L 189. Spgsm. 22 af 26. maj 2014 om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle. Svar 28. maj 2014.

Vist 83 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 p√• foranledning af Jane Heitmann (V) sp√łrgsm√•l 22 – L 189 Samling: 2013-14 – om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle
til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren oplyse, hvorfor Danmark lovgivningsmæssigt har haltet bagefter andre lande i forhold til behandlingen af transseksuelle, og oplyse hvordan Danmark konkret med lovforslagene L 182 og L 189 evt. nærmer sig de lande, som vi normalt sammenligner os med?

Svar
Ift. sammenligninger med andre lande skal jeg henvise til min besvarelse af SUU sp√łrgsm√•l nr. 6 vedr. L 189.

Om baggrunden for, at Danmark har haltet bagefter lovgivningsmæssigt, kan jeg oplyse, at regeringen tog sagen op i regeringsgrundlaget fra 2011 og nedsatte den arbejdsgruppe, hvis rapport er grundlag for lovforslagene. Det er udtryk for, at regeringen har prioriteret området, og jeg vil gerne understrege, at tiden efter min opfattelse er moden til en revision af reglerne som foreslået.
Det er s√•ledes min opfattelse, at der ikke b√łr l√¶gges un√łdige hindringer i vejen for juridisk k√łnsskifte for personer, som oplever et misforhold mellem deres biologiske k√łn og det k√łn, som de oplever at tilh√łre og identificerer sig med.

At der ikke skete noget på dette område i de forudgående ti år, da holdningerne gradvist ændredes i andre lande, finder jeg må være den tidligere regerings ansvar.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.