Klage over caf√©, der tilb√łd halv pris p√• entr√©en til kunder, der m√łdte op i l√•rkort og stiletter, afvist af Ligebehandlingsn√¶vnet. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017.

Vist 127 gange.

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-02805. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017.
Klager havde ikke en individuel og aktuel interesse i sagen, hvorfor klagen ikke kunne behandles af Ligebehandlingsnævnet.

* * *
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse om k√łn – forskellige priser – retlig interesse

En mand klagede over, at en caf√© tilb√łd halv pris p√• entr√©en til et arrangement med fri bar til kunder, der m√łdte op i l√•rkort og stiletter. Han mente, at dette var udtryk for forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Manden var bosiddende i K√łbenhavn, mens caf√©en l√• i Hiller√łd. Han havde ikke dokumenteret, at han havde fors√łgt at bes√łge caf√©en den p√•g√¶ldende aften. Under disse omst√¶ndigheder fandt n√¶vnet ikke, at klager havde retlig interesse i sagen.

Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med den indklagede caf√©s entr√©priser ved et arrangement med fri bar.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Klagen afvises.

Sagsfremstilling
Klager, som er mand, der er bosiddende i K√łbenhavn, har klaget over den indklagede caf√©s entr√©priser i forbindelse med et arrangement med fri bar. Indklagedes caf√© er beliggende i Hiller√łd.
Af en reklame fra caf√©en fremgik f√łlgende:

‚ÄĚNYHED!
FRI BAR I 3 TIMER FREDAG & L√ėRDAG
MELLEM KL. 22.00 & KL. 01.00
KL. 22.00 & KL. 01.00 ‚Äď 150 KR KL. 23.00 & KL. 01.00 ‚Äď 100 KR KL. 00.00 & KL. 01.00 ‚Äď 50 KR
L√ÖRKORT & STILETTER HALVPRIS! ‚ÄĚ

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 12. januar 2017.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at indklagedes entr√©priser udg√łr ulovlig forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Han √łnsker sig tilkendt en godtg√łrelse.

Klager har flere gange v√¶ret g√¶st p√• den indklagede caf√©. Da han og hans venner ville bes√łge caf√©en, f√łlte de sig imidlertid diskrimineret, fordi caf√©en tog h√łjere priser for m√¶nd end for kvinder ved arrangementet med fri bar.

Der er tale om indirekte diskrimination, da det tilsyneladende neutrale kriterie om p√•kl√¶dning i praksis indeb√¶rer en diskrimination af m√¶nd. Indklagede har ikke anf√łrt et legitimt form√•l med prisforskellen, som heller ikke kan anses for at v√¶re n√łdvendig og proportional. Prisen b√łr v√¶re ens for alle uanset k√łn.

Indklagede g√łr g√¶ldende, at der ikke er sket forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

M√¶nd f√•r ogs√• halv pris p√• entr√©billetten, hvis de m√łder op if√łrt l√•rkort og stiletter. Indklagede har modtaget flere henvendelser p√• Facebook fra personer, der har forespurgt, om tilbuddet g√¶lder begge k√łn. Indklagede har svaret bekr√¶ftende herp√•.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse i sagen, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Ligebehandlingsn√¶vnet kan herefter kun behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal s√•ledes v√¶re direkte ber√łrt af den p√•st√•ede forskelsbehandling ved selv at have v√¶ret udsat for en handling eller undladelse, som efter den p√•g√¶ldendes opfattelse udg√łr ulovlig forskelsbehandling. En klager, der tilh√łrer en gruppe af personer, som kan v√¶re blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en s√•dan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Klager er bosiddende i K√łbenhavn, mens indklagedes caf√© er beliggende i Hiller√łd, og det er ikke dokumenteret, at klager har fors√łgt at bes√łge indklagedes caf√© den p√•g√¶ldende aften.

Nævnet finder under disse omstændigheder ikke, at klager har påvist en sådan individuel interesse i sagen, at klagen kan behandles af nævnet.

Nævnet afviser derfor at behandle klagen.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚Äď ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
‚Äď ¬ß 1, stk. 6, om retlig interesse
‚Äď ¬ß 8, stk. 3, om afvisning
‚Äď ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚Äď ¬ß 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven
‚Äď ¬ß 1 a om lovens anvendelsesomr√•de
‚Äď ¬ß 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling
‚Äď ¬ß 2, stk. 4, om delt bevisbyrde

* * *
Kendelsen fra Ligebehandlingsnævnet hos Retsinformation.