nkt: Er det virkelig det, man skal bruge tiden p√•? Jeg lytter mig ogs√• frem til, at ministeren siger, at hun gerne vil invitere os ordf√łrere over for at diskutere, hvordan og hvorledes kan g√łre det.

Vi mener, det er rigtig sv√¶rt og meget problematisk, hvis man fra Christiansborg beslutter, hvad en bagatelgr√¶nse er. Skal vi s√• sidde og sagsbehandle fra den ene sag til den anden? Er det den her kvinde, der har f√•et nej, eller er det den her arbejdsgiver, eller hvad er det? Derfor mener vi, at det mere skal v√¶re s√•dan, at Ligebehandlingsn√¶vnet selv f√•r kompetencen til at kunne frav√¶lge nogle sager. Det synes vi m√•ske er den mere rigtige vej at g√•. Men vi gl√¶der os til dr√łftelserne med ministeren, og vi vil ogs√• samtidig sige, at vi ikke kommer til at st√łtte det her beslutningsforslag.

Kl. 1651. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Tak til SF’s ordf√łrer. S√• er det Enhedslistens ordf√łrer, hr. J√łrgen Arbo-B√¶hr.

Kl. 1652. J√łrgen Arbo-B√¶hr (EL) ordf√łrer:
Jeg tror, jeg vil starte med at rose forslagsstillerne for deres s√•kaldte anbefaling af ligebehandling. Jeg vil ogs√• rose dem for at stille det sp√łrgsm√•l, om der er bagateller for, hvad man skal bruge vores Ligebehandlingsn√¶vn til at tage stilling til.

If√łlge forslagsstillernes kommentarer har de fundet ud af, at mange af klagerne handler om forskelle mellem m√¶nds og kvinders betaling. Jeg kan jo huske sidste efter√•r, hvor et diskotek fandt ud af, at folk, der m√łdte op med stileth√¶le, kun skulle betale halvdelen af entreen. Er det et eksempel, som skal omfattes af en bagatelgr√¶nse? Jeg tror, at nogle m√•ske vil kalde det for under gr√¶nsen, mens andre synes, det er diskrimination. Det sv√¶rt at afg√łre p√• baggrund af dette beslutningsforslag.

Desuden vil jeg advare mod en undergravning af os som feminister, n√•r jeg foresl√•r nogle bagateller inden for ligebehandling. Vi skal erkende, at vores lovgivning mod diskrimination og for ligebehandling er et udslag af √•rtiers kampe, ikke mindst gennem kvindebev√¶gelsen tilbage fra Clara Zetkins tid og gennem fagbev√¶gelsens kamp for ligel√łn.

I dagens Danmark er ligestilling g√•et i st√• og p√• nogle omr√•der g√•et den gale vej. Lad os bare se p√• dagens sk√łnhedsideal, som bl.a. betyder, at mange unge kvinder f√•r mindrev√¶rdskomplekser. P√• baggrund af bl.a. dette er det vigtigt, at vi som politikere stadig k√¶mper for at forbedre ligestillingen mellem m√¶nd og kvinder. Vi skal stadig k√¶mpe for b√•de ligel√łn og lighed mellem k√łnnene i alle dele af samfundet. En bagatelgr√¶nse kan betyde, at kampen for ligestilling f√•r et lille skud for boven. Jeg tror, vi skal have tiltro til Ligebehandlingsn√¶vnet. M√•ske kan vi ogs√• give n√¶vnet nogle bedre muligheder for at afvise sager. P√• den baggrund tror jeg, at beslutningsforslaget ikke vil g√łre det lettere for ligestillingen, selv om jeg godt kan forst√• forslagsstillernes motiver. Jeg tror, det betyder, at vi p√• baggrund af det beslutningsforslag i det sm√• vil undergrave ligestilling.

Kl. 1654. F√łrste n√¶stformand, Bertel Haarder:
Tak til Enhedslistens ordf√łrer. Der er ikke nogen sp√łrgsm√•l.

Det er tidligere n√¶vnt, at Venstres ordf√łrer ogs√• talte p√• vegne af De Konservatives ordf√łrer, og dermed er vi kommet til ordf√łreren for forslagsstillerne, fru Merete Riisager fra Liberal Alliance.

Kl. 1654. Merete Riisager (LA) ordf√łrer for forslagstillerne:
Tak. Med dette beslutningsforslag opfordrer Liberal Alliance ministeren til at neds√¶tte en bagatelgr√¶nse for sager i Ligebehandlingsn√¶vnet, og det gl√¶der mig selvf√łlgelig meget, at ministeren fra talerstolen for et √łjeblik siden tilkendegav en meget positiv holdning over for denne tanke og sagde, at hun ville f√• sine embedsm√¶nd til at se p√• det og indkalde ligestillingsordf√łrerne til forhandling. S√• det er jo rigtig, rigtig gode nyheder for civilsamfundet, for friheden og ogs√• for ligestillingen.

For n√•r vi frems√¶tter det her forslag i Folketinget i dag, g√łr vi det, fordi vi faktisk mener, at det giver mening at have et Ligebehandlingsn√¶vn. Det er fint og godt at have et s√•dant n√¶vn i et demokratisk samfund, som man kan g√• til, hvis man er blevet diskrimineret p√• baggrund af sit k√łn eller sin seksualitet. Men hvis n√¶vnet forts√¶tter som nu, frygter jeg, at n√¶vnet vil blive truet p√• sin eksistens; det er simpelt hen umuligt for mig og for mange danskere at tage et n√¶vn alvorligt, der tr√¶ffer afg√łrelse om, at √¶ldre herrer, der f√łlges med deres koner p√• strikkefestival, ikke m√• f√• en gratis billet. Der er ikke tale om diskrimination, n√•r en lokal strikkefestival v√¶lger at indrette det s√•dan, at de f√• herrer, der deltager, skal have lov at deltage uden beregning, mens konerne betaler et mindre bel√łb for deltagelse. Der er heller ikke tale om diskrimination, n√•r fris√łrer afregner i dame- og herreklip, fordi de af erfaring ved, at m√¶nd tilbringer kortere tid i fris√łrstolen end kvinder. Og der er ikke tale om diskrimination, n√•r et hotel henviser herrer til 16. eller 18. etage i stedet for 17. etage, fordi denne er indrettet med lyser√łdt betr√¶k p√• puderne og med ekstra spejle og h√•rt√łrrere.

Vi kan ikke og vi skal ikke bruge offentlige institutioners tid og ressourcer p√• den slags sager. Ikke kun er det en h√•n mod skatteborgernes penge at bruge dem p√• den her m√•de, men det er ogs√• en h√•n mod de foreninger og virksomheder i civilsamfundet, der f√•r en sag p√• halsen ved helt almindelig ageren. Ligebehandlingsn√¶vnet har med sin fremf√¶rd vist, at ingen kan vide sig sikker mod at blive udr√•bt som kr√¶nker af ligebehandlingen, og det er absurd, og det er √¶rgerligt. Derfor √łnsker vi, at ministeren skal s√¶tte sin h√¶r af embedsm√¶nd p√• en opgave og udt√¶nke en bagatelgr√¶nse for sager i Ligebehandlingsn√¶vnet.

I Liberal Alliance er vi √•bne over for, hvordan s√•dan en bagatelgr√¶nse kan udformes. Det kan v√¶re s√•dan, at den, der rejser sagen, rent faktisk skal v√¶re den kr√¶nkede; det vil sige, at det alts√• ikke er nok at g√• forbi en strikkefestival og blive forarget og s√• klage til n√¶vnet. Man kan indf√łre et gebyr, der betyder, at folk ikke klager for sjov, og man kan s√¶tte en norm for, hvor betydelige prisforskellene skal v√¶re, for at der er en relevant sag, og man kan bede Ligebehandlingsn√¶vnet udforme en definition af, hvad der faktisk er diskrimination. Noget tyder p√•, at de ikke rigtig forst√•r det, eller tror, at politikerne har bedt dem om noget andet, end tilf√¶ldet er. S√• jeg s√łger alts√• en egentlig og solid definition af begrebet diskrimination. Der er flere muligheder; vi er √•bne over for l√łsninger.

I Liberal Alliance mener vi, at egentlig ligestilling er en uvurderlig komponent i et demokratisk samfund. Ligestilling og ligev√¶rdighed mellem k√łnnene har vi ikke altid haft. Nogle har k√¶mpet for, at vi kan leve, som vi g√łr i dag. Ligestilling kan blive udfordret og rullet tilbage. Derfor er det ogs√• √łdel√¶ggende, n√•r vi koncentrerer os om at genere √¶ldre √¶gtepar p√• strikkefestivaler i stedet for at holde et v√•gent √łje med hj√łrner i samfundet, hvor ligestilling og ligev√¶rdighed eroderer. Tak.

Kl. 1658. Fjerde næstformand, Steen Gade:
Tak til ordf√łreren for forslagsstillerne.

Der er ikke nogen sp√łrgsm√•l, og der er heller ikke flere, der har bedt om ordet, s√• forhandlingen er sluttet.

Jeg foresl√•r, at lovforslaget henvises til Ligestillingsudvalget. Hvis ingen g√łr indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.
Det er vedtaget.

* * *
Folketingets journal med referatet.