L 86. Fremsættelsestalen den 30. november 2010.

Vist 116 gange.
Den 30. november 2010 fremsatte besk√¶ftigelsesminister, Inger St√łjberg lovforslag L 86 – Samling: 2010-11 (1. samling) – om udvidelse af kompetencen for Institut for Menneskerettigheder (IMR) til ogs√• at omfatte k√łn.

Fremsættelsestalen
Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om √¶ndring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til ogs√• at omfatte k√łn)

(Lovforslag nr. L 86)

Lovforslaget om √¶ndring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love har til form√•l at give Institut for Menneskerettigheder kompetence til at varetage de forpligtelser, som f√łlger af artikel 20 i Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv og artikel
12 i R√•dets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.

I direktiverne stilles der krav om, at medlemsstaterne skal bist√• ofre for forskelsbehandling i forbindelse med deres klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at der er organer med kompetence til at foretage uafh√¶ngige unders√łgelser af forskelsbehandling p√• grund af k√łn, offentligg√łre rapporter og frems√¶tte henstillinger om sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling p√• k√łnsomr√•det. I en begrundet udtalelse fra november 2009 har EU-Kommissionen p√•lagt regeringen at sikre, at der er et uafh√¶ngigt ligestillingsorgan for k√łn. Dette uafh√¶ngige ligestillingsorgan skal have til opgave at fremme, evaluere og overv√•ge, samt st√łtte ligebehandling af kvinder og m√¶nd, herunder ved at bist√• ofre for forskelsbehandling med deres klager.

Det foresl√•s, at lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder √¶ndres, s√•ledes at Institut for Menneskerettigheder f√•r kompetence til at overv√•ge k√łnsomr√•det p√• samme m√•de, som Instituttet i dag har kompetence i forhold til race eller etnisk oprindelse. Samtidig inds√¶ttes en ny bestemmelse i Ligebehandlingsloven og i Ligestillingsloven.

Forslaget har administrative og √łkonomiske konsekvenser for det offentlige, idet de nye opgaver, indenfor k√łnsomr√•det, som Institut for Menneskerettigheder skal varetage, forventes at medf√łre statslige merudgifter p√• 6,0 mio. kr. √•rligt, heraf 2,6 mio. kr. i l√łnsum.

Lovforslaget træder i kraft den 1. februar 2011.

Idet jeg i √łvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bem√¶rkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det H√łje Tings velvillige behandling.

* * *
Folketingets journal med fremsættelsestalen.
Fremsættelsestalen i pdf-format hos Folketinget.