LGBT komiteen skrev 14. juli 2019 til sundhedsminister Heunicke om de danske transrelaterede koder i SKS i relation til ICD-11.

Vist 123 gange.

LGBT-komiteens brev til Magnus Heunicke.
LGBT-komiteens brev til Magnus Heunicke.
LGBT komiteen skrev den 14. juli 2019 til sundhedsminister Magnus Heunicke og spurgte ham, om han ville drage omsorg for, at den korrekte danske l√łsning med anvendelse af kontaktkoder i SKS fortsat kan afvige fra WHO‘s klassifikation ogs√• efter dansk implementering af ICD-11.
Der blev sendt kopi til Sundhedsudvalget, der registrerede brevet som bilag 19 – Samling: 2018-19 (2. samling).

* * *
LGBT komiteens omtale af brevet på dens hjemmeside.

I efteråret 2016 besluttede den danske regering med opbakning fra et samlet Folketing at depatologisere transidentiteter. Lige nu risikerer vi et tilbageslag.

Danske og internationale sygdomsfortegnelser
B√•de FN‚Äôs Verdenssundhedsorganisation, WHO, og de nationale sundhedsv√¶sener vedligeholder lister over sygdomme. WHO‚Äôs liste hedder ICD ‚Äď International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, mens den danske hedder SKS ‚Äď Sundhedsv√¶senets Klassifikations System. De nationale lister f√łlger den internationale liste t√¶t, s√• det er muligt at sammenligne data p√• tv√¶rs af landene. Men der er fravigelser.

Fx. fjernede Danmark i 1981 homoseksualitet fra den danske liste, mens WHO f√łrst fulgte trop i 1991, en beslutning, der tr√•dte i kraft i 1993.

Der har l√¶nge v√¶re arbejdet p√• ligeledes at f√• fjernet de transrelaterede diagnoser fra fortegnelserne. Det gik meget langsomt i WHO, og det fik Danmark til at g√• foran i efter√•ret 2016, hvor dav√¶rende sundhedsminister Ellen Trane N√łrby (V) med et samlet Folketing i ryggen besluttede, at Danmark skulle fravige den g√¶ldende internationale liste, ICD-10. Den danske l√łsning gik ud p√• at nedl√¶gge diagnosekoderne i kapitlet ‚ÄĚPsykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser‚ÄĚ og i stedet tilf√łje kontaktkoder til et neutralt kapitel, ‚ÄĚFaktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsv√¶sen‚ÄĚ.

Nu er forhandlingerne i WHO om den nye version af den internationale liste, ICD-11, f√¶rdige, og ogs√• her har man foretaget √¶ndringer. S√•ledes har WHO fjernet diagnoderne fra kapitlet om psykiske lidelser, men har fastholdt, at det er dignosekoder, og man har flyttet dem til et nyt kapitel med titlen ‚ÄúConditions related to sexual health‚ÄĚ ‚Äď forhold vedr√łrende seksuel sundhed.

Med danske briller er dette en h√łjst utilfredsstillende l√łsning. Konsekvensen er, at en transperson, der kontakter sundhedsv√¶senet for at f√• sundhedsfaglig hj√¶lp pga. sin k√łnsidentitet, vil f√• tildelt en diagnose alene p√• grund af sin k√łnsidentitet. Endvidere indikerer placeringen i kapitlet om seksuel sundhed, at k√łnsidentitet er en seksuel tilstand, selv om det i dag er fuldst√¶ndig anerkendt, at seksualitet og k√łnsidentitet er to forskellige ting. Det vil derfor v√¶re et substantielt tilbageskridt, hvis Danmark nu reviderer sin klassifikation til WHO‚Äôs l√łsning, og l√łsningen vil v√¶re i modstrid med, hvad et samlet Folketing har √łnsket.

LGBT komiteen beder Heunicke bevare dansk fravigelse

LGBT komiteen skrev til Sundhedsdatastyrelsen for at f√• bekr√¶ftet, at den danske fravigelse fra ICD bevares. Dette kunne styrelsen imidlertid ikke bekr√¶fte. Derfor har vi nu skrevet til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og bedt ham drage omsorg for, at den danske fravigelse bevares. Det √©r muligt, at de nationale lister fraviger den internationale. Der blev truffet en politisk beslutning i forhold til de transrelaterede koder i ICD-10. Der er intet, der taler for, at denne beslutning skal tilsides√¶ttes nu, hvor ICD-11 er f√¶rdigforhandlet, og er endt med en l√łsning, der er inferi√łr i forhold til den danske.

Lad fortsat Danmark være et foregangsland i forhold til transdepatologisering.

* * *
Brevet til Magnus Heunicke gengives herunder

LGBT komiteen
LGBT komiteen
14. juli 2019.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke
sum@sum.dk
Kopi til Sundhedsudvalget

Vedr.: De danske transrelaterede koder i SKS i relation til ICD-11

Kære Magnus Heunicke

LGBT komiteen er bekymret over Sundhedsdatastyrelsens svar på LGBT komiteens henvendelse den 28. maj 2019 til styrelsen om at bekræfte, at WHO’s netop vedtagne ICD-11 ikke ændrer ved de danske transrelaterede koder i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS).

Sundhedsdatastyrelsen anf√łrte i sit svar den 28. juni 2019 til LGBT komiteen bl.a., at styrelsen hverken kunne be- eller afkr√¶fte noget om √¶ndringer af koder i SKS, men at de havde en forventning om fra dansk side at f√łlge op p√• det, som WHO-medlemslandene havde besluttet.

LGBT komiteen er bekymret over, at Sundhedsdatastyrelsen ikke utvetydigt tilkendegiver, at den danske model for transrelaterede koder i SKS skal fastholdes i forbindelse med implementeringen af ICD-11. Det var et enigt Folketing, der stod bag regeringen, da denne gjorde Danmark til foregangsland ved at nedl√¶gge de transrelaterede diagnosekoder i kapitlet om psykiske sygdomme og i stedet indf√łrte kontaktkoder i et neutralt kapitel. WHO kunne ikke f√łlge trop med denne ambiti√łse l√łsning og valgte i stedet en ringere l√łsning, hvor der fortsat er tale om diagnosekoder, og hvor de er placeret i kapitlet om seksuel sundhed.

Konsekvensen af WHO‘s l√łsning er, at en transperson, der kontakter sundhedsv√¶senet for at f√• sundhedsfaglig hj√¶lp pga. sin k√łnsidentitet, vil f√• tildelt en diagnose alene p√• grund af sin k√łnsidentitet. Endvidere indikerer placeringen i kapitlet om seksuel sundhed, at k√łnsidentitet er en seksuel tilstand, selv om det i dag er fuldst√¶ndig anerkendt, at seksualitet og k√łnsidentitet er to forskellige ting. Det vil derfor v√¶re et substantielt tilbageskridt, hvis Danmark nu reviderer sin klassifikation til WHO‘s l√łsning, og l√łsningen vil v√¶re i modstrid med, hvad et samlet Folketing har √łnsket.

Sundhedsdatastyrelsen er aktuelt i gang med en foranalyse vedr. overgang til ICD-11 som grundlag for en national diagnoseklassifikation i SKS.

LGBT komiteen skal derfor sp√łrge dig, om du vil drage omsorg for, at den korrekte danske l√łsning med anvendelse af kontaktkoder i SKS fortsat kan afvige fra WHO‘s klassifikation ogs√• efter dansk implementering af ICD-11.

I bilaget findes relevante kilder.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen

Tina Thranesen S√łren Laursen

Bilag

LGBT komiteens henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen den 28. maj 2019
Sundhedsdatastyrelsen bedes bekræfte, at den netop vedtagne ICD-11 ikke ændre ved de danske transrelaterede koder i SKS.
Med venlig hilsen
Tina Thranesen S√łren Laursen

Sundhedsdatastyrelsens svar den 28. juni 2019
Date: Fri, 28 Jun 2019 at 15:30
Subject: SV: ICD-11 vedr LGBT
To: S√łren Laursen <soren@laursen.com>

K√¶re Tina Thranesen og S√łren Laursen.
Mange tak for jeres henvendelse.
Sundhedsdatastyrelsen (SDS) er i gang med en for-analyse vedr. overgang til WHO‚Äôs ICD-11 som grundlag for en national diagnoseklassifikation og kan aktuelt hverken be- eller afkr√¶fte noget om √¶ndringer af koder i SKS, men vi er opm√¶rksomme p√• LGBT komiteens √łnske om ikke at √¶ndre ved de danske transrelaterede koder i SKS.
Der er endnu ikke truffet nogen nationale beslutninger vedr. overs√¶ttelse af ICD-11 til dansk mv, men SDS har en forventning om at man fra dansk side vil f√łlge op p√• det, som medlemslandene har besluttet p√• WHA 72.
Med venlig hilsen
Solvejg Bang
Afdelingslæge

Forl√łbet vedr√łrende vedtagelse af de danske transrelaterede koder Folketingets sundhedsudvalg skrev den 26. maj 2016 i sin beretning til beslutningsforslag B 7 (Samling: 2015-16) bl.a.
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at diagnosekoderne vedr√łrende transk√łnnethed nu vil blive flyttet til et andet eller et nyt kapitel, hvor diagnosen ikke opfattes som en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand. [1]

Dertil skal tilf√łjes, at dav√¶rende sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde den 13. maj 2016 i sit svar p√• sp√łrgsm√•l 13 til B 7 bl.a. anf√łrte:
P√• denne baggrund vil jeg tage initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualitet med effekt den 1. januar 2017. Det er min forventning, at denne flytning kan gennemf√łres i overensstemmelse med WHO‚Äôs klassifikationssystem. S√•fremt kode√¶ndringen, mod forventning, ikke vedtages i WHO til oktober, vil Danmark etablere en s√¶rskilt national l√łsning for diagnosekoden for transseksualisme pr. 1. januar 2017. [2]

Den 21. december 2016 afgav dav√¶rende sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde et
supplerende svar, hvoraf fremgik, at Sundhedsdatastyrelsen havde flyttet de transrelaterede koder. [3]

Det anf√łres afslutningsvis, at det skal bem√¶rkes, at der er tale om en midlertidig placering, og at en endelig placering af koderne s√•ledes afventer WHO‚Äôs beslutning i forbindelse med den kommende opdatering af ICD-10.

* * *
Noter
 1. [Retur] Beretning til B 7 (Samling: 2015-16)
  Folketingets journal vedr. beretning til B 7:
  https://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b7/bilag/10/index.htm
  Beretningen i pdf-format:
  https://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b7/bilag/10/1641104.pdf
 2. [Retur] Sp√łrgsm√•l 13 og svar til B 7 (Samling: 2015-16)
  Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•l 13 til B 7:
  https://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b7/spm/13/index.htm
  Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format:
  https://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b7/spm/13/svar/1324652/1633241.pdf
 3. [Retur] Supplerende svar
  Folketingets journal vedr. det supplerende svar (SUU alm. del ‚Äď samling 2019-17)
  https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/suu/bilag/125/index.htm
  Det supplerende svar i pdf-format:
  https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SUU/bilag/125/1707120.pdf

* * *
Omtale af brevet til sundhedsminister Magnus Heunicke hos LGBT komiteen.
Brevet til sundhedsminister Magnus Heunicke i pdf-format hos LGBT komiteen.
Folketingets journal om registrering af brevet hos Sundhedsudvalget.
Brevet til sundhedsminister Magnus Heunicke i pdf-format hos LGBT komiteen.