Spgsm. 1049 af 29. marts 2021 om patientrettigheder i forhold til uerfarne og inkompetente danske kirurger ved phalloplastikoperationer. Svar 28. maj 2021.

Vist 35 gange.

Sundhedsudvalget stillede den 29. marts 2021 spørgsmmĂĽl nr. 1049 – Alm. del. Samling: 2020-21 – efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V) om, hvordan patientrettighederne hĂŚnger sammen med, at transkønnede kke har adgang til den bedste form for phalloplastikoperationer, som er standard i udlandet, men i Danmark mĂĽ nøjes med uerfarne og inkompetente kirurger, til Magnus Heunicke (S), der svarede den 28. maj 2021.

Spørgsmül
Hvordan hænger patientrettigheder sammen med, at man som transkønnet der søger phalloplastik, ikke har adgang til den bedste form for behandling, som er standard god kvalitet i udlandet mens man i Danmark må nøjes med uerfarne og inkompetente kirurger? (Danske kirurger, der udfører få phalloplastik og som hverken kan skabe en god urinrørsforlængelse, pumpefunktion, kosmetisk udseende, og som typisk ender med +5 re-operationer i forsøget på at rette op på fejlene – oftest uden held og med patienter, der ender med utilfredsstillende resultater sammenlignet med førende kirurger i udlandet.), jf. artiklen ”Kønsskifteoperationer gik galt: Simons penis gik i stykker” fra Ekstrabladet.dk den 22. marts 2021? [1]

Svar
”Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger de specialiserede behandlingstilbud, der skal være tilgængelige i Danmark. Sundhedsstyrelsen har i den nationale specialeplan godkendt behandlingen til varetagelse på Rigshospitalet, og det er derfor regionens opfattelse, at en falloplastikbehandling på Rigshospitalet ikke er i modstrid med patientrettighederne.

Det er endvidere regionens vurdering, at Rigshospitalet besidder de nødvendige kompetencer.

Rigshospitalets Center for Kønsidentitet stiller sig i øvrigt til rådighed for en mundtlig drøftelse med Sundhedsudvalget, såfremt dette ønskes.”

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens oplysninger.

Jeg kan mht. at sikre kvalitet i behandlingen henvise til mit svar pĂĽ SUU alm. del spm. 1042, og mht. patienters ret til behandling i udlandet kan jeg henvise til mit svar pĂĽ SUU alm. del spm. 1047.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Ekstra Bladets artikel af 22. marts 2021 drejer sig om Simon Gjerløv.
    Artiklen indledes med overskriften:
    Kønsskifteoperationer gik galt:
    Simons penis gik i stykker
    Simon Gjerløv har gennemgĂĽet 20 kønsskifteoperationer og er alligevel ikke fĂŚrdigbehandlet – han kalder forholdene pĂĽ Rigshospitalet uforsvarlige.