Transseksuel fik den 21. november 2001 ikke medhold hos Ligestillingsnævnet i klage over sygeplejerske og læge. KEN nr. 9476.

Vist 89 gange.
Afg√łrelse nr. 23/2001
J.nr. E.2.1.0008.

Afg√łrelse nr. 23/2001
Truffet af Ligestillingsnævnet den 21. november 2001

Medlemmer:
Niels Waage (formand)
Ruth Nielsen
Pia Deleuran

Ved skrivelse af 30. september 2001 afviste Ligestillingsn√¶vnets sekretariat en klage fra klageren over udtalelser fremsat af en sygeplejerske og l√¶ge p√• Y i forbindelse med en k√łnsskifteoperation.

If√łlge klageren havde en sygeplejerske n√¶gtet at behandle klageren med den begrundelse, at klageren var “anderledes” (en transseksuel person). Endvidere havde en overl√¶ge efter en mislykket k√łnsskifteoperation udtalt "hvad skal du med en skede, hvem tror du, at du kan f√• til at hoppe p√• dig".

Klageren har anmodet Ligestillingsnævnet om at tage stilling til denne afvisning.

Y har afgivet en udtalelse i anledning af klagen den 27. februar 2001.

Som klagen er fremsat finder Ligestillingsnævnet, at den er omfattet af Ligestillingsnævnets kompetence, jf. EF-domstolens dom i sag C-13/94 (refereret i "Ligestillingslovene med kommentarer" af Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht, 4. udgave, s. 455).

Det fremg√•r imidlertid af Y’s ovenn√¶vnte udtalelse, at ingen af de personer, som klagen vedr√łrer, kan genkende de udtalelser, som refereres i klagen.

Ligestillingsn√¶vnet finder herefter ikke tilstr√¶kkeligt grundlag for at statuere, at ligestillingslovgivningen er overtr√•dt fra Y’s side i det foreliggende tilf√¶lde.

Da det fremgår af klagen, at klageren også agter at klage til Sundhedsministeriet og Civilretsdirektoratet over de pågældende ansatte på Y, har Ligestillingsnævnet sendt kopi af klagesagens akter til disse myndigheder til eventuelt videre foranstaltning.

Herefter bestemmes:
Klagen tages ikke til f√łlge.
Niels Waage

* * *
(Ligestillingsnævnet er nedlagt og erstattet af Ligebehandlingsnævnet).

Afg√łrelsen hos Retsinformation.