Hvis transseksuelle og homoseksuelle skal kunne arbejde sammen, mĂĽ vi alle revidere vores syn pĂĽ os selv og pĂĽ hinanden. Karen M. Larsen den 27. januar 2008.
Af Karen M. Larsen den 27. januar 2008. Der har i de senere ür vÌret en del fokus pü LBL og de transseksuelle. IsÌr fra visse queere kredse har der vÌret fremført en heftig kritik af LBL, fordi foreningen ikke organiserer transseksuelle, ligesom Priden er blevet bebrejdet, at man fejrer, at homoseksualitet ...
Vis forekomsten
Stop Trans Pathologization - STP
STP, International Campaign Stop Trans Pathologization, pü dansk International kampagne, Stop trans-sygeliggørelse, er en international kampagne startet i 2009 for at fü fjernet transkønnethed fra psykiatriske diagnosefortegnelser - herunder WHO's ICD. Hjemmesiden har til formül at synliggøre ønsket, ...
Vis forekomsten
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen har til opgave at skabe sammenhÌngende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmÌssige og administrative formül i sundhedsvÌsenet. Styrelsen har herunder ansvaret for SundhedsvÌsenets Klassifikations System (SKS), der bl.a. indeholder den danske ...
Vis forekomsten
Transdiagnoserne bliver fjernet fra det psykiatriske afsnit i sygdomslisterne i Danmark, oplyste sundheds- og Ìldreminister, Sophie Løhde (V) i DR-radioavisen torsdag den 12. maj 2016 kl. 0002.
DR, midnatsradioavisen, torsdag den 12. maj 2016 bragte kl. 0002 følgende indslag: Speaker: "Transkønnede skal ikke lÌngere kategoriseres som psykisk syge. Sundhedsminister, Sophie Søhde er nu klar til selv at tage affÌre, hvis ikke Verdenssundhedsorganisationen fjerner de transkønnede fra listen over ...
Vis forekomsten
Fra diagnosekode til tolerancesymbol - En politisk diskursanalyse af den danske debat om transkønnethed i ürene 2007-2016 af Nina Langer Primdahl den 7. september 2017.
Nina Langer Primdahl har som sit speciale til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet skrevet en diskusanalyse (sproganalyse) af den politiske debat, som førte til fjernelsen af diagnosekoden DF64 kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende ...
Vis forekomsten
ICD-11 Beta version - Dødeligheds- og sygdomsstatistikker
Beta-versionen af ICD-11 startede den 14. maj 2012. Tidspunktet for den endelige version er i ürenes løb udsat flere gange. Den endelige version forventes at foreligge i løbet af 2018. Problemet med at udforme en ny version af ICD er nok primÌrt, at det er en lang rÌkke beslutningstagere spredt ud over hele ...
Vis forekomsten