Solveig Lerche må fra den 14. marts 2003 hedde Solveig.

Vist 310 gange.
Civilretsdirektoratet har givet Solveig Lerche lov til at hedde Solveig
I begyndelsen af maj m√•ned 2002 indf√łrte Civilretsdirektoratet en fors√łgsordning hvorefter transseksuelle, der lever fuldtids som tilh√łrende det andet k√łn efter ans√łgning f√•r mulighed for en fornavns√¶ndring under foruds√¶tning af, at de kan henf√łres til en af f√łlgende to grupper:

  1. Ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte.
  2. Ans√łgere, der ikke aktuelt √łnsker k√łnsskifte, men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn.

Solveig Lerche s√łgte selvf√łlgelig om tilladelse til at hedde Solveig.
Civilretsdirektoratet bad om en udtalelse fra Sexologisk Klinik om, hvorvidt Solveig var transseksuel og h√łrte ind under en af de to grupper.
Solveig var derfor til samtaler på Sexologisk Klinik.

Sexologisk Klinik afgav den 6. september 2002 en udtalelse med f√łlgende ordlyd, idet “NL” er betegnelsen for Solveig Lerche:

* * *
Konklusion:
NL er en boilogisk f√łdt mand, der siden pr√¶puberteten har fundet stor ophidselse og tilfredshed ved tidvist at omkl√¶de til kvindet√łj. I starten, og de f√łlgende √•r har det v√¶ret forbundet med stor seksuel ophidselse og tilfredshed. NL har tidligere opfattet sig som mand, og har bl.a. arbejdsm√¶ssigt fremtr√•dt som s√•dan.
I de senere √•r er trangen til at v√¶re omkl√¶dt som kvinde tiltaget, s√•ledes at NL siden 1999 har v√¶ret fuldtids p√•kl√¶dt som kvinde, og ikke l√¶ngere ejer herret√łj. P√•kl√¶dningen er ikke l√¶ngere forbundet med noget seksuelt.
NL m√• siges at have levet hovedparten af sit voksenliv som transvestit. NL har aldrig haft noget √łnske om operativt k√łnsmodificerende indgreb. NL har taget kvindeligt k√łnshormon siden marts 1998. NL betragter nu sig selv som transseksuel, selvom man ikke efter anerkendte diagnosesystemer vil kunne bekr√¶fte dette.

Sexologisk Klinik skal anbefale, at NL f√•r tilladelse til at skifte fornavn til det √łnskede ‘Solveig’, idet dette er i overensstemmelse med det k√łn, som NL har levet som fuldtids siden 1999.

Med venlig hilsen
Ellids Kristensen
overl√¶ge.”

* * *
Civilretsdirektoratet forelagde udtalelsen for Retslægerådet.

Dateret den 14. marts 2003 modtog Solveig en skrivelse fra Civilretsdirektoratet underskrevet af Michael J√łrgensen om, at hendes ans√łgning om at hedde Solveig Lerche var f√¶rdigbehandlet, og at Civilretsdirektoratet havde fundet, at hun var omfattet af fors√łgsordningen mellem Civilretsdirektoratet og Sexologisk
Klinik
.
Solveig kunne derfor f√• tilladelse til navneskift uden egentligt k√łnsskifte.
Skrivelsen fra Civilretsdirektoratet.

Rent praktisk skulle Solveig rette henvendelse til sit kordegnekontor for at f√• udstedet en ny f√łdsels-/d√•bsattest.Det gjorde Solveig Lerche selvf√łlgelig og fik den 19. marts 2003 en d√•bsattest med navnet: Solveig Lerche.

Tina Thranesen.