L 189. Spgsm. 16 af 26. maj 2014 om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge. Svar 2. juni 2014.

Vist 103 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 p√• foranledning af Jane Heitmann (V) sp√łrgsm√•l 16 – L 189 Samling: 2013-14 -om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge til sundheds- og forebyggelsesminister Nick H√¶kkerup, der svarede den 2. juni 2014.

Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes oplyse, hvornår Sexologisk Klinik har færdigudviklet, de i rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe nævnte, udrednings- og behandlingstilbud til unge?

Svar
Til brug for besvarelsen har Sundhedsstyrelsen indhentet oplysninger fra Region Hovedstaden, som jeg kan henholde mig til. Region Hovedstaden har oplyst, at Region Hovedstadens Psykiatri og Rigshospitalet pt. samarbejder om at udforme ans√łgning om etablering af ny specialfunktion vedr. behandling af k√łnsidentitetsproblematikker hos b√łrn og unge samt hos voksne. Regionen har oplyst, at der er holdt et kvalificerende m√łde med Sundhedsstyrelsen, og at regionen arbejder p√• at fastl√¶gge den rette dimensionering vedr. m√•lgruppeomfang og behov, idet dette ikke p√• forh√•nd er kendt. Regionen har desuden bem√¶rket, at afklaring ift. finansiering udest√•r.

Ift. den videre proces kan jeg oplyse, at en ny funktion vil være omfattet af reglerne for specialeplanlægning, hvorfor Sundhedsstyrelsen skal godkende funktionen, jf. sundhedsloven § 208.

Ift. regionens overvejelser om finansiering skal jeg bem√¶rke, at det er et regionalt ansvar at sikre udredning, behandling og at udvikle omr√•det. Men som p√• √łvrige omr√•der stiller jeg mig naturligvis √•ben for videre dr√łftelser med regionerne, s√•fremt der m√•tte v√¶re behov herfor.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.