LGBT Danmark og FSTB’s korrespondance med om etablering af det nye Center for K√łnsidentitet. 5. december 2018.

Vist 164 gange.
LGBT Danmark har sammen med FSTB – Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn – s√łgt at f√• indflydelse p√•, hvordan det nye Center for K√łnsidentitet hos Region Hovedstaden (Rigshospitalet) bliver struktureret og kommer til at fungere ved skrivelser den 30. september 2018 og en opf√łlgende skrivelse den 5. december 2018.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) har registreret henvendelserne som bilag 124 РAlm. del Samling: 2018-19.

√ėnsket om indflydelse sker som f√łlge af, at Region Hovedstadens regionsr√•d den 25. september 2018 besluttede at bevillige 2,8 mio. kr. til oprettelse af Center for K√łnsidentitet.

Indhold
Skrivelse den 30. september 2018 fra foreningerne til Region Hovedstaden v/regionsdirekt√łr Hjalte Aaberg.
Svar den 23. oktober 2018 fra Dennis Wollesen Clausen på vegne af Hjalte Aaberg til foreningerne.
Skrivelse den 5. december 2018 fra foreningerne til regionsdirekt√łr Hjalte Aaberg.

* * *
[Til indhold] Skrivelse den 30. september 2018 til Region Hovedstaden v/regionsdirekt√łr Hjalte Aaberg

FSTB - Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
FSTB – Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
LGBT Danmark
LGBT Danmark
S√łndag den 30. september 2018

Regionsdirekt√łr Hjalte Aaberg
hjalte.aaberg@regionh.dk

Kopi til Sundheds- og Ældreministeret
sum@sum.dk

Vedr.: Etablering af det nye Center for K√łnsidentitet

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner og FSTB – Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn ser med gl√¶de p√• regionens planer om at samle alle specialer vedr√łrende ydelser til transk√łnnede i et center, s√•ledes at der fremover sikres bedre koordination af de forskellige sundhedsydelser.

LGBT Danmark og FSTB har som interesseorganisationer gennem vores arbejde stor indsigt i de transk√łnnedes forhold og deres behov for sundhedsydelser.

Vi ser frem til at blive inddraget i etablering af det nye center ud fra traditionen om inddragelse af brugerorganisationer i sundhedsvæsnet.
LGBT Danmark og FSTB anmoder derfor om et snarligt m√łde om etableringen.

Med venlig hilsen

Michala Fog Hansen
Forperson
FSTB
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
LGBT Danmark

* * *
[Til indhold] Svar den 23. oktober 2018 fra Dennis Wollesen Clausen på vegne af Hjalte Aaberg
Fra: Dennis Wollesen Clausen [dennis.wollesen.clausen@regionh.dk] på vegne af Hjalte Aaberg [hjalte.aaberg@regionh.dk]
Sendt: 23. oktober 2018 16:18
Til: michalafoghansen@gmail.com; Linda Thor Pedersen
Emne: SV: Etablering af det nye Center for K√łnsidentitet

Kære Michala og Linda

Tak for jeres brev af 30. september 2018.
Vi er glade for, at vi f√•r et Center for K√łnsidentitetsforhold i regionen, hvor vi kan tilrettel√¶gge gode forl√łb og et skr√¶ddersyet tilbud till transk√łnnede i Region Hovedstaden.
I jeres brev skriver I, at I ser frem til at blive inddraget i etableringen, og i den forbindelse kan jeg oplyse, at arbejdet med etableringen af Center for K√łnsidentitetsforhold er ved at blive sat i gang.
Jeg ved, at målet er at gå i dialog med konkrete brugere i etableringsfasen og bruge deres erfaringer og viden i forbindelse med etablering og udvikling af centret.
Det er ligeledes planen at arrangere dialogm√łder med relevante foreninger, og vil s√•ledes blive kontaktet af Rigshospitalet.

Med venlig hilsen
Hjalte Aaberg

* * *
[Til indhold]Skrivelse den 5. december 2018 til regionsdirekt√łr Hjalte Aaberg.

FSTB - Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
FSTB – Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
LGBT Danmark
LGBT Danmark

Regionsdirekt√łr Hjalte Aaberg
Kopi: Regionens Sundhedsudvalg, Folketingets Sundhedsudvalg, Sundhedsministeren

Kære Hjalte Aaberg

5. december 2018

Tak for dit svar til os af 23. oktober p√• vores henvendelse af 30. september vedr. etablering af det nye Center for K√łnsidentitet. Du skriver heri, at konkrete brugere vil blive inddraget i etableringsfasen, og at der endvidere vil blive arrangeret dialogm√łder med relevante foreninger.

Vi er i tvivl om, hvordan dette skal forst√•s. Center for K√łnsidentitet i Aalborg opererer ogs√• med dialogm√łder, hvilket i √łvrigt fungerer tilfredsstillende, men det er jo et center i drift. N√•r vi henvendte os til Region Hovedstaden, var det derimod netop for at dr√łfte forholdene i forbindelse med etablering af det nye center i K√łbenhavn. Tilsvarende var vi inviteret til dialog i forbindelse med etablering af centret i Aalborg.

Omr√•der, som vi gerne vil dr√łfte er forhold som:
 • Vi √łnsker, at depatologiseringen af transidentiteter er indt√¶nkt i centret og dets virke p√• et grundl√¶ggende plan.
 • Vi √łnsker, at centeret b√•de rummer m√•lrettet, anerkendende og inkluderende r√•dgivning og behandlingstilbud for voksne s√•vel som for b√łrn og unge under 18 √•r.
 • Vi √łnsker at se et center, som er etableret fysisk som en selvst√¶ndig enhed, som brugerne oplever som en samlet enhed med en samlet service.
  • Som en del af dette √łnsker vi at se en effektivisering gennem koordinering, s√• de un√łdigt lange, ukoordinerede behandlingsforl√łb, vi ser i dag, undg√•s.
  • Ligeledes gennemsigtig i behandlingstilbud og -forl√łb.
 • Vi √łnsker kvalitetssikring, som vi t√¶nker kan ske fx ved:
  • Monitorering.
  • Forholdelsen sig til internationale standarder.
  • Benchmarking af de danske centre.
  • Efteruddannelse, internationalt samarbejde og udveksling.
  • Bemanding med de n√łdvendige specialer, herunder endokrinologer.
 • Vi √łnsker, at centrets etablering og ledelse sikrer et opg√łr med hidtidige problemer i regionens tilbud ved,
  • at vi som de st√łrste brugerorganisationer bliver direkte inddraget i etableringsfasen af det nye center,
  • at der etableres et dialogforum med brugerorganisationer for at skabe et frugtbart samarbejde om sikringen af brugertilfredshed.

Dette er omr√•der, som vi finder v√¶sentligt at forholde sig til ved etableringen af regionens nye center. Regionens tilbud p√• omr√•det har som bekendt v√¶ret genstand for megen kritik, og derfor ser vi etableringsfasen som en kritisk periode i forhold til at kunne skabe bedre behandling og st√łrre brugertilfredshed fremadrettet. Og derfor er det os magtp√•liggende at komme i dialog herom.

Med venlig hilsen

Michala Fog Hansen
Forperson
FSTB

Peder Holk Svendsen
Forperson
LGBT Danmark

Helge Sune Nymand
Næstforperson
FSTB
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
LGBT Danmark

* * *
Folketingets journal vedr. henvendelsen.
Skrivelsen af 30. september 2018 i pdf-format hos Folketinget.
Svaret af 23. oktober 2018 i pdf-format hos Folketinget.
Skrivelsen af 5. december 2018 i pdf-format hos Folketinget.