Flere end to slags b√łrn – en rapport om k√łn og ligestilling i b√łrnehaven af 7. marts 2008 fra Ligestillingsministeriet.

Vist 395 gange.
Titel Flere end to slags b√łrn
– en rapport om k√łn og ligestilling i b√łrnehaven
Projektledelse Jesper Olesen
Forfattere Jesper Olesen, Kenneth Aggerholm
og Jette Kofoed
Forlag Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Aarhus Universitet
Udgivet 7. marts 2008
Sprog Dansk
Antal sider 90
ISBN-13 978-87-92142-23-8

Danmarks P√¶dagogiske Universitetsskole har for minister for ligestilling gennemf√łrt observationsstudier i tre b√łrnehaver i 2007. P√• baggrund af unders√łgelsen blev rapporten udarbejdet.

Fra indledningen citeres f√łlgende brudstykker.

  Denne unders√łgelse om k√łn og ligestilling i b√łrnehaven er blevet til p√• baggrund af et opdrag fra minister for ligestilling. I sin perspektiv- og handlingsplan for 2007 fremsatte minister for ligestilling som sit m√•l ‘at b√łrn og voksne skal have mulighed for at udfolde sig’. Omgivelsernes fastl√•ste forventninger til drenge og piger, kvinder og m√¶nd, ‘m√• ikke begr√¶nse det frie valg for det enkelte menneske’. Herunder formulerede ministeren en r√¶kke delm√•l, hvor det f√łrste retter sig mod b√łrns og unges institutioner, som skal g√łre det muligt for b√łrn og unge at lege, l√¶re og udvikle sig fri for fastl√•ste k√łnsroller.
K√łn i b√łrnehaven
Vi foresl√•r kulturanalyse som en slags ‘fremkalderv√¶ske’. Uden at negligere den biologiske modning som betydningsfuld i b√łrns udvikling retter denne unders√łgelse sig mod de sociale og kulturelle processer, der har betydning for, at drenge bliver drenge p√• en s√¶rlig m√•de, og piger bliver piger p√• en s√¶rlig m√•de. Man kan sige, at vi interesserer os for kulturelt specificeret ‘drengethed’ og ‘pigethed’. Nyere k√łnsforskning s√¶tter fokus p√• de mange m√•der, det er muligt at v√¶re pige og dreng p√•.
At k√łn ikke blot er et resultat af noget i personen iboende men produceres og g√łres i konkrete kontekster, er et centralt perspektiv inden for denne form for t√¶nkning. Dette perspektiv tr√¶kkes med ind i n√¶rv√¶rende unders√łgelse. At k√łn ‘g√łres’, skal forst√•s s√•ledes, at mennesker ‘k√łnnes’.

I tilslutning til rapporten blev der udarbejdet en inspirationsguide B√łrnehaver med plads til Pippiprinser og Piratprinsesser

Den 6. april 2010 blev der stillet ¬ß 20 sp√łrgsm√•l S 1778 “om ministeren var enig i n√łdvendigheden af, at p√¶dagogers faglige arbejde med k√łn i daginstitutioner styrkes som det blev konkluderet” til Klima- og energiminister og minister for ligestilling, Lykke Friis.

Skrivelse af 22. april 2010 fra Trans-Danmark til Sundhedsudvalget vedr√łrende transb√łrn i daginstitutioner p√• baggrund af rapporten og ¬ß 20 sp√łrgsm√•l S 1778.

* * *
Rapporten i pdf-format.