Kommissorium for tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, der blev nedsat den 22. januar 2013, om mulighederne for juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

Vist 142 gange.

Kommissorium for tv√¶rministeriel arbejdsgruppe om udm√łntning af regeringsgrundlagets afsnit om k√łnsskifte

Baggrund
Det fremg√•r af regeringsgrundlaget fra 2011, at regeringen vil ‚ÄĚunders√łge reglerne om k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb‚ÄĚ. Initiativet er en del af regeringsgrundlagets afsnit om seksuel ligestilling.

For at en k√łnskorrigerende behandling kan medf√łre k√łnsskifte med dertil h√łrende juridiske konsekvenser, foruds√¶ttes i dag i Danmark indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes kirurgisk. Et k√łnsskifteforl√łb er en sundhedsfagligt kompleks og indgribende behandling, som nogle transk√łnnede pga. risici og bivirkninger enten ikke √łnsker at gennemg√•, eller af helbredsm√¶ssige √•rsager m.v. ikke kan gennemg√•. Disse transk√łnnede opn√•r s√•ledes ikke rettigheder som det k√łn, de identificerer sig med, hvilket de oplever giver anledning til en r√¶kke udfordringer i deres hverdag.

Initiativets sigte er at unders√łge mulighederne for juridisk k√łnsskifte uden krav om, at k√łnskirtlerne skal v√¶re fjernet kirurgisk. Der er i den forbindelse behov for at kortl√¶gge de eksisterende behandlingstilbud, herunder k√łnskorrigerende behandling modtaget af danskere i udlandet.

Sp√łrgsm√•let om k√łnsskifte kan ikke isoleret ses ud fra sundhedsfaglige betragtninger, idet et k√łnsskifte, der anerkendes juridisk, har en r√¶kke afledte effekter, bl.a. i relation til adgangen til nyt CPR-nummer, k√łnsmarkering i pas og anden identifikation m.v., rettigheder i ligebehandlingslovgivningen og ligestillingsloven, navne√¶ndring og fasts√¶ttelse af for√¶ldreskab m.v. Unders√łgelsen skal derfor kortl√¶gge sammenh√¶ngene mellem relevante love og afd√¶kke konsekvenserne af √¶ndrede kriterier for, om eller hvilken k√łnskorrigerende behandling der skal l√¶gges til grund for, at k√łnsskiftet kan anerkendes juridisk. Det g√¶lder ikke blot de juridiske, administrative og √łkonomiske konsekvenser.
Unders√łgelsen skal ogs√• knytte sammenh√¶nge til afledte etiske aspekter af √¶ndrede kriterier for juridisk k√łnsskifte, f. eks. i forhold til muligheden for at opn√• graviditet eller blive biologisk far, efter at man formelt har skiftet k√łn. Unders√łgelsen skal endvidere tage h√łjde for aspekter som f√łlge af k√łnsskiftebehandlinger foretaget i udlandet.

Der neds√¶ttes p√• den baggrund en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe med f√łlgende opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver
1. Behandlingstilbud til transk√łnnede
Arbejdsgruppen skal beskrive den sundhedsfaglige behandling af transk√łnnede i Danmark p√• Sexologisk Klinik (Rigshospitalet) samt hos praktiserende l√¶ger og speciall√¶ger. Herunder ogs√• behandling af personer under 18 √•r. Endvidere skal arbejdsgruppen i relevant omfang angive, hvilke former for k√łnskorrigerende behandling danskere modtager i udlandet.

2. Gældende ret
Arbejdsgruppen skal navnlig beskrive og analysere gældende ret vedr.:
  • K√łnsskifte
  • Paslovgivningen
  • CPR-lovgivningen
  • Familieretlig lovgivning, herunder navnelovgivningen
  • Ligebehandlingslovgivningen og ligestillingsloven

Herunder også internationale konventioner m.v. på området, bl.a. ved inddragelse af arbejdet i Europarådet.

Beskrivelsen skal også omfatte sammenhænge mellem de nævnte lovomrpder.

3. Udenlandske erfaringer
Arbejdsgruppen skal beskrive erfaringer fra andre lande, hvor det ikke foruds√¶tter kirurgiske indgreb at opnp k√łnsskifte i juridisk forstand. Arbejdsgruppen skal selv afgr√¶nse relevante lande.

4. Modeller for k√łnsskifte
Arbejdsgruppen skal opstille og vurdere modeller for, at et k√łnsskifte kan anerkendes juridisk p√• baggrund af forskellige niveauer for k√łnskorrigerende behandling, og analysere de afledte konsekvenser i forhold til de ovenn√¶vnte retsomr√•der samt evt. andre relevante omr√•der s√•som ret til sociale ydelser, k√łnsspecifikke behandlinger i sundhedsvasenet, v√¶rnepligt m.v.

Herunder skal arbejdsgruppen beskrive og vurdere administrative og √łkonomiske konsekvenser af de enkelte modeller og angive de etiske overvejelser, som de enkelte modeller efter arbejdsgruppens opfattelse m√•tte give anledning til.

Det er en forudsatning, at de enkelte modeller samlet set ikke medf√łrer offentlige merudgifter.

Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen er sammensat af repr√¶sentanter fra f√łlgende ministeromr√•der:

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Justitsministeriet med bidrag fra relevante fagministerier.

Arbejdsgruppen kan inddrage ekspertise i sit arbejde og efter behov nedsatte mindre arbejdsgrupper.

Proces for arbejdet
Arbejdsgruppen afslutter arbejdet inden udgangen af 2013, s√•ledes at der i regeringen kan tages stilling til, om der som opf√łlgning p√• arbejdet skal frems√¶ttes lovforslag i for√•ret 2014.

Kommissoriet for den tværministeriel arbejdsgruppe i pdf-format hos Justitsministeriet.
Omtale af nedsættelsen af arbejdsgruppen i Vidensbanken.