Diskrimination af transpersoner i Europa. Resolution 2048 (2015) af 22. april 2015 fra Europarådet, Udvalget om Lighed og Ikke-diskrimination.

Vist 34 gange.
Rapport fra Europar√•det, Udvalget om Lighed og Ikke-diskriminations (Committee on Equality and Non-Discrimination) debat under det 15. m√łde den 22. april 2015.

 1. Den parlamentariske forsamling beklager, at transpersoner står over for udbredt diskrimination i Europa.
  Det best√•r af en r√¶kke forskellige former, inklusiv vanskeligheder med at f√• arbejde, bolig og sundhedsydelse, og transpersoner er ofte m√•lrettet mod hadefuld tale, hadforbrydelse, mobning og fysisk og psykisk vold. Transpersoner er ogs√• s√¶rlig udsat for multidiskrimination. Det forhold, at transk√łnnethed er anf√łrt som en sygdom i de internationale diagnosesystemer, er disrespektfuldt i forhold til deres menneskev√¶rdighed og en yderligere hindring for social inklusion.
 2. Kendskab til transpersoners forhold er stort set ikke eksisterende i offentligheden, og n√łjagtige, objektive oplysninger i medierne er f√•. Det f√łrer til h√łjere niveauer af fordomme og fjendtlighed, som kunne undg√•s.
 3. Forsamlingen er bekymret over kr√¶nkelser af de grundl√¶ggende rettigheder, is√¶r retten til privatliv og fysisk integritet, som transpersoner st√•r over for, n√•r de ans√łger om juridisk k√łnsskifte; relevante behandlinger kr√¶ver ofte sterilisering, skilsmisse, diagnosen psykisk syg, kirurgiske indgreb og andre medicinske behandlinger. Hertil kommer, at administrative byrder og yderligere krav, s√•som en periode med “real life experience” (erfaring) som det valgte k√łn, g√łr generelt k√łnsskiftet besv√¶rligt. Desuden har et stort antal europ√¶iske lande slet ingen bestemmelser om juridisk k√łnsskifte, hvilket g√łr det umuligt for transpersoner at √¶ndre navn og k√łnsbetegnelse p√• personlige identitetsdokumenter og i offentlige registre.
 4. En r√¶kke af Europar√•dets medlemsstater har for nylig reformeret deres lovgivning om juridisk k√łnsskifte eller er i gang med at g√łre det. Nogle regler er baseret p√• princippet om selvbestemmelse og kr√¶ver ikke lange og komplekse procedurer eller inddragelse af l√¶ger eller psykiatere.
 5. Forsamlingen gl√¶der sig i denne sammenh√¶ng over fremkomsten af ret til juridisk k√łnsskifte, der f√łrst blev indf√łrt i Maltas lovgivning, hvilket giver enhver ret til anerkendelse af deres k√łnsidentitet og retten til at blive behandlet og identificeret i henhold til denne identitet.
 6. På baggrund af disse overvejelser opfordrer forsamlingen medlemsstaterne til:
  1. hvad angår lovgivning og politikker mod diskrimination til:
   1. udtrykkeligt at forbyde diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet i national lovgivning om ikke-diskrimination og at inkludere menneskerettigheder for transpersoner i mandatet for nationale menneskerettighedsinstitutioner med en eksplicit henvisning til k√łnsidentitet;
   2. implementere internationale menneskerettighedsstandarder, herunder retspraksis fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol p√• dette omr√•de, uden diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet;
   3. indsamle og analysere oplysninger og data om transpersoners menneskerettighedssituation, herunder diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet og multidiskrimination s√•vel som transfobi, intolerance og hadforbrydelser; disse data er n√łdvendige for udformning og gennemf√łrelse af lovgivning og politikker mod diskrimination og til overv√•gning af deres virkning;
   4. vedtage lov om hadforbrydelser, der giver transpersoner særlig beskyttelse mod transfobiske forbrydelser og hændelser; tilbyde specifik uddannelse på disse områder til myndighedshåndhævende embedsmænd og medlemmer af retsvæsenet;
   5. yde effektiv beskyttelse mod diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet ved besk√¶ftigelse i den offentlige og private sektor og adgang til bolig, retf√¶rdighed og sundhedspleje;
   6. inddrage og konsultere transpersoner og deres organisationer, n√•r der udarbejdes med og gennemf√łres politikker og juridiske foranstaltninger, der vedr√łrer dem;
  2. hvad ang√•r juridisk k√łnsskifte:
   1. udvikle hurtige, gennemsigtige og tilg√¶ngelige procedurer baseret p√• selvbestemmelse til √¶ndring af transpersoners navn og registrerede k√łn p√• f√łdselsattester, identitetskort, pas, uddannelsesbeviser og andre lignende dokumenter; stille disse procedurer til r√•dighed for alle mennesker, der s√łger at bruge dem, uanset alder, sundhedsstatus, √łkonomisk situation eller straffeattest;
   2. afskaffe sterilisering, andre obligatoriske medicinske behandlinger og en psykiatrisk diagnose som et n√łdvendigt juridisk krav for at anerkende en persons k√łnsidentitet i love, der regulerer proceduren for √¶ndring af navn og registreret k√łn;
   3. fjerne enhver begr√¶nsning af transpersoners ret til at forblive i et eksisterende √¶gteskab ved anerkendelse af deres k√łn; sikre, at √¶gtef√¶ller eller b√łrn ikke mister nogen rettigheder;
   4. overveje at inkludere en tredje k√łnsbetegnelse i identitetsdokumenter for dem, der √łnsker det;
   5. sikre, at barnets tarv er det prim√¶re hensyn i alle beslutninger vedr√łrende b√łrn;
  3. hvad ang√•r k√łnsskiftebehandling og sundhedspleje:
   1. g√łre procedurer for k√łnsskifte s√•som hormonbehandling, kirurgi og psykologisk st√łtte tilg√¶ngelig for transpersoner og sikre, at de betales af det offentlige: at begr√¶nsninger i omkostningsd√¶kningen skal v√¶re lovlige, objektive og forholdsm√¶ssige;
   2. udtrykkeligt inkludere transpersoner i selvmordsforebyggende forskning, planer og foranstaltninger; unders√łge muligheden for sundhedsbehandling af transpersoner baseret p√• informeret samtykke;
   3. √¶ndre klassifikationer af sygdomme, der anvendes p√• nationalt plan, og g√• ind for √¶ndring af internationale klassifikationer, og s√łrge for, at transpersoner, herunder b√łrn, ikke betegnes som psykisk syge, samtidig med, at der sikres ikke-stigmatiserende adgang til n√łdvendig medicinsk behandling;
  4. hvad ang√•r information, bevidstg√łrelse og uddannelse:
   1. adressere transpersoners menneskerettigheder og diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet gennem uddannelses- og tr√¶ningsprogrammer i menneskerettigheder samt bevidstg√łrelseskampagner rettet mod offentligheden;
   2. give information og uddannelse til uddannelsespersonale, retshåndhævende embedsmænd og sundhedspersonale, herunder psykologer, psykiatere og praktiserende læger, med hensyn til transpersoners rettigheder og særlige behov med særlig fokus på kravet om respekt for deres privatliv og værdighed.

* * *
Resolution 2048 (2015) af 22. april 2015 om diskrimination af transpersoner i Europa hos Europa-Kommissionen.