Når navnet bliver et problem Рom transseksuelles ret til navneændring. Juristen nr. 2 Рfebruar 2000.

Vist 191 gange.
Artikel af cand. jur., ph.d., Marianne Holdgaard Bukh og cand. jur. Christina Ladefoged offentliggjort i Juristen nr. 2 – februar 2000 side 58 – 75.

Artiklen behandler juridiske problemer, der relaterer sig til perioden under k√łnsskiftet. F√łrst vurderes det, om den danske retstilstand for s√• vidt ang√•r det juridiske k√łnsskifte er i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige grunds√¶tninger, dern√¶st vurderes det, om konsekvenserne af retstilstanden er forenelig med kravene i artikel 8 i Den europ√¶iske Menneskeretskonvention.

Konklusion

Den administrative praksis i forhold til transseksuelles juridiske k√łnsskifte, dvs. √¶ndring af navn og CPR-nummer, findes at v√¶re meget bet√¶nkelig. Civilretsdirektoratets administrative praksis p√• dette omr√•de synes at indeb√¶re, at NL [1] ¬ß 10
anvendes i umiddelbar modstrid med, hvad der ville f√łlge af form√•let og en naturlig sproglig fortolkning af ordlyden. Praksis synes derfor bet√¶nkelig set i forhold til legalitetsprincippet.
Derudover synes den af Civilretsdirektoratet anvendte objektiverede fortolkning af ulempebegrebet i NL i forhold til transseksuelle under k√łnsskifte desuden konkret at m√•tte anses for bet√¶nkelig, idet sk√łnnet s√¶ttes under regel. En i 1995 foretaget generel √¶ndring i administrativ praksis forekommer at v√¶re bet√¶nkelig set i forhold til almindelige forvaltningsretlige principper herom.
Det synes – set i lyset af de momenter, det er muligt at udlede af domme fra Domstolen [2] – at v√¶re tvivlsomt, om den danske retstilstand i forhold til transseksuelle under k√łnsskifte er forenelig med EMRK [3] art. 8. Det skyldes de praktiske konsekvenser, det har for transseksuelle under k√łnsskifte, at der i administrativ praksis opstilles krav om, at fysisk k√łnsskifte skal v√¶re gennemf√łrt, f√łrend juridiske k√łnsskifte tillades. Det anbefales derfor, at de administrative myndigheder √¶ndrer deres praksis, s√•ledes at den bliver i overensstemmelse med den foran angivne kritik.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] NL = Navneloven
  2. [Retur] Domstolen = Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (eller Menneskerettighedsdomstolen)
  3. [Retur] EMRK = Den europæiske Menneskeretskonvention