B 50. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse af 31. januar 2010 til Retsudvalget om justitsministerenss udtalelser under 1. beh. af B 50. Spgsm. den 2. februar 2010. Svar den 19. februar 2010.

Vist 288 gange.

Retsudvalget modtog den 31. januar 2010 en skrivelse om beslutningsforslag B 50 – Samling: 2009-10 – om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 6. januar 2010 sp√łrgsm√•l 4 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Kære Brian Mikkelsen
Som en person, der selv i h√łj grad er udsat for hadforbrydelser, og via mit bestyrelsesarbejde i TiD (Transvestitforeningen i Danmark) er med til at repr√¶sentere en stor gruppe af potentielle hadforbrydelsesofre, gl√¶der det mig utroligt meget at l√¶se dele af dit indl√¶g under 1. behandlingen af SF’s forslag om styrket indsats over for hadforbrydelser B
50
den 26. januar 2010.

Ministerens holdninger
Du finder det fuldst√¶ndig uacceptabelt at mennesker bliver udsat for chikane uanset deres evt. minoritetsstatus, og at du ogs√• finder det som et grundl√¶ggende princip at ingen, uanset minoritets tilh√łrsforhold uds√¶ttes for forskelsbehandling i vores samfund, er bestemt en justitsminister i et moderne samfund v√¶rdigt.

Som både Lone Dybkjær og også senere Per Clausen påpegede under debatten, så er den slags ikke givet, men et udtryk for det stade samfundsudviklingen står på. Omvendt er de signaler som Folketinget sender med deres lovgivning også med til at sætte dagsordenen og ændre holdninger.

At du som landets √łverste lovgivningsm√¶ssige myndighed udsender s√• klare signaler kan selvf√łlgelig kun aff√łde min respekt, og jeg ser det som en helt klar og utvetydig besked til befolkningen om 0-tolerance over for diskrimination af enhver art over for mindretal.

Tilgang til SF’s forslag
Der er dog dele i dit indl√¶g der sk√¶mmer. F√łrst og fremmest synes jeg, du lader politiske uenigheder skinne igennem frem for, som b√•de Lone Dybkj√¶r (RV), Flemming M√łller Mortensen (S) og Per Clausen (EL), at modtage det af Kamal Qureshi (SF) fremlagte forslag, som et √łnske om at forbedre forholdende for nogle af de svageste grupper i landet, med √•bent sind og konstruktiv debat.

Ministerens fordomme?
Dern√¶st kommer du desv√¶rre under dit indl√¶g til selv at udtrykke dig s√• fordomsfuldt (= manglende viden) om netop en af de minoritetsgrupper, som du overordnet set netop har udtrykt et helt klart √łnske om, skulle v√¶re beskyttet af lovgivningen i et moderne samfund.

Ministerens embedsmænds arbejde
Jeg anerkender at du som person ikke kan vide alt, men selvf√łlgelig har en stab af embedsm√¶nd der orienterer dig op til forhandlinger som denne 1. behandling af SF’s beslutningsforslag. Jeg kan derfor ikke komme uden om en vis undren over dele af dine udtalelser. Ikke mindst i betragtning af at SF’s forslag indeholder meget klare og meget overskuelige – b√•de i emne og antal – emner:

 1. Krav om √łget opm√¶rksomhed fra politiets side over for hadforbrydelser
 2. Bedre registrering
 3. √ėnske om taskforce
 4. Udvidelse af de minoritetsgrupper der b√łr n√¶vnes eksplicit i lovgivningen
 5. Konflikt råd
 6. Bedre information og rådgivning

Man kan v√¶re enig eller uenig i dine politiske holdninger til de forskellige delpunkter, men du virker dog rimelig velinformeret om hovedparten af punkterne. S√• meget desto mere forbavses jeg over, at du omkrig pkt. 4, og her specielt om transk√łnnede udtaler dig s√• ukvalificeret.
Som Kamal Qureshi s√• rigtig p√•pegede, er dine udtalelser om transk√łnnede jo rent faktisk direkte forkerte. At du tilsyneladende ogs√• i terminologien skelner mellem transk√łnnede og transseksuel tyder desv√¶rre ogs√• p√•, at den orientering, du m√• formodes at have modtaget, har v√¶ret p√• en meget lemf√¶ldig baggrund, hvad dette specifikke emne ang√•r.

Minoritesbeskyttelse
Jeg ved fra “burkasagen”, at du selvf√łlgelig som landets justitsminister tager dig af b√•de de store og sm√• sager, at jeg s√• ikke er enig i din h√•ndtering er alene et politisk sp√łrgsm√•l, men jeg anerkender og respekterer dig for netop at ville varetage alles – ogs√• de ganske sm√• gruppers – interesser.

Derfor forventer jeg ogs√•,, at du vil lytte til en repr√¶sentant netop for den relativt lille gruppe af transk√łnnede (transvestitter og transseksuelle) i Danmark – m√•ske er vi 60.000 i alt, men nok kun et par tusinde der “t√łr” erkende det offentligt.

Repr√¶sentanter fra de to st√łrste foreninger for transk√łnnede har i 2009 henvendt sig til samtlige Folketingets partier mhp. kort at redeg√łre for vores eksistens og vores s√¶rlige behov.
Det har et flertal af oppositionspartierne taget imod, men desv√¶rre har regeringspartierne inkl. st√łttepartierne glimret ved deres mangel p√• svar p√• vores tilbud. Det skal da ikke afholde os fra at m√łde op, hvis du alligevel skulle f√łle behov for en kvalificeret orientering inden for omr√•det.

De forhold, som vi mener, er utroligt vigtige, at du som justitsminister er opm√¶rksom p√•, n√•r du vurderer SF’s forslag omkring os, er netop, at vi rent faktisk ikke er d√¶kket ind af lovgivningen – idet vi lige pr√¶cis ikke er omfattet af nogen af de, i den danske lovgivning n√¶vnte minoritetsgrupper.

Om transk√łnnede, europ√¶isk og internationalt anerkendt viden
Af ICD 10 sygdomsklassifikation fremg√•r det ganske tydeligt, at vi er grupperet under et selvst√¶ndigt kapitel F64, hvori der intet er anf√łrt om s√¶rlige seksuelle forhold som kriterier – tv√¶rtimod er netop seksuelle minoritetsgrupper anf√łrt under et selvst√¶ndigt punkt F65.

Det fremg√•r ogs√• med al tydelighed af Yogyarkarta principperne 1) (udformet af en lang r√¶kke internationalt anerkendte menneskerettighedsfork√¶mpere) – og ikke mindst af den af Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶r, Thomas Hammarbergs udf√¶rdigede rapport om transk√łnnedes forhold 2) (fremlagt under World Outgames i K√łbenhavn 29. juli 2009), at transk√łnnede er en selvst√¶ndig minoritetsgruppe, karakteriseret
ved deres s√¶rlige oplevelser af k√łnsidentitet og p√• ingen m√•de ved deres seksualitet.

Det er derfor, som ogs√• anf√łrt at Kamal Qureshi, decideret forkert, at gruppere transk√łnnede under “anden seksuelle orientering” eller tilsvarende.

Konsekvenser af fordomme over for transk√łnnede
Jeg vil også tillade mig at påpege, at netop den misforståelse, du giver udtryk for, er en udbredt fordom i befolkningen, som har åbenlyse konsekvenser.
Vi er selv bevidste om, at det at fremtr√¶de som det andet k√łn, kan v√¶re meget sv√¶rt for udenforst√•ende at forst√• – netop det faktum, at det bliver sammenk√¶det med noget seksuelt betyder for mange, at de ikke magter konfrontation med det omgivende samfund. Det kan v√¶re medvirkende til, at vi v√¶lger at leve med vores behov mere eller mindre skjult for omverdenen.

Jeg finder det meget uheldigt i et oplyst samfund som det danske at blive budt, at landets justitsminister, på baggrund af fejlagtige oplysninger, lægger ved til det bål.

transk√łnnede, hadforbrydelser og lovgivning
Det har ogs√• i debatten v√¶ret fremme at personer der var udsat for hadforbrydelser selv havde et ansvar for at g√łre opm√¶rksom p√• det overfor politimyndigheden – det er jeg i og for sig enig i, men det er nemmere sagt end gjort, netop n√•r det handler om minoritetsgrupper. Jeg vil tro, at en meget stor del af personer i det transk√łnnede milj√ł tv√¶rtimod, vil acceptere megen vold og ydmygelse, s√• l√¶nge de kan undg√• at skulle st√• frem for offentligheden med en ellers legitim sag. At vi ikke engang i lovgivningen kan blive anerkendt som det, vi er, men m√• se os henvist til at tilh√łre en seksuel minoritet, som vi reelt ikke tilh√łrer, er jo i sig selv en diskrimination med konsekvenser som ovenfor anf√łrt.

Vi er som s√•dan dobbelt udsatte, dels er vi ikke officielt anerkendt, som det vi er, og vi er til en vis grad af den √•rsag n√łd til at skutte os, et forhold som netop personer/grupper, der ud√łver hadforbrydelser, kan lade sig provokere af. Dels kommer hadforbrydelser ikke i tilstr√¶kkelig grad til politiets kendskab, fordi vi som enkeltpersoner ofte ikke t√łr st√• frem – p√• den m√•de bliver vi ogs√• inden for den eksisterende lovgivning ikke i tilstr√¶kkelig grad registreret som den udsatte gruppe, vi er. 3)
Samtidig er netop vores m√•de at udtrykke os p√• som minoritetsgruppe i det offentlige rum, noget som uanset hvor afd√¶mpet, vi opf√łrer os, g√łr os umiddelbart synlige og udsatte for potentielle hadforbrydere.

En barok situation
Som Lone Dybkjær og Per Clausen så rigtigt påpeger, er accepten og hensynet til minoritetsgrupper et udtryk både for en samfundsudvikling, men også et udtryk for hvilke signaler vores lovgivere sender til befolkningen og politiet for den sags skyld.
Det ville derfor have kl√¶dt Justitsministeriet og dig som justitsminister med en mere nuanceret holdning til det af Kamal Qureshi fremf√łrte beslutningsforslag og hans bem√¶rkninger.

Det ender jo med, at du, som landets justitsminister st√•r som den st√łrste hindring for, at ogs√• transk√łnnede kan f√łle sig reelt beskyttet i den danske lovgivning, m√•ske fordi dine embedsm√¶nd ikke har gjort deres arbejde grundigt nok.

Det er mit håb, at du vil indgå i et konstruktivt samarbejde for at rette op på den uheldige konsekvens af dine udtalelser.

Med venlig hilsen

 1. [Retur] Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyarkarta Principles Michael O’Flaherty and John Fisher
  (http://yogyakartaprinciples.org/). [Ny url. Den 3. juni 2018. Tina Thranesen.]
 2. [Retur] Human Rights and Gender Identity Issue Paper by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights 2009 [Referencen findes ikke mere. 2. juni 2018. Tina Thranesen.]
 3. [Retur] Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transk√łnnedes levevilk√•r 8 CASA, Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. januar 2010, jf. B 50 – bilag 4.

[Til indhold] Svaret
Der kan henvises til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedr√łrende beslutningsforslaget.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen – bilag nr. 1.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.