Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016. Supplerende svar 21. december 2016.

Vist 416 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 3. marts sp√łrgsm√•l nr. 13 – Samling: 2015-16 – om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og √Üldreudvalgets lukkede ekspertm√łde den 12. april 2016, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 13. maj 2016.
Ellen Trane N√łrby (V), der den 28. november 2016 var blevet sundhedsminister, afgav den 21. december 2016 et supplerende svar.

Indhold
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Supplerende svar

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere LGBT Danmarks opl√¶g til m√łde med Sundheds- og √Üldreudvalget den 12. april 2016 om B 7, jf. B 7 – bilag 5, herunder s√¶rligt afsnit 11-14?

[Indhold] Svaret
Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen. I bidraget oplyser styrelsen f√łlgende:
‚ÄĚDanmark tilsluttede sig ved den 43. Verdenssundhedskongres i 1989 anbefalingerne vedr. ICD-10. Dette indebar implementering af en detaljeret liste af tre-karakters kategorier og fire-karakters underkategorier samt s√¶rskilte regler og instruktioner for definitioner og rapporteringskrav i forhold til blandt andet aktionsdiagnoser.

Det er f√łlgelig Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at flytning af diagnosekoder i den danske version, Klassifikation af Sygdomme og Helbredsrelaterede tilstande, der strider imod den internationale version, ikke kan foretages i overensstemmelse med beslutningen i WHO.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Jeg kan dertil meddele, at Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen er i f√¶rd med at unders√łge, hvorvidt diagnosekoden for transvestisk fetichisme [DF65.1] fortsat er kliniske relevant, og hvis dette ikke er tilf√¶ldet, hvilke muligheder der er for at deaktivere DF65.1.

Jeg kan også meddele, at WHO, blandt andet på baggrund af danske bidrag, har taget initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualisme i regi af ICD-10, frem for at vente på ICD-11.

Med dette initiativ foresl√•s diagnosekoden for transseksualisme, F64, √¶ndret og flyttet til en ny kategori i Z-kapitlet med startkaraktererne Z77 og med den engelsksprogede titel: ‚ÄĚGender incongruence‚ÄĚ.

Diskussion af oplægget og afstemning af resultatet forventes afsluttet i oktober 2016.
N√•r √¶ndringsforslaget er vedtaget, kan det umiddelbart implementeres i den danske version, hvilket if√łlge Sundhedsdatastyrelsen kan blive effektueret pr. 1. januar 2017.

Det er f√łlgelig Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at der allerede i indev√¶rende √•r vil blive vedtaget kode√¶ndringer i WHO-regi, der er i overensstemmelse med kode√łnskerne fra LGBT Danmark.

P√• denne baggrund vil jeg tage initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualitet med effekt den 1. januar 2017. Det er min forventning, at denne flytning kan gennemf√łres i overensstemmelse med WHO‚Äôs klassifikationssystem. S√•fremt kode√¶ndringen, mod forventning, ikke vedtages i WHO til oktober, vil Danmark etablere en s√¶rskilt national l√łsning for diagnosekoden for transseksualisme pr. 1. januar 2017.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

[Indhold] Supplerende svar
Fra Sundheds- og Ældreministeriet
Den 21. december 2016
Til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Opf√łlgning p√• svar p√• sp√łrgsm√•l 13 vedr√łrende beslutningsforslag B 7 om diagnosekoder for transseksualitet

Som anf√łrt i min besvarelse af sp√łrgsm√•l 13 (B 7) har WHO, bl.a. p√• baggrund af danske bidrag, taget initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualitet som led i opdateringen af ICD-10 – frem for at vente p√• ICD-11. Med dette initiativ foresl√•s diagnosekoden for transseksualitet, F64, √¶ndret og flyttet til en ny kategori i Z-kapitlet med startkaraktererne Z77 og med den engelsksprogede titel: ‚ÄĚGender incongruence‚ÄĚ.

Sundhedsdatastyrelsen har oplyst, at det ikke er faldet endeligt på plads, hvor koden/koderne skal placeres i den kommende ICD-11, hvorfor man heller ikke er klar med placeringen i en opdateret udgave af ICD-10 endnu.

Sundhedsdatastyrelsen har endvidere oplyst, at opdateringsforslaget fra WHO blev vedtaget p√• det nyligt afholdte √•rsm√łde i WHO. Da det betragtes som en st√łrre opdatering (‚ÄĚmajor update‚ÄĚ), er implementeringen i ICD-10 imidlertid f√łrst sat til 2019.

P√• den baggrund har jeg derfor besluttet, at vi nu g√•r dansk enegang. Sundhedsdatastyrelsen har foresl√•et, at man allerede pr. 1. januar 2017 etablerer en kode√¶ndring med lukning af DF64 med tilh√łrende underkoder, og en midlertidig placering i Z-kapitlet, uden egen kategori, i den danske version af ICD-10, Sundhedsv√¶senets KlassifikationsSystem (SKS).

Forslaget indebærer, at hele DF64-gruppen flyttes til DZ-kapitlet i SKS, og at der anvendes nedenstående terminologi, der er blevet til i enighed mellem repræsentanter fra LGBT Danmark og Sundhedsdatastyrelsen:

SKS kode Fuldtekst
DZ768 Kontakt med sundhedsvæsenet under anden omstændighed
DZ768A Barns ophold på sygehus eller institution ifm. adoption
DZ768B Kontakt mhp. udlevering af journaloplysninger
DZ768C Barn eller ung indlagt begrundet i sociale forhold
DZ768D Rask fors√łgsperson
DZ768E Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold
DZ768E1 Kontakt pga. transk√łnnethed
DZ768E2 Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold i barndommen
DZ768E3 Kontakt pga. andre k√łnsidentitetsforhold
DZ768E4 Kontakt pga. k√łnsidentitetsforhold UNS
DZ768Z Kontakt uden begrundelse i sygdom IKA

Dette forslag forelægges nu Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering, Sundhedsstyrelsen, Dansk Psykiatrisk Selskab og Sexologisk Klinik (Region Hovedstaden Psykiatri).

Som det fremg√•r, vil Danmark s√•ledes etablere en s√¶rskilt dansk l√łsning for flytning af koderne vedr. transseksualitet pr. 1. januar 2017. Det skal bem√¶rkes, at der er tale om en midlertidig placering, og at en endelig placering af koderne s√•ledes afventer WHO‚Äôs beslutning i forbindelse med den kommende opdatering af ICD-10.

Med venlig hilsen
Ellen Trane N√łrby

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende det supplerende svar.
Det supplerende svar i pdf-format hos Folketinget.