Spgsm. 40 af 4. marts 2013 om status for ratificering af Europarådets konvention РCM(2011)49 Рom vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 11. marts 2013.

Vist 53 gange.

Den 4. marts 2013 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l 40 – Alm. del 2012-13 – om status for Danmarks ratificering af Europar√•dets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten B√łdskov, der svarede den 11. marts 2013.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for status for Danmarks ratificering af Europar√•dets konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet? Og vil ministeren herunder redeg√łre for resultatet af det arbejde, som Justitsministeriet henviser til i korrespondance med Kvinder√•det den 27. juni 2012, jf. ? [URL’en fjernet, da siden ikke findes mere. 3. juni 2018. Tina Thranesen.]

Svar
Der kan henvises til den tidligere besvarelse af 6. december 2012 af sp√łrgsm√•l nr. 250 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Danmark godkendte (tiltrådte) den 23. april 2014 konventionen.