Ligebehandlingsnævnet, Forretningsorden for. BEK nr. 220 af 1. marts 2013.

Vist 180 gange.
Bekendtg√łrelse om forretningsorden for Ligebehandlingsn√¶vnet – BEK nr. 220 af 1. marts 2013 – tr√•dte i kraft den 1. maj 2013.
Bekendtg√łrelsen er udstedet i medf√łr af ¬ß 3, stk. 6, i lov om Ligebehandlingsn√¶vnet, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 905 af 3. september 2012 efter forhandling med social- og integrationsministeren og ministeren for ligestilling og kirke og fasts√¶tter administrative vilk√•r for n√¶vnets virke.

Indholdet i forretningsordenen for Ligebehandlingsnævnet
Kapitel 1. Ligebehandlingsnævnets funktion og kompetence
Kapitel 2. Nævnets sammensætning
Kapitel 3. Sekretariatets funktion og kompetence
Kapitel 4. Behandlingen af sagerne
Kapitel 5. Afholdelse af m√łder og afg√łrelse af sagerne
Kapitel 6. Inhabilitet
Kapitel 7. Tavshedspligt og aktindsigt
Kapitel 8. Ikrafttræden

Bekendtg√łrelse om forretningsorden for Ligebehandlingsn√¶vnet p√• Retsinformation.
Bekendtg√łrelsen afl√łser BEK nr. 220 af 1. marts 2013.