EF-Domstolen traf den 27. april 2006 afgørelse om, at en MtK kønsskifteopereret fra England var berettiget til pension fra kvinders pensionsalder. Sag C-423/04.
Sagen vedrører Sarah Margaret Richards, der har gennemgüet en mand til kvinde kønsskifteoperation, men som de engelske myndigheder nÌgtede pension fra hun fyldte 60 ür, hvilket er normal pensionsalder for kvinder. Myndighederne ville først tildele hende pension, fra hun fyldte 65 ür, som er normal ...
Vis forekomsten