B 142. Spgsm. 4 den 24. maj 2007 om, hvem der er myndighed i forhold til, om en person kan fü foretaget og betalt en kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.

Vist 73 gange.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmĂĽl nr. 4 – Alm. del Samling: 2006-07 – om hvem der har den afgørende myndighed i forhold til, om en person kan fĂĽ foretaget og betalt en kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007.

Spørgsmül
Ministeren bedes redegøre for, hvilken instans der har den afgørende myndighed i forhold til, om en person kan fü foretaget og betalt en kønsskifteoperation?

Svar
Jeg kan oplyse, at det er Sundhedsstyrelsen, der trÌffer afgørelse om tilladelse til kastration, herunder med henblik pü kønsskifte.

Jeg har süledes delegeret min kompetence efter sundhedslovens § 116 til Sundhedsstyrelsen, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006.

Udgifterne til kastration afholdes af staten, jf. sundhedslovens § 246.

Lars Løkke Rasmussen

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.