LGBT Danmarks skrivelse af 26. august 2014 til CPR-kontoret om vejl. og ans√łgningsformular til juridisk k√łnsskifte.

Vist 132 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark sendte den 26. august 2014 en skrivelse til CPR-kontoret med kopi til to ministre og to folketingsudvalg om CPR-kontorets vejledning og ans√łgningsformular til ans√łgning om juridisk k√łnsskifte (nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn), som blev offetliggjort den 25. august 2014.

LGBT Danmark finder, at proceduren er for besv√¶rlig for is√¶r ans√łgerne, men ogs√• for det offentlige. Foreningen har derfor skrevet til CPR-kontoret med √łnske om og forslag til √¶ndring af proceduren.

Ligestillingsudvalget har den 26. august 2014 registreret henvendelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 65.

Skrivelsen gengives i sin helhed herunder.

Tirsdag den 26. august 2014.
Til:
CPR-kontoret

Kopi til:
B√łrne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareen
√ėkonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager
Ligestillingsudvalget
Retsudvalget

Vedr√łrende CPR-kontorets vejledning om og ans√łgningsformular til ans√łgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn

CPR-kontoret offentliggjorde i g√•r – mandag den 25. august 2014 – vejledningen og ans√łgningsformularen til brug for ans√łgning om nyt personnummer ved juridisk k√łnsskifte.

LGBT Danmark fremsendte den 24. august 2014 en skrivelse om uheldige og besv√¶rlige forhold i forbindelse med tildeling af nyt personnummer og √¶ndring af fornavn til et k√łnskorrekt fornavn, som CPR-kontoret modtog i kopi.

Foreningen m√• desv√¶rre konstatere, at CPR-kontorets procedure vedr√łrende tildelingen af nyt personnummer ikke tager h√łjde for de forhold, som blev p√•peget.

Foreningen √łnsker med sin henvendelse at bidrage til, at ans√łgningsproceduren ved juridisk k√łnsskifte og eventuelt fornavneskift bliver s√• let som muligt for de transk√łnnede og samtidig giver det offentlige en enkel procedure.

Bemærkninger til vejledningen

Om: 1. Nye regler g√łr det muligt at ans√łge om nyt personnummer
Der anf√łres bl.a.
  Ans√łgning om nyt personnummer skal indgives skriftligt til √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor. Det anbefales, at ans√łgning indgives via digital post ved brug af NemID eller som et almindeligt brev.
Bemærkning:
Det havde v√¶ret hensigtsm√¶ssigt at anf√łre adressen til CPR-kontoret. Den fremg√•r ikke i hverken vejledningen eller i ans√łgningsformularen.

Om: 2. Hvad skal ans√łgningen indeholde?
Bemærkning:
Der nævnes intet om,
  1. at det kan v√¶re n√łdvendigt med et fornavneskift, hvis ans√łgerens fornavn ikke er k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn, eller om,
  2. at fornavneskift ikke er n√łdvendigt, hvis ans√łgeren i forvejen har et fornavn, der er godkendt til begge k√łn, eller der allerede er meddelt navne√¶ndring efter navnelovens ¬ß13 stk. 3.
Foreningen er klar over, at det er to forskellige instanser, som behandler henholdsvis √¶ndring af personnummer og √¶ndring af fornavn, men finder det hensigtsm√¶ssigt, at der kan ans√łges om begge dele p√• √©n gang, og at CPR-kontoret koordinerer begge √¶ndringer.
Det m√• ubetinget v√¶re en administrativ fordel for det offentlige og helt sikkert en lettere procedure for ans√łgeren.

Om: 3. Hvad sker der, n√•r jeg har indgivet ans√łgning?
Der anf√łres bl.a.
  Den skriftlige bekr√¶ftelse vil indeholde n√¶rmere vejledning om konsekvenserne af at f√• tildelt nyt personnummer tilh√łrende det andet k√łn, bl.a. vejledning om adgangen til udstedelse af nye personlige dokumenter og deltagelse i k√łnsspecifikke screenings-unders√łgelser. Disse oplysninger kan indg√• i dine overvejelser om det juridiske k√łnsskifte i refleksionsperioden.
Bemærkning:
LGBT Danmark finder, at “vejledningen om konsekvenserne af at f√• tildelt nyt personnummer” skal inds√¶ttes i den offentliggjorte vejledning i stedet for f√łrst at blive tilsendt ans√łgeren sammen med bekr√¶ftelsen p√• CPR-kontorets modtagelse af ans√łgningen.
Det m√• afgjort v√¶re en fordel, at en ans√łger kan l√¶se disse informationer, inden ans√łgningen indgives, da de i nogle tilf√¶lde kan t√¶nkes at have indflydelse p√•, om en person √łnsker at ans√łge om juridisk k√łnsskifte. Det vil ogs√• lette ekspeditionen i de tilf√¶lde, der er omfattet af overgangsordningen i √¶ndringslovens ¬ß 2 stk. 2, da det muligg√łr samtidig ans√łgning og bekr√¶ftelse for disse.
Endelig vil det g√łre det muligt for foreningen som led i sin r√•dgivningsvirksomhed at kunne henvise dertil.

Om: 4. Du skal skriftligt bekr√¶fte din ans√łgning efter udl√łbet af refleksionsperioden
Der anf√łres:
  Refleksionsperioden er normalt 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet
Bemærkning:
I det vedtagne lovforslag L 182 anf√łres, at reflektionsperioden er 6 m√•neder. Der er ikke anf√łrt noget om, at den kan v√¶re kortere eller l√¶ngere.
LGBT Danmark anbefaler derfor, at ordet “normalt” slettes, da vi ikke formoder, at CPR-kontoret kan dispensere fra reglen.

Om: 5. CPR-kontoret giver dig meddelelse om det nye personnummer
Bemærkning:
LGBT Danmark finder det uheldigt, at der ikke oplyses, at den p√•g√¶ldende automatisk modtager et nyt sundhedskort, hvilket klart fremg√•r af bem√¶rkningerne til lovforslag L 182 under “1. Indledning”.

Foreningen p√•peger, at skal en person have fornavneskift til et k√łnskorrekt fornavn i forhold til det nye k√łn, s√• vil det, som foreningen anf√łrte i sin skrivelse af 24. august 2014, betyde, at CPR-kontoret i f√łrste omgang kommer til at udstede et sundhedskort med et ikke-k√łnskorrekt fornavn, hvilket ikke er i overensstemmelse med navneloven. Og, n√•r fornavneskiftet derefter er foretaget, igen (for anden gang) udstede et nyt sundhedskort – denne gang med et k√łnskorrekt fornavn.

Foreningen henviser endvidere til sine bem√¶rkningerne til “2. Hvad skal ans√łgningen indeholde?” vedr√łrende problemerne, n√•r en person skal have fornavneskift til et k√łnskorrekt fornavn i forhold til det nye k√łn.

Om: Ans√łgningsformularen
LGBT Danmark har ud over manglen p√• adresse til CPR-kontoret ikke bem√¶rkninger til ans√łgningsformularen set i lyset af den procedure, som CPR-kontoret har besluttet.
S√•fremt ans√łgningsproceduren √¶ndres, vil det selvf√łlgelig betyde en √¶ndring af ans√łgningsformularen.

Afsluttende bemærkninger
LGBT Danmark h√•ber med disse bem√¶rkninger, at det bliver muligt at ans√łge om nyt personnummer og et eventuelt k√łnskorrekte fornavn p√• √©n gang, og at CPR-kontoret koordinerer en eventuel navne√¶ndring med personregisterf√łreren.
Det vil betyde en let ans√łgningsprocedure for ans√łgeren og en enkel procedure for det offentlig.

LGBT Danmark anmoder om at f√• tilsendt den i vejledningen under pkt. 3 n√¶vnte “n√¶rmere vejledning om konsekvenserne af at f√• tildelt nyt personnummer tilh√łrende det andet k√łn, bl.a. vejledning om adgangen til udstedelse af nye personlige dokumenter og deltagelse i k√łnsspecifikke screenings-unders√łgelser”.

LGBT Danmark anmoder endvidere om at f√• tilsendt en forh√•bentligt √¶ndret vejledning og ans√łgningsformular til udtalelse inden offentligg√łrelse.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

* * *
Skrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsens registrering hos Ligestillingsudvalget
Skrivelsen i pdf-format hos Ligestillingsudvalget