B 114. Bilag 1. Organisationers henvendelse den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden.

Vist 121 gange.
En række organisationer, som beskæftiger sig med ikke-diskrimination og ligebehandling skrev den 14. april 2009 til Udvalget for Forretningsorden og anbefalede beslutningsforslag B 114 Рnedsættelse af et ligestillingsudvalg Рblev vedtaget.

Henvendelsen

Til
Udvalget for Forretningsordenen
14. april 2009

Vedr. B 114: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Nedsættelse af et ligestillingsudvalg)

Vi er en samling af organisationer, som beskæftiger os med ikke-diskrimination og ligebehandling på områderne alder, handicap, race og etnicitet, tro og religion, samt seksuel orientering.

Vi ser med interesse p√• frems√¶ttelse af beslutningsforslag B 114. Vi finder, det vil v√¶re hensigtsm√¶ssigt at forankre ligestilling bedre i Folketingets arbejde. Ligestilling breder sig over mange ministeriers arbejdsomr√•der, og ligestillingssp√łrgsm√•l kommer af den grund j√¶vnligt til at havne mellem flere stole.

Det g√¶lder ikke kun k√łnsligestilling men ogs√• ligebehandling p√• alle de andre fem omr√•der, som vi d√¶kker.
Derfor vil vi anbefale, at der skabes et ligestillingsudvalg, eller et ligebehandlingsudvalg, der omfatter alle seks områder.

Det er vores opfattelse, at en horisontal tilgang til ligebehandling er at foretr√¶kke frem for at arbejde med hver enkelt grund for sig. Dels undg√•r man at skabe et kunstigt og uhensigtsm√¶ssigt hierarki blandt grundene, dels g√łr man det muligt at h√•ndtere multipel diskrimination. Det vil f.eks. ogs√• v√¶re i tr√•d med den sidestilling af diskriminationsgrunde, som ses af neds√¶ttelsen af Ligebehandlingsn√¶vnet.

Et sådant tværgående fokus på ligebehandling finder vi gavnlig, og det vil være yderst vanskeligt at opnå i Folketingets arbejde, hvis det ikke forankres i et udvalg.

Med venlig hilsen
S√łren Laursen

På vegne af
  • Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer
  • Holger Kallehauge, Formand for PTU – Landsforeningen for Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
  • Fakhra Mohammad, forkvinde for DRC – Dokumentations- og R√•dgivningscentret for Racediskrimination
  • Bashy Quraishy, formand for ENAR Danmark – European Network against Racism
  • Knud Kingo Christensen, formand for √Üldremobiliseringen
  • Lissi Rasmussen, formand for Islamisk-Kristent Studiecenter
  • HC Seidelin, formand for Landsforeningen for b√łsser og lesbiske

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen – Bilag 1.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.