Spgsm. 13 (L 18) af 28. oktober 2021 om at dele lovforslaget, så delen om straffeloven udskilles i et eget lovforslag. Svar 17. november 2021.

Vist 23 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 13 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Birgitte Bergman (KF), om at dele lovforslaget, s√• delen om straffelovens ¬ß 81 og ¬ß 266 udskilles i et eget lovforslag, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er ministerens holdning til at dele lovforslaget op i to dele, så delen om straffelovens § 81 og § 266 udskilles i et eget lovforslag?

* * *
Svar
Til brug for besvarelsen har jeg indhentet et bidrag fra Justitsministeriet, der har oplyst f√łlgende, som jeg kan henholde mig til:

‚ÄĚSom det fremg√•r af lovforslagets afsnit 3.1.1.4, skal anvendelsesomr√•det for racediskriminationsloven fortolkes i overensstemmelse med straffelovens ¬ß 266 b for s√• vidt ang√•r beskyttelsesgrundene. Der er derfor en vis parallelitet mellem racediskriminationsloven og straffelovens ¬ß 266 b. Anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 81, nr. 6, skal ligeledes fortolkes i overensstemmelse med anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b, jf. forarbejderne til ¬ß 81, nr. 6, i Folketingstidende 2003-04, till√¶g A, spalte 3322.

Det vurderes derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at de foreslåede ændringer i racediskriminationsloven og straffeloven behandles samlet.

S√•fremt der i udvalget m√•tte v√¶re flertal for en opdeling af lovforslaget som foresl√•et, vil der dog ikke v√¶re noget til hinder herfor.‚ÄĚ

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•le og svarett hos Folketinget i pdf-format.