L 60. Spgsm. 2 af 13. november 2017 om bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.

Vist 118 gange.

Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 13. november 2017 sp√łrgsm√•l nr. 2 efter √łnske fra Stine Brix (EL) – L 60 Samling: 2017-18 – om ministeren vil yde bistand til et √¶ndringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation, til sundhedsminister Ellen Trane N√łrby (V), der svarede den 23. november 2017 med det herunder gengivne √¶ndringsforslag.

Sp√łrgsm√•let:
Vil ministeren yde teknisk bistand til en ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation?

Svaret
Idet jeg henholder mig til den af alle partier indg√•ede aftale om oph√¶velse af forbuddet mod dobbeltdonation, der er et bredt politisk kompromis, der f√łlger et flertal i Etisk R√•ds anbefalinger, s√• vil et s√•dant √¶ndringsforslag v√¶re et brud med den indg√•ede aftale i etisk kreds.

Som dr√łftet tidligere i ordf√łrerkredsen er den foresl√•ede √¶ndring en klar forbedring for patienter, der i dag ikke kan modtage behandling, og hvor et bredt flertal kan tilslutte sig den foresl√•ede l√łsning. Det, synes jeg, er vigtigt i netop denne type af sager, hvor hensynet til barnet og familiens trivsel er i centrum, og hvor der skal balanceres hensyn af b√•de social og sundhedsfaglig karakter.

Idet sp√łrgeren anmoder om √¶ndringsforslag vedl√¶gges et s√•dant, idet jeg samtidig bem√¶rker, at jeg ikke kan st√łtte dette.

Med venlig hilsen
Ellen Trane N√łrby

Ændringsforslaget gengives herunder.

* * *

Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration
[af sundhedsministeren (Ellen Trane N√łrby)]

Af Stine Brix (Enhedslisten):
Til § 1
1) § 5 affattes således:
¬Ľ¬ß 5. Stammer √¶gcellen ikke fra den kvinde, der skal f√łde barnet, og stammer s√¶den ikke fra hendes partner, kan der etableres assisteret reproduktion, hvis enten s√¶den eller √¶gcellen er doneret i ikke-anonym form.¬ę
[Fjernelse af kravet om sundhedsfaglig indikation for behandling med dobbeltdonation]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1)

Der foreslås en nyaffattelse af § 5, hvorved behandling
med dobbeltdonation tillades uden sundhedsfaglig indikation.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Ændringsforslaget i pdf-format hos Folketinget.