Nyhedsbrev nr. 3 af 25. februar 2007 fra Trans-Danmark.

Vist 81 gange.
Kære medlemmer

1. Generalforsamlingen 2007
Datoen for generalforsamlingen 2007 er nu blevet fastlagt til den 31. marts 2007 kl.13.00 og vil blive afholdt i Vivild.

P√• valg denne gang er Tina Schuldt og Ulla R√łrvig, sidstn√¶vnte tr√•dte som bekendt ind i bestyrelsen, da Erwin forlod denne, samt to bestyrelsessuppleanter.
Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne og der udsendes en indkaldelse i begyndelsen af 2007.

Som det fremg√•r af foreningens vedt√¶gter skal forslag til √¶ndringer v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar 2007. Der er i skrivende stund kommet f√łlgende forslag til vedt√¶gts√¶ndringer:

Forslag 1
§ 1 : Foreningens navn er Trans Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse
Ny ordlyd:
Foreningens navn er Trans Danmark, Landforeningen af Transk√łnnede og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse
Forslagsstiller: Jane Johansen

Forslag 2
Nuværende ordlyd:
§ 3
Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen form√•l som anf√łrt i ¬ß 2.
Stk. 2 Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
Stk. 5
Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme.
Forslag:
§ 3
Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen form√•l som anf√łrt i ¬ß 2.
Stk. 2 P√•r√łrende til transpersoner kan optages som st√łttemedlemmer. Disse betaler det halve af det til enhver tid g√¶ldende kontingent.
Stk. 3 Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
§ 6 stk. 5 Stk. 5
Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme. Medlemmer optaget som st√łttemedlemmer jvnfr. ¬ß 3 stk. 2 (nyt forslag) har ret til at deltage i foreningens generalforsamling uden tale og stemmeret.
Begrundelsen for disse forslag er, at √•bne for muligheden for at Trans Danmark kan for√łge sit kontingentgrundlag, samt at par, hvor den ene part er aktivt medlem af foreningen, kan deltage i generalforsamlingen.
Forslagsstiller: Freja Nordam

Forslag 3:
Vi slipper for beskatning, hvis vi er en forening, som har et almennyttigt formål.
Kravene hertil er vi tæt på at kunne opfylde Рmen pt ikke helt.
¬ß23 i vores vedt√¶gter, som har f√łlgende formulering:
“Ved foreningens oph√¶velse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket form√•l foreningens evt. formue og aktiver i √łvrigt skal anvendes.” er s√•ledes ikke tilstr√¶kkelig. Ved foreningens oph√¶velse skal det almennyttige form√•l s√•ledes tilgodeses og en eventuel formue m√• s√•ledes
eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuværende formulering.

“Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jvf. ¬ß2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres.”
Forslag: Pia Nielsen

Forslag 4
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. §19 i vedtægterne.
Som det vil fremg√• af det forelagte regnskab for 2006 har Trans Danmark brugt mange penge p√• det internationale samarbejde TGEU, og vi ved allerede at der i 2007 vil blive holdt et m√łde i Steering Committee(SC), som Tina Schuldt og Karin Astrup er medlemmer af, I Amsterdam, samt en stiftende generalforsamling i TGEU, kaldet Council i Torino i efter√•ret.
Trans Danmark er den eneste danske forening der deltager aktivt i TGEU, og pt. har vi 2 ud af 11 pladser i SC
I l√łbet af 2007 vil alle foreninger som melder sig ind i dette f√łrste Europ√¶iske transgender samarbejde TGEU, skulle betale et kontingent.
Vi har selv foreslået at foreningerne betaler 10 ? pr. medlem, men minimum 500 ? pr. forening. Det er nemlig yderst vigtigt at TGEU får en god grundkapital at arbejde med, når man skal bearbejde det politiske system i Europa. Med 65 deltagende for-eninger kan man let regne ud at vores forsalg vil bidrage til at TGEU får en arbejdskapital på minimum 33,000 ?, hvilket vil give gode arbejdsbetingelser når man skal lobby de europæiske institutioner.

For at lette belastningen af foreningens √łkonomi, vil bestyrelsen foresl√• en kontingent forh√łjelse p√• 100 dkk, som skal d√¶kke udgifterne til kontingent til TGEU og den resterende del bidrage til d√¶kning af vore omkostninger i deltagelsen i m√łderne rundt om i Europa.

P√• m√łdet i Torino blev det oplyst, at alle som var medlem af en forening som var tilmeldt TGEU og som har interesse i at f√łlge lidt mere med i TGEU¬īs abejde, kan henvende sig via mail til webmaster TGEU og f√• tilsendt brugernavn og adgangskode til medlemsomr√•det p√• TGEU¬īS hjemmeside.
Benyt jer af denne mulighed

Er der nogen i blandt jer der br√¶nder for at yde en indsats for foreningen, s√• vil jeg hermed opfordre jer til at stille op. Det beh√łves ikke n√łdvendigvis at v√¶re som bestyrelsesmedlem.

2. Kjole Ole sagen
Anklageren i Viborg har nu sendt sagen videre til statsadvokaten her ultimo januar.
Så nu afventer vi alle statsadvokatens svar.

3. Bog projekt “H√•ndbog om k√łnsidentitet”
Trans-Danmark er i √łjeblikket ved at udf√¶rdige en bog med arbejdstitlen “H√•ndbog om k√łnsidentitet”.
Form√•let er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.

Bogen vil bl.a. behandle f√łlgende omr√•der:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (k√łnshormonbehandling, k√łnsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.
Vi regner med at bogen vil udkomme i 3. kvartal 2007.

Har du et indlæg du gerne vil have med så send til undertegnede

4. Forårsarrangement i Vejle
Som vi aftalte i forbindelse med vores julefrokost, bliver Trans-Danmarks n√¶ste arrangement i Vejle. Det bliver i Bygningen, som ligger i Ved Anl√¶get 14, som er lige ved siden af F√łtex’s bagindgang (alts√• ikke fra g√•gaden). Der er parkeringspladser lige foran stedet.
I den vedhæftede fil Kort Bygningen kan du se et kort over Bygningen?s placering i Vejle.
Hvis du vil se mere om stedet, kan det g√łres p√• http://www.bygningen-vejle.dk/

Arrangementet holdes fredag den 13. april kl. 19.00 og forventes afsluttet f√łr midnat.

Der serveres f√łlgende menu:
Indbagt laks med rejesauce
Baconsv√łbt svinem√łrbrad med saltbagte kartofler og gr√łn salat

Prisen for dette er 99,- kr. Hertil kommer drikkevarer, som kan k√łbes s√¶rskilt.

Tilmeldingsfristen til arrangementet er 31. marts og tilmelding er bindende.
Betalingen sker om aftenen den 13. april.
Som til julefrokosten beh√łver man ikke at v√¶re medlem af Trans-Danmark for at deltage.

√ėnsker I at vide mere om TGEU s√• kan I kontakte Tina Schuldt eller undertegnede, der gerne st√•r til r√•dighed for jeres sp√łrgsm√•l.

Har I selv emner I √łnsker medtaget i vores newsletter s√• er I velkommen til at sende dem til mig.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk