Flere end to slags børn – en rapport om køn og ligestilling i børnehaven af 7. marts 2008 fra Ligestillingsministeriet.

Vist 431 gange.
Titel Flere end to slags børn
– en rapport om køn og ligestilling i børnehaven
Projektledelse Jesper Olesen
Forfattere Jesper Olesen, Kenneth Aggerholm
og Jette Kofoed
Forlag Danmarks PĂŚdagogiske Universitetsskole
Aarhus Universitet
Udgivet 7. marts 2008
Sprog Dansk
Antal sider 90
ISBN-13 978-87-92142-23-8

Danmarks PÌdagogiske Universitetsskole har for minister for ligestilling gennemført observationsstudier i tre børnehaver i 2007. Pü baggrund af undersøgelsen blev rapporten udarbejdet.

Fra indledningen citeres følgende brudstykker.

  Denne undersøgelse om køn og ligestilling i børnehaven er blevet til pĂĽ baggrund af et opdrag fra minister for ligestilling. I sin perspektiv- og handlingsplan for 2007 fremsatte minister for ligestilling som sit mĂĽl ‘at børn og voksne skal have mulighed for at udfolde sig’. Omgivelsernes fastlĂĽste forventninger til drenge og piger, kvinder og mĂŚnd, ‘mĂĽ ikke begrĂŚnse det frie valg for det enkelte menneske’. Herunder formulerede ministeren en rĂŚkke delmĂĽl, hvor det første retter sig mod børns og unges institutioner, som skal gøre det muligt for børn og unge at lege, lĂŚre og udvikle sig fri for fastlĂĽste kønsroller.
Køn i børnehaven
Vi foreslĂĽr kulturanalyse som en slags ‘fremkaldervĂŚske’. Uden at negligere den biologiske modning som betydningsfuld i børns udvikling retter denne undersøgelse sig mod de sociale og kulturelle processer, der har betydning for, at drenge bliver drenge pĂĽ en sĂŚrlig mĂĽde, og piger bliver piger pĂĽ en sĂŚrlig mĂĽde. Man kan sige, at vi interesserer os for kulturelt specificeret ‘drengethed’ og ‘pigethed’. Nyere kønsforskning sĂŚtter fokus pĂĽ de mange mĂĽder, det er muligt at vĂŚre pige og dreng pĂĽ.
At køn ikke blot er et resultat af noget i personen iboende men produceres og gøres i konkrete kontekster, er et centralt perspektiv inden for denne form for tĂŚnkning. Dette perspektiv trĂŚkkes med ind i nĂŚrvĂŚrende undersøgelse. At køn ‘gøres’, skal forstĂĽs sĂĽledes, at mennesker ‘kønnes’.

I tilslutning til rapporten blev der udarbejdet en inspirationsguide Børnehaver med plads til Pippiprinser og Piratprinsesser

Den 6. april 2010 blev der stillet § 20 spørgsmĂĽl S 1778 “om ministeren var enig i nødvendigheden af, at pĂŚdagogers faglige arbejde med køn i daginstitutioner styrkes som det blev konkluderet” til Klima- og energiminister og minister for ligestilling, Lykke Friis.

Skrivelse af 22. april 2010 fra Trans-Danmark til Sundhedsudvalget vedrørende transbørn i daginstitutioner pü baggrund af rapporten og § 20 spørgsmül S 1778.

* * *
Rapporten i pdf-format.