B 168. Spgsm. 3 af 31. maj 2010 om forkortelse af vente- og behandlingstiden på Sexologisk Klinik. Svar 15. juni 2010.

Vist 192 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 31. maj 2010 sp√łrgsm√•l 3 – B 168. Samling: 2009-10 – om forkortelse af vente- og behandlingstiden p√• Sexologisk Klinik p√• foranledning af Simon Emil Ammitzb√łll (LA) til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010.

Sp√łrgsm√•l
Har ministeren forslag til, hvordan vente- og behandlingstiden p√• Sexologisk Klinik i K√łbenhavn kan forkortes?

Svar
Som jeg n√¶vnte under behandlingen af B 168, kan jeg godt forst√•, at det for den enkelte kan opleves som en stor personlig belastning at skulle gennemg√• et l√¶ngere udredningsforl√łb p√• Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Samtidig m√• man henset til procedurens uigenkaldelighed og kompleksitet ogs√• stille krav til den sundhedsfaglige indikation for at p√•begynde et forl√łb, som sigter mod en k√łnsskifteoperation.

Jeg vil derfor anmode Sundhedsstyrelsen om at indhente oplysninger om praksis i lande, som Danmark almindeligvis sammenligner sig med. Hvis disse oplysninger giver grundlag for det, anmodes styrelsen endvidere om at udarbejde retningslinjer for udredningsforl√łbene p√• Sexologisk Klinik, s√• udredningstiderne p√• en sundhedsfagligt forsvarlig m√•de tilpasses normerne i vore nabolande. Jeg vil anmode om, at styrelsens arbejde s√• vidt muligt f√¶rdigg√łres inden udgangen af 2010.

Med venlig hilsen
Bertel Haarder.

* * *
Notat af 2. juli 2012 med oplysningerne ministeren har anmodet om.
Notat fra Sundhedsstyrelsens af 2. juli 2012 (rettet med kuglepen til 11. marts) til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om vente- og behandlingstid for transseksuelle i forbindelse med k√łnsskifte med oplysninger fra lande, som Danmark almindeligvis sammenligner sig med – Norge, Sverige, Finland og Storbritannien – om praksis for vente-og behandlingstid for transseksuelle
i forbindelse med k√łnsskifte. Oplysningerne er indhentet i forbindelse med sp√łrgsm√•l 3B 168. Samling: 2009-10 – om forkortelse af vente- og behandlingstiden p√• Sexologisk Klinik.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.