¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 2619 af 6. februar 2007 om √¶ndring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 14. februar 2007.

Vist 92 gange.
Lone M√łller (S) stillede ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 2619 – Samling: 2006-07 – af 6. februar 2007 om √¶ndring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 14. februar 2007.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ikke har f√•et foretaget et k√łnsmodificerende indgreb, men en medicinsk kastration ‚Äď i forbindelse med √¶ndring af sygesikringsbevis og pas?

Svaret
For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om de √łvrige nordiske lande henviser Justitsministeriet til Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar af 12. februar 2007 p√• sp√łrgsm√•l nr. S 2618 fra samme sp√łrger, hvoraf det bl.a. fremg√•r, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske repr√¶sentationer at bidrage til besvarelsen, og at Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil sende bidraget direkte til sp√łrgeren, n√•r det foreligger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har over for Justitsministeriet oplyst, at anmodningen til Udenrigsministeriet omfatter b√•de sp√łrgsm√•let om pas, som h√łrer under Justitsministeriets omr√•de, og sp√łrgsm√•let om sygesikringsbeviser, som h√łrer under Indenrigs- og Sundhedsministeriets omr√•de. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere oplyst, at ministeriet vil redeg√łre for den danske ordning vedr√łrende sygesikringsbeviser direkte over for sp√łrgeren.

For s√• vidt ang√•r den danske ordning p√• pasomr√•det kan Justitsministeriet oplyse, at justitsministeren i medf√łr af paslovens ¬ß 1, stk. 2, fasts√¶tter de n√¶rmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere. Pas udf√¶rdiges p√• pasblanketter, der er godkendt hertil af Rigspolitiet, jf. pasbekendtg√łrelsens ¬ß 5, stk. 2.

De oplysninger, der er indeholdt i passet, f√łlger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization), doc. 9303, part 1, sixth edition. For s√• vidt ang√•r k√łnsangivelsen i passet, fremg√•r det af specifikationerne, at indehaverens k√łn skal fremg√• ved angivelse af et enkelt bogstav, og at der kan angives F (for female), M (for male) og X (for unspecified).

K√łnsangivelsen i passet skal tjene til identifikation af det biologiske k√łn, og dette g√¶lder efter Justitsministeriets opfattelse uanset, om pasindehaveren umiddelbart fremtr√¶der som det modsatte k√łn, idet det bl.a. vil kunne give un√łdige problemer ved paskontrollen, hvis pasindehaverens biologiske k√łn ikke er i overensstemmelse med k√łnsangivelsen i passet.

P√• den baggrund kan transseksuelle, som har f√•et foretaget en medicinsk kastration, men ikke et k√łnsmodificerende indgreb, alene f√• udstedt pas med en k√łnsangivelse, der svarer til personens biologiske k√łn.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.