Nyhedsbrev nr. 15 af 21. maj 2009 fra Trans-Danmark.

Vist 60 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Kære medlemmer,
Jeg beklager, at dette nyhedsbrev er blevet forsinket en smule.

 1. Generalforsamlingen 2009
  Den 7. marts 2009 afholdte vi vores generalforsamling i Bygningen i Vejle.

  Dygtigt ledet af dirigenten Tina Thranesen havde vi en vellykket generalforsamling.

  I denne forbindelse skete der et par udskiftninger i bestyrelsen, som fik f√łlgende sammens√¶tning:
  Formand Karin Astrup
  Næstformand Tina Vyum
  Kasserer Pia Nielsen
  Sekretær Irene Haffner
  Bestyrelsesmedlem Ulla R√łrvig
  1. suppleant Sheila Frik
  2. suppleant Jessica Kempf

  Denne sammens√¶tning bet√łd genvalgt af Pia og Tina samt nyvalg af Irene, samt de to suppleanter, som hermed bydes velkommen i bestyrelsen.

  Revisorerne Jan og Jytte samt revisorsuppleanten Anna Jonna blev ligeledes genvalgt

  Signe valgte på generalforsamlingen ikke at genopstille. Jeg vil i den forbindelse gerne sige Signe en stor tak for den indsats, hun har ydet, og jeg håber, at foreningen kan trække på hendes arbejdskraft og erfaringer, selvom hun ikke længere er medlem af bestyrelsen.

  Som formand aflagde jeg bestyrelsens beretning, som I kan se i dens fulde længde på foreningens hjemmeside. Beretningen afledte en fin debat omkring flere af de emner, jeg var inde på; men især arbejdsmarkedet havde stor bevågenhed.

  Pia Nielsen fremlagde og kommenterede regnskabet.
  Regnskabet viste en stigning i indtægterne fra 12.726 kr. i 2007 til 22.684,75 kr. i 2008.
  Udgifterne i 2008 var 20.803,17 kr., hvilket bet√łd, at foreningen kom ud af 2008 med et overskud p√• 1.881,17 kr. mod et underskud i p√• 11.856,57 kr. i 2007.
  Udgifterne i 2008 havde en ekstraordinær udgift på 7.500,- til telemarketing på bog-projektet.

  Rejseomkostningerne var faldet betydeligt, da TGEU nu betaler for disse.
  Medlemstallet var √łget med 3 i forhold til 2007, men i 2008 har alle betalt kontin-gentet.
  Pt. har foreningen 56 medlemmer.

  Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

  Budget 2009
  Pia Nielsen fremlagde og kommenterede budgettet.
  Der budgetteres med en stigning i indt√¶gterne til 29.425 kr. i 2009 og med en svag stigning i omkostningerne hvilket medf√łrer et budgetteret overskud i 2009 p√• 15.015,- kr. alts√• en resultatforbedring p√• 698 %.
  Bogprojektet er ikke medtaget i budgettet for 2009.

  Som afslutning p√• √łkonomien, s√• blev kontingentsatsen for 2009 fastholdt p√• de 300 kroner.

  Vi havde et forslag fra Tina Vyum om en √¶ndring af vedt√¶gterne, hvor Tina havde foresl√•et at foreningen √¶ndrer navn s√•ledes: Trans-Danmark Landsforeningen for Transk√łnnede.
  Dette forslag f√łrte til en sp√¶ndende debat, og resultatet blev f√łlgende:
  Beslutning om en eventuel ændring af foreningens navn udsættes og overgives til et udvalg nedsat af bestyrelsen med mulighed for offentlig debat blandt foreningens medlemmer, og at udvalget på næste års generalforsamling fremsætter forslag om eventuel navneændring.

  Afsluttende under eventuelt blev f√łlgende omr√•der ber√łrt:
  En del debat om fremtiden, samt samarbejde med andre minoritetsgrupper.
  Orientering om l√łbende opgaver: h√łringssvar til pasbekendtg√łrelsen, h√łringssvar til navneloven, TGEU opgaver og m√łder i 2009.
  Hvordan giver vi bedre oplysninger, og hvordan får vi flere medlemmer?

  En del debat med mange gode indlæg.

 2. TGEU:
  Siden sidste nyhedsbrev har TGEU afholdt et Steering Committee m√łde i Berlin i februar/marts, hvor man arbejdede videre med strategien, samt fordelte arbejdsopgaverne mellem medlemmerne.
  Her kan det n√¶vnes at Pia og Karin er ansvarlig for fundraising i TGEU, samt oprettelsen af et European Transgender Business Network, en underafdeling der skal organisere transk√łnnede ledere i erhvervslivet p√• tv√¶rs af Europa.
  Karin er desuden Supervisor på Council 2010.

  TGEU har n√¶sten f√¶rdiggjort det s√•kaldte policy paper, og vi forventer at kunne offentligg√łre det indenfor kort tid. Dette dokument skal blandt andet anvendes overfor de europ√¶iske institutioner.

  Fra den 29. april til den 3. maj afholdte TGEU et tr√¶ningsseminar i Budapest, hvor transk√łnnede i 5 dage l√¶rte om hvorledes de skal forholde sig overfor politikere, fonde og institutioner.

  Pia og Karin var den 8/9. maj i Bruxelles, hvor de deltog i et kursus i fondsans√łgninger til bl. a. EU kommissionen. Det var et l√¶rerigt kursus og vi h√•ber, at vi kan overf√łre en del af det l√¶rte til danske forhold.

  Desuden holdes der l√łbende Skype m√łde i SC, nemlig hver 14. dag, s√•fremt det ikke kolliderer med de fysiske m√łder.

  Kontingent til TGEU er forfaldent nu, og de af vore medlemmer som har et privat medlemskab, vil Trans-Danmark hj√¶lpe til at f√• overf√łrt bel√łbet p√• de 25,00 € til TGEU konto i Tyskland s√• I kan spare bankgebyret. Det I skal g√łre er at s√¶tte de 25,00 € ind p√• Trans-Danmarks konto, og s√• overf√łrer vi bel√łbet. Alternativt er at I venter p√• opkr√¶vningen fra TGEU, som vil
  komme i denne måned.

  De af jer der ikke er medlem vil jeg opfordre til at blive det. Det kan I blive ved at kontakte undertegnede.

 3. Arbejdsmarkedet:
  I forbindelse med ministerrokaden har vi igen bedt om foretr√¶de for besk√¶ftigelsesministeren; men det sker ikke f√łr end at Folketinget har overst√•et sommerferien.

  P√• vores generalforsamling blev netop arbejdsmarkedsforholdene v√¶gtet s√¶rlig h√łjt og vi agter at fors√¶tte vores hidtidige linje.

 4. Navneloven.
  Vi må endnu engang konstatere at det ikke er nemt at få politikerne til at flytte sig andet end i meget små skridt.

  Vi havde h√•bet at Dansk Folkeparti ville holde ord, nemlig at de ville undlade at stemme, hvilket ville have f√łrt til at oppositionens √¶ndringsforslag ville v√¶re vedtaget. Dette skete som bekendt ikke; og derfor m√• vi k√¶mpe videre med de midler vi har.

 5. Foredrag
  Pia har igen holdt foredrag for Ladies Circle i Randers og med stor succes. Tina skal holde et foredrag i Esbjerg for fagbevægelsens lederuddannelse Рkvinder.

 6. Bestyrelsesm√łde.
  Bestyrelsen holder sit n√¶ste m√łde den 16-05-2009, hvor der vil ske en fordeling af ansvarsomr√•der.

 7. M√łde med TID
  Den 16.maj afholdes et m√łde med repr√¶sentanter med fra TID. Vi vil orientere jer snarest.

  Til sidst så vil vi gerne opfordre de af vore medlemmer der kunne tænke sig at hjælpe med at oversætte dele af hjemmesidens materialer til engelsk og tysk, til at henvende jer til enten Tina eller Karin.
  Vi mangler nogle hænder, som det så populært hedder, også til andre opgaver, så er der noget i brænder for så henvend jer bare til os.

Næste nyhedsbrev kommer i juni/juli

Karin Astrup
Formand

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.