Sophie L√łhdes brev vedr. juridisk k√łnsskifte til mindre√•rige. 11. august 2023.

Vist 53 gange.
Indenrigsminister Sophie L√łhde sendte den 11. august 2023 et brev til Indenrigsudvalget vedr√łrende: “juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige”. Indenrigsudvalget (INU). Alm. del. Samling: 2022-23 (2. samling). Bilag 37 og kopi hos Ligestillingsudvalget – Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Bilag 71

Et uddrag best√•ende af siderne 98, 99 og 100 af “Rapport fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe for LGBTI" af august 2020 var anf√łrt som bilag til brevet.

* * *
Brevet fra Sophie L√łhde.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Folketingets Indenrigsudvalg
Sagsnr. 2021 – 4588.
Doknr. 609824.
Dato 11-08-2023.

Vedr.: juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige
Det fremg√•r af regeringsgrundlaget, at regeringen vil f√łlge op p√• implementeringen af LGBT+-handlingsplanen for 2022-2025, som bl.a. indeholder et punkt vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige.

I medf√łr af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 1. og 2. pkt., tildeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn (juridisk k√łnsskifte). Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning.

Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3. pkt., er det endvidere en betingelse for at blive tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn (juridisk k√łnsskifte), at den p√•g√¶ldende person p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Som det fremg√•r i rapporten fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe for LGBTI fra august 2020 (Uddrag af rapporten er vedlagt), og som Justitsministeriet har oplyst over for Folketinget i justitsministerens besvarelse den 7. marts 2023 af sp√łrgsm√•l nr. 262 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, er det p√• baggrund af den seneste praksis fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og oplysningerne om behandlingstilbuddene, der gives til mindre√•rige i sundhedsv√¶senet, mest n√¶rliggende at antage, at hvis en transk√łnnet person under 18 har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, vil den p√•g√¶ldende ogs√• i henhold til Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonventions artikel 8 (EMRK) have en ret til at f√• tildelt nyt personnummer samt f√• √¶ndret afledte dokumenter.

Det er endvidere vurderingen, at det ikke kan udelukkes, at det vil blive fundet i strid med EMRK artikel 8, hvis der uden for den f√łrstn√¶vnte situation ikke er mulighed for efter en konkret vurdering at dispensere for kravet om at v√¶re fyldt 18 √•r for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. G√¶lder en dispensationsadgang alene for personer, der har gennemf√łrt hormonbehandling eller √łvrig k√łnsmodificerende behandling, kan der rejses sp√łrgsm√•l om, hvorvidt der indirekte indf√łres et krav om behandling for at kunne f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Det f√łlger s√•ledes efter Justitsministeriets opfattelse af Danmarks internationale forpligtelser, at en mindre√•rig ‚Äď uanset ordlyden af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3 pkt. ‚Äď kan have adgang til juridisk k√łnsskifte.

Rapporten indeholdt en anbefaling af forskellige modeller for, hvorledes juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige kunne gennemf√łres ved lov. Det fremgik ikke eksplicit af rapporten, at Danmarks internationale forpligtelser i relevant omfang skulle inddrages i forbindelse med behandlingen af ans√łgninger om juridisk k√łnsskifte fra mindre√•rige, uanset om der blev gennemf√łrt lov√¶ndringer eller ej.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde den forst√•else af rapporten, at sp√łrgsm√•let om gennemf√łrelsen af Danmarks internationale forpligtelser skulle afvente en senere gennemf√łrelse ved lov.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har derfor i perioden fra september 2014 til juli 2023 i overensstemmelse med ordlyden i CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3. pkt., meddelt afslag p√• juridisk k√łnsskifte i 16 tilf√¶lde under henvisning til, at ans√łgeren ikke var fyldt 18 √•r, uden i de konkrete tilf√¶lde at unders√łge, om ans√łgeren efter Danmarks internationale forpligtelser havde ret til juridisk k√łnsskifte.

I forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets overvejelser om mulige lovgivningsm√¶ssige modeller for juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige, blev ministeriet i sommeren 2023 af Justitsministeriet gjort opm√¶rksom p√•, at Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK i relevant omfang‚Äď uanset ordlyden af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3 pkt. ‚Äď skal inddrages ved behandlingen af konkrete ans√łgninger fra mindre√•rige om til juridisk k√łnsskifte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har p√• den baggrund den 4. august 2023 efter dr√łftelse med Justitsministeriet besluttet at genoptage de 16 sager, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet afslag p√• juridisk k√łnsskifte til personer under 18 √•r.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i forl√¶ngelse heraf endvidere foretaget de forn√łdne tilpasninger af sin administration af omr√•det, herunder opdateret CPR-kontorets hjemmeside (www.cpr.dk) med bl.a. f√łlgende tekst:

‚ÄĚDet er efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3. pkt., en betingelse for at blive tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn (juridisk k√łnsskifte), at den p√•g√¶ldende person p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r. Uanset ordlyden af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3. pkt., kan det dog efter omst√¶ndighederne f√łlge af Danmarks internationale forpligtelser, at en person under 18 √•r skal have adgang til juridisk k√łnsskifte, f.eks. hvis den p√•g√¶ldende har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet. √ėnsker du n√¶rmere oplysninger herom, kan du rette henvendelse til CPR-kontoret, Holbergsgade 6, 1057 K√łbenhavn K, cpr@cpr.dk. Ved digital post bedes du v√¶lge ‚ÄĚCPR-Administrationen‚ÄĚ som modtager.‚ÄĚ

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil s√•ledes, n√•r ministeriet modtager en ans√łgning om juridisk k√łnsskifte, unders√łge i hvert enkelt tilf√¶lde, om den p√•g√¶ldende p√• baggrund af Danmarks forpligtelser efter EMRK har ret til juridisk k√łnsskifte, uanset ans√łgeren ikke m√•tte v√¶re fyldt 18 √•r.

Afslutningsvis skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet beklage, at ministeriet ikke p√• et tidligere tidspunkt har v√¶ret opm√¶rksom p√• betydningen af Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK i forbindelse med behandlingen af ans√łgninger om juridisk k√łnsskifte.

Ministeriet skal i den forbindelse beklage, at ministeriet i de n√¶vnte 16 sager har givet afslag p√• juridisk k√łnsskifte uden at unders√łge i det konkrete tilf√¶lde, om ans√łgeren havde ret til juridisk k√łnsskifte efter Danmarks internationale forpligtelser.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

Kopi: Folketingets Ligestillingsudval

* * *
Folketingets journal vedr√łrende brevet fra Sophie L√łhde. Bilag 37.
Brevet af 11. august 2023 fra Sophie L√łhde hos Folketinget.
Uddraget af rapporten “Gennemgang af lovgivningen p√• LGBTI-omr√•det” hos Folketinget.
Folketingets journal med brevet fra Sophie L√łhde hos Ligestillingsudvalget.