B 129. Referat fra 1. behandling den 19. maj 2011.

Vist 173 gange.
Den 19. maj 2010 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 129 – Samling: 2010-11 (1. samling) – om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).
Behandlingen startede kl. 1436 og sluttede kl. 1603 med, at beslutningsforslaget blev henvist til Retsudvalget.

Folketingets skriftlige referat af forhandlingen om beslutningsforslaget.

Kl. 1436
Forhandling
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Forhandlingen er √•bnet, og den f√łrste, der f√•r ordet, er justitsministeren.

Kl. 1436
Justitsministeren – Lars Barfoed
Med det beslutningsforslag, vi nu skal behandle, og i √łvrigt ogs√• med den behandling, vi skal have af foresp√łrgsel nr. F 27 [1] senere p√• dagen, ja, der behandler vi faktisk et meget vigtigt tema, nemlig hele sp√łrgsm√•let om at sikre et tilstr√¶kkeligt v√¶rn mod, at borgerne uds√¶ttes for chikane i form af f.eks. trusler, vold, h√¶rv√¶rk m.v. p√• grund af deres religi√łse tilh√łrsforhold eller deres politiske st√•sted eller p√• grund af deres seksualitet eller handicap m.v. Med dette beslutningsforslag l√¶gges op til forskellige tiltag i form af bl.a. en taskforce hos Rigspolitiet, bedre afd√¶kning af motivet bag forbrydelser og en bedre registrering af den form for forbrydelse, der her er tale om, de s√•kaldte hadforbrydelser.

Som forslagsstillerne selv er inde p√•, er beslutningsforslaget jo identisk – stort set i hvert fald – med beslutningsforslag nr. B 50, som vi behandlede i sidste samling, og derfor tror jeg heller ikke, det kommer bag p√• nogen, at regeringen, ligesom sidst vi behandlede forslaget, ikke kan st√łtte det. Og jeg vil lige om lidt komme ind p√•, hvorfor regeringen s√• ikke kan st√łtte dette beslutningsforslag, men f√łrst vil jeg gerne sl√• fast, at det er et grundl√¶ggende princip i det danske samfund, at ingen m√• uds√¶ttes for forskelsbehandling eller forbrydelser p√• grund af deres etniske tilh√łrsforhold, tro, politisk overbevisning, seksuelle orientering eller lignende. Og derfor er det naturligvis fuldst√¶ndig uacceptabelt, n√•r nogen bliver udsat for disse hadforbrydelser.

Regeringen har derfor ogs√• i de senere √•r iv√¶rksat en lang r√¶kke tiltag med henblik p√• at sikre en h√•rdere straf for den slags forbrydelser og med henblik p√•, at myndighederne har den forn√łdne opm√¶rksomhed p√• disse forbrydelser.

F√łrste del af beslutningsforslaget p√•l√¶gger jo regeringen at sikre, at politiet indsk√¶rpes pligten til at unders√łge motivet i forbindelse med potentielle hadforbrydelser. Som ogs√• min forg√¶nger gjorde rede for i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag nr. B 50 i sidste folketingssamling, har regeringen allerede iv√¶rksat en r√¶kke tiltag, som skal styrke politiets indsats over for netop hadforbrydelser. Et af disse tiltag er politiets nye sagsstyringssystem, som vi forventer er indf√łrt i alle landets politikredse i l√łbet af sommeren 2012. I dette sagsstyringssystem f√•r man et s√¶rligt felt til registrering af muligheder hadforbrydelser, og det felt skal v√¶re med til at sikre, at hver enkelt sagsbehandler hos politiet og anklagemyndigheden husker at overveje, om gerningen har et s√¶rligt motiv og eventuelt udg√łr en hadforbrydelse.

Det er også i en meddelelse fra Rigsadvokaten til anklagemyndigheden udtrykkeligt fastsat, at anklagemyndigheden, hvis der er grundlag for det, under en straffesag skal fremhæve omstændigheder, der taler for, at der er begået en hadforbrydelse, og dermed omstændigheder, som kan begrunde en skærpet straf efter bestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6.

S√• der er alts√• allerede i dag en r√¶kke tiltag, der skal sikre, at b√•de politiet og anklagemyndigheden er opm√¶rksomme p√• mulige hadforbrydelser. Men selvf√łlgelig er det vigtigt konstant at v√¶re opm√¶rksom p√•, om der b√łr g√łres mere. Det er ogs√• grunden til, at jeg i november sidste √•r rettede henvendelse til Rigsadvokaten og bad Rigsadvokaten om at sikre, at man hos anklagemyndigheden fortsat har fokus p√• hadforbrydelser. I den forbindelse har jeg ogs√• anmodet Rigsadvokaten om at overveje behovet for yderligere tiltag p√• omr√•det, herunder hvordan der sikres en fuld opm√¶rksomhed p√• netop straffelovens ¬ß 81, nr. 6. Jeg forventer, at Rigsadvokatens overvejelser er f√¶rdiggjort, s√• resultatet foreligger senest den 1. juli i √•r.

Forslagsstillerne foresl√•r i lighed med sidste √•r ogs√•, at der bliver oprettet en s√¶rlig taskforce under Rigspolitiet, som orienteres og om n√łdvendigt inddrages i alle tilf√¶lde, hvor der muligvis er tale om hadforbrydelser. Og som jeg ogs√• redegjorde for ved besvarelsen den 10. november 2010 her i salen af sp√łrgsm√•l nr. 333, er det for mig at se afg√łrende i politiets indsats mod hadforbrydelser, at alle relevante medarbejdere i landets politikredse er opm√¶rksomme p√• forhold, som tyder p√•, at der er tale om en hadforbrydelse. En central forankring af et sagsomr√•de kan nogle gange v√¶re en god id√©, n√•r der tales om s√•dan nogle mere komplekse former for kriminalitet; det kan v√¶re menneskehandel eller √łkonomisk kriminalitet, hvor en s√¶rlig politifaglig ekspertise kan v√¶re afg√łrende for efterforskningen.

Kl. 1441
Hadforbrydelser kan imidlertid give sig udtryk i en lang r√¶kke forskellige forbrydelser, som har det tilf√¶lles, at de er motiveret af offerets etniske oprindelse, seksuelle orientering m.v. Der kan v√¶re tale om f.eks. vold, h√¶rv√¶rk eller trusler, hvis h√•ndtering jo ikke kr√¶ver nogen s√¶rlig politifaglig ekspertise, men som fuldt ud kan h√•ndteres lokalt af politi og anklagemyndighed. P√• den baggrund er det alts√• regeringens opfattelse, at indsatsen mod hadforbrydelser b√łr forblive forankret og integreret i de enkelte politikredse, og derfor kan regeringen fortsat ikke st√łtte, at der oprettes en s√•dan s√¶rlig taskforce under Rigspolitiet.
Beslutningsforslaget indeholder s√• ogs√• et forslag om en forbedret registrering af hadforbrydelser, og der foresl√•s i den forbindelse, at der oprettes registre over alle hadforbrydelser. Form√•let er at f√• et mere pr√¶cist billede af omfanget og karakteren af hadforbrydelser. Regeringen anerkender naturligvis vigtigheden af, at der indsamles s√• meget information som muligt om hadforbrydelser. Men jeg synes dog ogs√•, at det er vigtigt at holde sig for √łje, at en egentlig politiindsats ikke bliver overskygget af nye registrerings- og indberetningsordninger ved siden af de ordninger, vi allerede har.

I den forbindelse vil jeg pege p√•, at Politiets Efterretningstjeneste allerede i dag kortl√¶gger omfanget og karakteren af hadforbrydelser i den s√•kaldte √•rlige RACI-rapport, og denne rapport udarbejdes for at sikre overblik over udviklingen p√• omr√•det, s√• der i tide kan s√¶ttes ind over for negative tendenser. RACI-rapporten bygger p√• en ordning, hvor alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund bliver registreret af PET, alts√• af Politiets Efterretningstjeneste. Ordningen har siden 2009 omfattet alle forhold med ekstremistisk baggrund, herunder forhold, som er motiveret af sp√łrgsm√•l vedr√łrende race, tro, politik eller seksuel orientering.

Hvor der f√łr gjaldt en indberetningsordning for politikredsene, har PET siden 2009 selv indhentet oplysninger direkte fra politiets sagsstyringssystem. Form√•let med det er at sikre en s√• h√łj grad af ensartethed som muligt, og ordningen vil dermed ogs√• give et mere d√¶kkende og mere nuanceret billede af hadforbrydelser i Danmark. Der eksisterer alts√• allerede en ordning, hvorefter hadforbrydelser registreres centralt hos politiet, og som er blevet forbedret og udvidet i de seneste √•r [2].

Regeringen skal efter forslaget ogs√• have pligt til unders√łge en model for, hvordan man kan styrke r√•dgivningen og vejledningen af personer, som uds√¶ttes for hadforbrydelser, herunder i samarbejde med relevante organisationer. Form√•let er at sikre en h√łjere grad af indrapportering af hadforbrydelser. Det kan meget vel v√¶re s√•dan, at et stort antal hadforbrydelser ikke anmeldes til politiet. Bl.a. for at f√• belyst, hvorfor politiet s√• forholdsvis sj√¶ldent registrerer hadforbrydelser, bevilgede Justitsministeriets forskningspulje forrige √•r midler til, at Institut for Menneskerettigheder kunne udarbejde en udredning. Denne udredning [3] er offentliggjort tidligere i √•r, og den indeholder en r√¶kke anbefalinger. En af disse anbefalinger er, at der b√łr g√łres en indsats for at fremme anmeldelse af hadforbrydelser.

I den forbindelse vil jeg gerne fremh√¶ve, at politiet har igangsat forskellige tiltag, som bl.a. skal sikre, at hadforbrydelser enten af den forurettede eller af eventuelle vidner bliver meldt til politiet. Vi har jo alle sammen et ansvar for at sige fra, hvis vi oplever, at medborgere bliver udsat for hadforbrydelser, og ofrene skal vide, at politiet og det √łvrige samfund tager s√•dan nogle sager alvorligt. Derfor er det ogs√• vigtigt, at vi alle sammen netop p√•tager os det ansvar.

I august 2010 indledte K√łbenhavns Politi i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og K√łbenhavns og Frederiksberg Kommuner kampagnen ¬ĽStop hadforbrydelser¬ę. Form√•let er at skabe opm√¶rksomhed omkring hadforbrydelser og at f√• ofre og vidner til at anmelde hadforbrydelser til politiet. Kampagnen best√•r af en lang r√¶kke tiltag, herunder en plakatkampagne, temaundervisning i kommunernes 8. klasser, en Facebookgruppe og en hjemmeside med oplysninger om hadforbrydelser.

I forl√¶ngelse af kampagnen ¬ĽStop Hadforbrydelser¬ę vil Politiets Efterretningstjeneste i samarbejde med andre centrale akt√łrer opsamle, evaluere og bearbejde erfaringerne fra kampagnen med henblik p√• at udbrede erfaringerne til alle politikredse. Projektet skal alts√• bl.a. bidrage til at udbygge dialogen mellem politiet, lokale myndigheder og ngo’er samt ofre for hadforbrydelser. Projektet skal samtidig medvirke til at styrke politikredsenes indsats med henblik p√• at registrere, forebygge og efterforske hadforbrydelser.

Kl. 1446
S√• kan jeg ogs√• n√¶vne, at regeringen i juli 2010 fremlagde en ny handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte [4]. Handlingsplanen har bl.a. fokus p√• at styrke mulige ofres kendskab til deres rettigheder og klagemuligheder, og det fremg√•r s√•ledes, at der skal skabes mulighed for, at personer, der f√łler sig udsat for diskrimination p√• grund af deres etniske oprindelse, kan f√• hj√¶lp p√• deres lokale medborgercenter. Det initiativ er under udm√łntning.

Der er altså allerede iværksat en række initiativer, som har til formål at rådgive og vejlede både potentielle ofre for hadforbrydelser og også befolkningen som sådan om hadforbrydelser, herunder mulighederne for at anmelde dem.

Beslutningsforslaget indeholder et forslag om, at der gives mulighed for, at sager om hadforbrydelser som supplement til domstolsbehandling behandles i et konfliktr√•d. I januar 2010 indf√łrtes en permanent og landsd√¶kkende ordning om anvendelse af konfliktr√•d i straffesager. Konfliktr√•d kan anvendes ved alle typer straffesager, deriblandt sager om hadforbrydelser, hvis betingelserne for konfliktr√•d i √łvrigt er opfyldt, herunder at begge parter √łnsker at deltage, og at gerningsmanden i det v√¶sentlige har tilst√•et. S√• p√• dette punkt l√¶gger beslutningsforslaget alts√• heller ikke op til noget nyt.

If√łlge beslutningsforslaget p√•l√¶gges regeringen at frems√¶tte et lovforslag, s√• ofrets k√łn, alder eller handicap tilf√łjes til straffelovens ¬ß 81 nr. 6 om forhold, som i almindelighed kan till√¶gges sk√¶rpende v√¶gt ved strafudm√•lingen. Med hensyn til den del af forslaget, som drejer sig om at tilf√łje ordet k√łn til straffeloven ¬ß 81 nr. 6, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne, at det er medtaget s√¶rlig med henblik p√• transk√łnnede. I den forbindelse kan jeg oplyse, at en fortolkning af straffelovens ¬ß 81 nr. 6 med baggrund i bestemmelsens forarbejder medf√łrer, at bestemmelsen allerede omfatter transk√łnnede, selv om det ikke s√¶rskilt er n√¶vnt i bestemmelsen.
S√• for mig at se tilf√łjer forslaget ikke nogen reel √¶ndring p√• dette punkt.

I √łvrigt kan jeg om sp√łrgsm√•let om r√¶kkevidden af ¬ß 81 nr. 6 ogs√• henvise til min besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 2 og 7, som Retsudvalget stillede i forbindelse med udvalgsbehandlingen af B 50 i sidste samling. straffelovens ¬ß 81 nr. 6 omfatter ikke alder og handicap, men hvis motivet for en forbrydelse har baggrund i offerets alder eller handicap, vil dette kunne till√¶gges betydning i medf√łr af straffelovens paragraf 81 nr. 11. If√łlge den bestemmelse skal det indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningsmanden har udnyttet forurettedes v√¶rgel√łse tilstand, og en s√•dan tilstand kan f.eks. foreligge p√• grund af h√łj eller lav alder eller handicap. Straffeloven giver alts√• allerede i dag mulighed for at l√¶gge v√¶gt p√•, at en forbrydelse er motiveret i offerets alder eller handicap. Derfor er det fortsat regeringens opfattelse, at der ikke er behov for at √¶ndre bestemmelsen som foresl√•et.

Forslagsstillerne √łnsker som det sidste element i beslutningsforslaget, at der udarbejdes materiale til, at man i folkeskolen diskuterer opfattelser af k√łn, seksualitet og etnicitet ud fra et diskriminations og ligestillingsperspektiv. Jeg vil gerne sl√• fast, at oplysning, information og diskussion uden tvivl er et af de mest effektive midler til at opn√• en st√łrre tolerance og bek√¶mpe diskrimination og fordomme i vores samfund. Jo tidligere, vi s√¶tter ind med den indsats, jo bedre.

I den forbindelse kan jeg oplyse, at Undervisningsministeriet allerede i 2006 udgav materialet ¬ĽUndervisning i demokrati¬ę [5] til grundskoler og ungdomsuddannelser. Materialet omhandler emner som grundl√¶ggende demokratiske v√¶rdier og ekstremisme og anvendes af b√•de grundskoler og ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet udgav endvidere i oktober 2009 undervisningsmaterialet ¬ĽUdsigt til indsigt – om k√łn og etnicitet og ligestilling¬ę [6], der fokuserer p√• b√łrns roller og forst√•else i forhold til k√łn, etnicitet og ligestilling. Det materiale henvender sig til elever og l√¶rere p√• 4.-6. klassetrin og er lagt ud til fri afbenyttelse p√• Danmarks Undervisningsportal.

Derudover kan jeg n√¶vne, at regeringen p√• baggrund af regeringens handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte, som jeg allerede har omtalt, i samarbejde med dansk Institut for Internationale Studier er i gang med at videreudvikle og fremme anvendelsen af eksisterende undervisningsmaterialer om bl.a. racisme og diskrimination. Den indsats, forslagsstillerne eftersp√łrger p√• dette punkt, er s√• ogs√• efter min mening allerede i fuld gang.

S√• jeg skal bare kort sammenfatte her til sidst, at det er regeringens opfattelse, at det er en grundl√¶ggende rettighed i det danske samfund, at man ikke uds√¶ttes for forbrydelser p√• grund af ens etniske tilh√łrsforhold eller seksuelle orientering. Og regeringen tager bek√¶mpelsen af hadforbrydelser meget alvorligt. Regeringen kan imidlertid ikke st√łtte beslutningsforslaget; ikke fordi regeringen grundl√¶ggende er uenig med forslagsstillerne om, hvad der skal til for at bek√¶mpe hadforbrydelser – tv√¶rtimod, kan man n√¶sten sige – men fordi regeringen allerede har taget en lang r√¶kke initiativer p√• omr√•det, der d√¶kker langt
de fleste af de forslag, som er indeholdt i beslutningsforslaget.

Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er forel√łbig to, der har bedt om korte bem√¶rkninger. F√łrst er det hr. Mogens Jensen.

Kl. 1452
Mogens Jensen (S)
Tak. Jeg kan h√łre p√• justitsministeren, at justitsministeren er meget tilfreds med den indsats, der laves i K√łbenhavn af K√łbenhavns Politi p√• det her omr√•de, og jeg giver ministeren fuldst√¶ndig ret i, at det arbejde, der udf√łres p√• det her omr√•de i K√łbenhavn, virkelig er bem√¶rkelsesv√¶rdigt og p√•sk√łnnelsesv√¶rdigt. Det er nok ogs√• der, man har de fleste eksempler og dermed ogs√• praksis, man kan tage udgangspunkt i. S√• jeg vil sp√łrge ministeren: Kunne man ikke udvide den indsats og lade den indsats og de erfaringer, der g√łres med den indsats, brede sig til de √łvrige politikredse? Vil ministeren g√• foran og implementere nogle af de tiltag, man ogs√• rent praktisk g√łr i K√łbenhavns Politi, til de √łvrige politikredse og p√•l√¶gge Rigspolitichefen det?

Det andet, jeg vil sp√łrge ministeren om, er: Hvis ministeren vil v√¶re med til at fremme, at vi f√•r anmeldt hadforbrydelser, hvorfor vil ministeren s√• ikke v√¶re med til at sikre, at der ved anmeldelsen sp√łrges ind til, om der eventuelt kunne foreligge en hadforbrydelse, hos dem, der anmelder? Det er jo i f√łrste led, man kunne f√• den information f√łrst, men det forst√•r jeg ministeren ikke vil v√¶re med til.

Kl. 1453
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det justitsministeren.

Kl. 1453
Justitsministeren – Lars Barfoed
Jeg er glad for, vi er enige om, at det er en god kampagne, man k√łrer i K√łbenhavn, og jeg er ogs√• enig i, at det nok er der, man ser den st√łrste koncentration af forbrydelser med den motivation. Om det skulle udvides til √łvrige dele af landet eller til hele landet, synes jeg m√• bero p√• behovet for det. Det kr√¶ver jo ressourcer at lave kampagner, og hvis man kan se, at der er omr√•der – det kunne v√¶re andre store byer – hvor der er et behov, og hvor der er en udvikling, der er kritisk p√• det her omr√•de, ja, s√• kan man da bestemt tage ved l√¶re af den indsats, der g√łres i K√łbenhavn, og p√• den m√•de lave tilsvarende kampagner andre steder. Men jeg synes, det m√• udspringe af konkrete vurderinger af, hvor stort behovet er for at g√łre den indsats.

Kl. 1454
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er yderligere en kort bemærkning fra hr. Mogens Jensen.

Kl. 1454
Mogens Jensen (S)
Ja, s√• svarede ministeren s√• ikke p√• den anden del af sp√łrgsm√•let, der handlede om, om der ikke var en id√© i, at der allerede, n√•r der blev indgivet en anmeldelse, sp√łrges ind til, om offeret mener, at der kan v√¶re tale om en hadforbrydelse. Grunden til, at jeg sp√łrger om det, er igen, at K√łbenhavns Politi har udviklet en god praksis og udsendt en vejledning til de enkelte dele af politiet, hvor man i den sp√łrgeguide, som politiet alts√• f√•r udleveret, bl.a. angiver, at man skal stille √•bne sp√łrgsm√•l om personens opfattelse af motivet og √•rsagen til forbrydelsen og ogs√• sp√łrge ind til personens nationalitet, etniske tilh√łrsforhold, tro, religion, seksuelle orientering. Det er alts√• den praksis, man bruger i K√łbenhavn. Hvorfor har ministeren noget imod, at det er noget, man indf√łrer generelt, n√•r man anbefaler det fra politiets side?

Kl. 1455
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det ministeren.

Kl. 1455
Justitsministeren – Lars Barfoed
Jeg har bestemt ikke noget imod, at man fra politiets side sp√łrger ind til det. Nu er det jo ikke, hver gang der beg√•s en forbrydelse, relevant overhovedet at sp√łrge ind til den problemstilling, men hvor det er relevant at sp√łrge ind til den problemstilling, har jeg ikke noget imod det. Det er jo, som jeg netop fremh√¶vede, s√•dan at man har et s√¶rligt felt i det nye registreringssystem, hvor man kan afkrydse, om det er en s√•dan problemstilling, der g√łr sig g√¶ldende. Jeg har jo ogs√• netop rettet henvendelse til Rigsadvokaten, bl.a. fordi jeg er interesseret i at sikre mig, at der er den tilstr√¶kkelige opm√¶rksomhed p√• muligheden for at bruge de sk√¶rpede regler, der er i ¬ß 81, n√•r der er tale om forbrydelser, der netop er motiveret af de forhold, som vi diskuterer her.

Kl. 1456
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1456
Kamal Qureshi (SF)
Tak. Jeg takker ogs√• ministeren for besvarelsen og siger endnu en gang tak for, at der i hvert fald – hvad skal man sige? – er enighed om, at der alts√• her er et omr√•de, som der skal g√łres noget s√¶rligt ved. Der, hvor jeg tror uenigheden opst√•r, er, n√•r ministeren ud fra sin besvarelse punkt for punkt kan afvise, at der skal laves √¶ndringer, for som tingene er, g√•r det jo godt nok, og der er taget h√•nd om alting. Virkeligheden er bare en anden. Virkeligheden er jo, at Politiets Efterretningstjeneste melder om en markant stigning i antallet af hadforbrydelser, ud fra det, som politiet har registreret.

Hvis vi kun kigger p√• de sager, de har registreret, og ikke kigger p√• de mange, som ikke bliver registreret, kan vi se, at der er 309 sager, hvor ofret er blevet overfaldet med baggrund i etnicitet, hudfarve, race, nationalitet eller andet. Hvis vi ser p√• tallene fra 2007, kan vi se, at der kun er ti sager, der kommer for retten. S√• der er da i hvert fald et markant misforhold, og der er jo unders√łgelser fra Justitsministeriet, der viser, at der m√• v√¶re mere end 10.000 sager.
Så kan ministeren synes, at det er tilfredsstillende, at der er ti sager, der er kommet for retten, når der er så mange mennesker, der bliver forurettet?

Kl. 1457
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det ministeren.

Kl. 1457
Justitsministeren – Lars Barfoed
Jamen alts√•, jeg er jo i hvert fald fuldst√¶ndig enig i, at det, hvis der er tale om hadforbrydelser, s√• er vigtigt, at man anvender de strafsk√¶rpende muligheder, der er i straffeloven, s√•dan at man rent faktisk sikrer, at man i straffesagen benytter sig af at d√łmme h√•rdere, fordi der er tale om forbrydelser, der er motiveret af de grunde, som er opregnet i ¬ß 81, nr. 6.

N√•r det g√¶lder sp√łrgsm√•let om, om der er en stigning, mener jeg, det er tvivlsomt, i hvilken udstr√¶kning der sker en stigning eller ikke sker en stigning. For som jeg nu ogs√• tror, jeg redegjorde for, er der sket nogle √¶ndringer i den opg√łrelsesmetode, som PET har, og derfor bliver det interessant at se, hvordan udviklingen er i de kommende √•r. For der vil v√¶re tale om en ensartet opg√łrelsesmetode fra √•r til √•r, hvor PET alts√• selv er inde i politiets sagsregistreringssystem at unders√łge, om det er s√•dan nogle forhold, der g√łr sig g√¶ldende. S√• n√•r der er et spring i opg√łrelsesmetoden, kan man ikke undre sig over, at der er et spring i tallene. Det kan d√¶kke over, at der har v√¶ret et m√łrketal tidligere, som s√• nu kommer frem i lyset.

Men det korte af det lange er, at der da er for mange forbrydelser, der er hadforbrydelser, og derfor er det vigtigt, at vi g√łr en indsats over for det.

Kl. 1459
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er yderligere en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1459
Kamal Qureshi (SF)
Nu skal det her jo ikke gå hen og blive en diskussion om statistik alene, for Politiets Efterretningstjeneste skriver jo, at der er sket en markant stigning. Jeg går ud fra, at Politiets Efterretningstjenestes folk er klar over de statistiske ændringer, der er sket, så når de skriver, at der er sket en markant stigning, går jeg ud fra, at de ved noget om det.

Men under alle omst√¶ndigheder er det jo ogs√• Justitsministeriets egne unders√łgelser, som peger p√•, at der er et meget, meget stort m√łrketal, som er sager, som ikke bliver anmeldt. En stor unders√łgelse fra EU viser, at mere end 80 pct. af de somaliere i Danmark, der bliver udsat for hadforbrydelser, ikke ved, hvor de skal g√• hen og f√• hj√¶lp eller rapportere det. S√• under alle omst√¶ndigheder kan man sige, at tallet for sager, der ikke kommer for retten eller ikke bliver opklaret, er markant st√łrre end de ti sager, der er kommet for retten. Det h√•ber jeg i hvert fald at justitsministeren og jeg er enige om.

S√• kan vi diskutere, om metoderne er gode nok, s√•dan som de foreligger, og om man skal bruge de metoder, vi anviser, eller andre, men det, der er problemet, er, at der er ti sager, der kommer for retten, p√• trods af at der er en viden om, at antallet af sager er markant st√łrre.

Kl. 1500
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det justitsministeren.

Kl. 1500
Justitsministeren – Lars Barfoed
Vi er jo fuldst√¶ndig enige om, at s√•dan nogle sager skal anmeldes. Jeg gjorde ogs√• en del ud af at sige i mit indl√¶g, at s√•dan nogle sager b√łr anmeldes.

Så siger hr. Kamal Qureshi, nu skal vi ikke sådan hengive os til statistiske analyser og betragtninger over statistikkens mangler eller fortræffeligheder, men så fortsætter hr. Kamal Qureshi alligevel med at diskutere statistikken.

Det er rigtigt, at der er en stigning, men PET g√łr selv opm√¶rksom p√•, at der er sket nogle √¶ndringer i de statistiske opg√łrelser, hvorfor de mener, at det lige nu er vanskeligt at sige noget sikkert om udvikling og tendenser p√• omr√•det. Det ved vi bedre, n√•r vi har tal for 2010 og 2011, for s√• kan vi forholde os til flere √•r med samme opg√łrelsesmetode og se, om der reelt er tale om en stigning.

Kl. 1501
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er der en kort bem√¶rkning fra fru Marlene Harps√łe.

Kl. 1501
Marlene Harps√łe (DF)
Tak. Og tak til justitsministeren for den tale, som ministeren fremf√łrte. Noget af det, som vi i Dansk Folkeparti gentagne gange har oplevet, er, at der er j√łder, specielt p√• N√łrrebro, som har meget sv√¶rt ved at g√• helt almindeligt rundt p√• N√łrrebrogade med en davidsstjerne rundt om halsen. Vi synes i hvert fald i Dansk Folkeparti, at den gruppe af ofre nogle gange bliver glemt, fordi det meget er fokuseret p√• homoseksuelle. Det har vi s√•dan set heller ikke noget imod det er, for vi skal selvf√łlgelig tage dyb afstand fra al slags hadkriminalitet. Men er ministeren enig i, at det her nye registreringssystem, som kommer, ogs√• meget m√•lrettet vil g√• ind og se p√•, hvad det er for nogle ikke kun gerningsm√¶nd, men ogs√• ofre, vi har med at g√łre?

Kl. 1502
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det ministeren.

Kl. 1502
Justitsministeren – Lars Barfoed
Jeg er fuldst√¶ndig enig i, at det naturligvis er helt uacceptabelt, hvis folk, som er j√łder, ikke kan f√¶rdes frit og trygt p√• gaden p√• N√łrrebro og alle mulige andre steder. Det er jo fuldst√¶ndig uacceptabelt, alle skal kunne f√¶rdes frit p√• gaden uden at blive forfulgt eller generet p√• grund af deres religion, etnicitet, eller hvad det nu m√•tte v√¶re, de har af s√¶rkender.

Den opg√łrelse, som PET laver, opg√łr jo alle kriminelle forhold, hvor der er et ekstremistisk motiv, mens det tidligere var s√•dan, at den omfattede forhold, som havde en mulig racistisk eller religi√łs baggrund. Men det betyder under alle omst√¶ndigheder – og s√•dan har det egentlig hele tiden v√¶ret for den slags forbrydelser, som der refereres til her – at de forbrydelser vil v√¶re opregnet i opg√łrelsen.

Kl. 1503
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er yderligere en kort bem√¶rkning fra fru Marlene Harps√łe.

Kl. 1503
Marlene Harps√łe (DF)
Det synes jeg er positivt at h√łre. Vi har jo i Dansk Folkeparti presset p√• for, at man via det nye Polsagsystem, som er politiets nye it-system, f√•r oprettet en rubrik, som man skal s√¶tte kryds i, hvis det er, at der er tale om en hadforbrydelse, s√•dan at registreringen bliver meget bedre, end den er i dag. Der mener vi jo i Dansk Folkeparti, at det kunne v√¶re meget interessant, hvis man efter 1 eller 2, m√•ske 3 √•r kunne s√¶tte sig ned og se p√•, hvad det s√• er for nogle hadforbrydelser, der er kommet ind i l√łbet af de her √•r, og s√• igangs√¶tte en handlingsplan. Det er ikke n√łdvendigvis Folketinget, der skal igangs√¶tte en handlingsplan, men politiet og anklagemyndighed og andre relevante organisationer samlet. Er ministeren enig i, at det kunne v√¶re et positivt initiativ?

Kl. 1504
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det ministeren.

Kl. 1504
Justitsministeren – Lars Barfoed
Jeg mener jo, at n√•r man f√łrer en statistik, herunder at man i det nye sagsstyringssystem har et s√¶rligt felt, hvor vi kan registrere mulige hadforbrydelser, ja, s√• er det jo kun fornuftigt, hvis det ogs√• er s√•dan, at man vil bruge de informationer, man dermed f√•r adgang til, til noget. Og det m√• jo v√¶re at kunne vurdere omfanget, udviklingen, karakteren af de hadforbrydelser for om n√łdvendigt at s√¶tte m√•lrettet ind der, hvor der er en kritisk udvikling. S√• naturligvis skal man kunne bruge de informationer til at g√łre noget. Hvad det s√• er, man skal g√łre, m√• jo afh√¶nge af, hvad det er for en udvikling, man registrerer, og p√• hvilke omr√•der man kan registrere den.

Kl. 1504
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Tak til justitsministeren. Vi g√•r i gang med den almindelige ordf√łrerr√¶kke, og den f√łrste ordf√łrer er Venstres ordf√łrer, og det er hr. Kim Andersen.

Kl. 1505
(Ordf√łrer)
Kim Andersen (V)
Det sp√łrgsm√•l, som her bliver rejst med beslutningsforslaget, er jo et p√• alle m√•der meget vigtigt sp√łrgsm√•l, og n√•r vi fra Venstres side ikke kan st√łtte forslaget, er det i og for sig ikke p√• grund af dets indhold. Vi opfatter som forslagsstillerne de her ting som meget alvorlige.

Det er klart, at vi i enhver henseende m√• tage afstand fra forbrydelser og kriminalitet, og det er jo i s√¶rklasse klart, at s√•danne forbrydelser, som er begrundet i eller motiveret af offerets handicap, religi√łsitet eller ikkereligi√łsitet, seksualitet eller etnicitet, er ganske forf√¶rdelige, og vi m√• helt klart tage afstand fra dem. Vi skal fra samfundets side g√łre, hvad vi kan for at beskytte ofrene og g√łre en rigtig stor indsats for at begr√¶nse risici for disse forbrydelser og overgreb, som jo g√•r under f√¶llesbetegnelsen hadforbrydelser.

N√•r vi ikke kan st√łtte forslaget, selv om vi i og for sig er meget enige i mange af elementerne og helt klart ogs√• i intentionerne, s√• er det p√• grund af den meget udf√łrlige og seri√łse tale, som justitsministeren netop har holdt, som jo har anskueliggjort over for os alle, at regeringen igennem meget lang tid har taget netop disse sp√łrgsm√•l meget, meget alvorligt og iv√¶rksat en lang r√¶kke seri√łse tiltag til at modvirke disse hadforbrydelser. Jeg skal henvise til ministerens grundige gennemgang af alle initiativerne, og jeg skal ogs√• h√¶fte mig ved, at der jo er mulighed for strafsk√¶rpelse i straffelovens ¬ß 81, n√•r det er s√•dan, at en forbrydelse har et element af diskrimination eller racisme over sig.

Derfor kan vi ikke st√łtte det her forslag, men vi vil gerne appellere til, at vi hj√¶lper hinanden og myndighederne med at slutte op om de mange rigtig gode tiltag, der er taget fra regeringens side, og s√• i √łvrigt ogs√•, at vi medvirker til at begr√¶nse det uden tvivl betydelige m√łrketal, der g√łr sig g√¶ldende inden for disse forbrydelser. Det kan v√¶re sv√¶rt at anmelde et overgreb, og det kan i s√¶rdeleshed v√¶re sv√¶rt p√• det personlige plan, n√•r det er et overgreb, m√•ske endda en decideret forbrydelse, som baserer sig p√• noget s√• personligt som ens religi√łsitet, seksualitet eller handicap. Derfor kan jeg som andre befrygte, at der rent faktisk er mange af disse overgreb, som ikke bliver anmeldt til politiet, og som derfor ikke kommer til myndighedernes kendskab.

Det er jo med til at g√łre indsatsen over for den slags kriminalitet og overgreb vanskeligere, ogs√• vanskeligere end n√łdvendigt, hvis vi kendte det reelle omfang. Derfor har vi alle sammen, synes jeg, som borgere en forpligtelse til at hj√¶lpe med, at disse ting bliver anmeldt og st√łtte de ofre, som er udsat for s√•danne overgreb, og ogs√• st√łtte dem i at foretage en anmeldelse og det, der efterf√łlgende m√• h√¶nde i den sammenh√¶ng, herunder ogs√• i forhold til hj√¶lp af b√•de social karakter og r√•dgivningsm√¶ssig karakter.

Det skal v√¶re s√•dan, at man i Danmark kan f√¶rdes frit p√• gaderne, til offentlige arrangementer, ja, i det hele taget f√¶rdes frit, uanset ens religi√łsitet og handicap. Og det skal ogs√• v√¶re s√•dan, at man til enhver tid kan st√• frem og st√• ved, hvad man er i forhold til religi√łsitet eller ikkereligi√łsitet, handicap, etnicitet osv. Det er med til at karakterisere et frit og √•bent og humant og demokratisk land, at man kan det, og det skal vi v√¶rne om. Det tror jeg der er meget, meget bred enighed om her i Folketinget og ogs√• i den danske befolkning. Det ses jo ogs√• i det meget omfattende katalog af initiativer, som regeringen har igangsat, og som ministeren netop har redegjort for, at man f√łlger ih√¶rdigt op p√•. Tak.

Kl. 1510
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Tak til ordf√łreren. Og den n√¶ste ordf√łrer er den socialdemokratiske ordf√łrer, hr. Mogens Jensen.

Kl. 1511
(Ordf√łrer)
Mogens Jensen (S)
Som allerede n√¶vnt er beslutningsforslaget her en genfrems√¶ttelse af B 50, som vi behandlede i Folketinget i samlingen 2009-10, og Socialdemokraterne st√łtter forslaget, som vi ogs√• gjorde dengang.
Hadforbrydelser er modbydelige, og vi skal selvf√łlgelig g√łre alt for at forebygge og forhindre, at det sker, og n√•r det sker, skal vi selvf√łlgelig have fat i og ogs√• straffe gerningsm√¶ndene.

Siden vores dr√łftelser sidst her i salen er Institut for Menneskerettigheder fremkommet med en udredning om hadforbrydelser, som lige pr√¶cis peger p√• de indsatser, som beslutningsforslaget her omfatter, og peger p√•, at de faktisk b√łr gennemf√łres. Det handler om at skaffe mere viden og datagrundlag for at kunne h√•ndtere hadforbrydelser. Det handler om en indsats for at sikre, at hadforbrydelser rent faktisk anmeldes, og at ofrene ogs√• f√•r mere at vide om deres rettigheder og klagemuligheder. Det handler om en styrket politiindsats i hele landet ledet af Rigspolitichefen. Det handler om at sikre en bedre permanent indberetning og en bedre registrering ved domstolene og en langt bredere oplysnings- og forebyggelsesindsats. Lige pr√¶cis det fremg√•r af udredningen fra Institut for Menneskerettigheder, og lige pr√¶cis det er jo meningen med det her beslutningsforslag.

Som det også fremgår af forslaget, er de offentlige tal for registrerede hadforbrydelser uforholdsmæssigt lave i Danmark i forhold til f.eks. Sverige. Og det betyder helt konkret, at gerningsmænd bag hadforbrydelser går fri på grund af manglende anmeldelse, eller fordi de modtager en straf for simpel vold, uden at der sker en skærpelse for hadforbrydelsen.

Justitsministeriets egen offerunders√łgelse fra maj 2009 [7] viser, at 14 pct. af alle voldsofre pegede p√• racisme eller homofobi som den direkte √•rsag til overfaldet, og samtidig indberetter Politiets Efterretningstjeneste – som det ogs√• er n√¶vnt – √•rligt kun omkring 100 hadforbrydelser i Danmark. S√• det er alts√• en absolut n√łdvendighed, at regeringen sikrer, at vi fremover f√•r registreret hadforbrydelser, s√• vi kan f√• mindsket den store afstand, der er i dag mellem de registrerede hadforbrydelser og s√• de mange anonyme tilsagn, som vi ved indl√łber p√• f.eks. K√łbenhavns Kommunes hjemmeside, hvor man registrerer diskrimination.

Justitsministeren har sagt her i dag, at det nye politisagsbehandlingsystem vil kunne l√łse en del af det her registreringsproblem, da det vil bede sagsbehandleren hos politiet om at udfylde et s√¶rligt felt til registrering af mulige hadforbrydelser. Nu n√¶vnte ministeren, at vi f√•r det i 2012 – tror jeg – og vi startede den her debat i 2008-09, og s√• h√•ber jeg, det kommer i 2012, for det er savnet udeomkring; det ved jeg i hvert fald at det er hos K√łbenhavns Politi. Og det er fint, at det initiativ nu kommer, men vi √łnsker stadig et svar p√• det sp√łrgsm√•l, der handler om, hvorfor man ikke kan s√łge at sikre anmeldelserne, ved at man direkte sp√łrger der, hvor man kunne have mistanke om, at der forel√• en hadforbrydelse. Det kunne man ved anmeldelsen direkte sp√łrge det enkelte offer om. Som sagt er det jo en praksis, som politiet i K√łbenhavn selv anvender og selv har udsendt en vejledning om, og jeg kan ikke forst√•, at man ikke kan indf√łre det generelt i hele landet – ogs√• i form af at det fremg√•r
direkte af de anmeldelsesblanketter, som politiet anvender. Det vil jeg godt anmode justitsministeren om at overveje nok en gang.

Det er ogs√• vigtigt, at politifolk bliver tr√¶net i at v√¶re s√¶rlig opm√¶rksomme p√• s√•vel direkte som indirekte indikationer p√• hadforbrydelser, og derfor er det ogs√• en god id√©, at man laver en s√¶rlig taskforce i politiet, hvor man kan samle viden op om erfaringer og praksis p√• det her omr√•de og bruge det som grundlag for at lave en god indsats i hele landet. Der er i det hele taget behov for, at Rigspolitiet breder sin indsats ud til hele landet og bruger de gode erfaringer, som man har i K√łbenhavn p√• omr√•det.

Socialdemokraterne st√łtter ogs√• det fokus, der er i beslutningsforslaget p√• indsatsen i forhold til ofrene, dels gennem anvendelse af konfliktr√•d, som ministeren nu n√¶vnte kan anvendes i dag, dels gennem en forbedret vejledning. Vi mener bare, at der skal l√¶gges meget mere v√¶gt p√• forebyggelse i forhold til at modarbejde racisme og homofobi. Vi har ogs√• set eksempler p√•, at det har bredt sig til handicappede grupper. Det er selvf√łlgelig ogs√• helt uacceptabelt, og det m√• vi ogs√• have fokus p√• i den kommende tid.

Men som det fremg√•r, st√łtter Socialdemokraterne forslaget.

Kl. 1516
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Tak til ordf√łreren. Den n√¶ste ordf√łrer er Dansk Folkepartis ordf√łrer, og det er fru Marlene Harps√łe.

Kl. 1516
(Ordf√łrer)
Marlene Harps√łe (DF)
Det er fuldst√¶ndig uacceptabelt, n√•r mennesker uds√¶ttes for forbrydelser som f.eks. voldelige overfald, og det selvf√łlgelig uanset motivet bag. Da beslutningsforslaget her omhandler de s√•kaldte hadforbrydelser, vil jeg selvf√łlgelig ogs√• gerne ved den her lejlighed understrege, at forbrydelser, hvor motivet er had til f.eks. offerets seksualitet, religion eller hudfarve, p√• ingen m√•de er noget, vi kan acceptere i Danmark, og det kan vi ikke i Dansk Folkeparti. Og i Dansk Folkeparti √łnsker vi, at man sl√•r h√•rdt ned p√• den slags forbrydere.

Forslagsstillerne skriver, at der skal ske initiativer allerede i denne samling. Rent lovgivningsm√¶ssigt er det nok lige lovlig optimistisk at tro, at vi kan n√• det nu. Og jeg siger det med et glimt i √łjet, for n√•r det s√• er sagt, mener vi i Dansk Folkeparti, at forslaget rent faktisk er sympatisk. N√•r Dansk Folkeparti alligevel ikke kan st√łtte beslutningsforslaget, h√¶nger det sammen som f√łlger:

Der foresl√•s bl.a. en ordentlig registrering af hadforbrydelser. Det er Dansk Folkeparti fuldst√¶ndig enig i, og den registrering er p√• Dansk Folkepartis initiativ faktisk allerede p√• vej. Politiet f√•r i l√łbet af sommeren 2012 et helt nyt i it-system implementeret, og her skal alle tilf√¶lde af hadforbrydelser registreres.

Som jeg h√łrte det fra hr. Mogens Jensen, der var heroppe tidligere for Socialdemokratiet, kunne jeg i hvert fald fornemme, at man synes, det ikke har v√¶ret hurtigt nok p√• vej. Men man kan sige, at det at lave et helt nyt it-system hos politiet og s√• efterf√łlgende implementere det alts√• tager sin tid, og Socialdemokratiet har jo ogs√• haft mulighed for at pr√¶ge den her udvikling, i og med at man jo sidder med i forligskredsen bag politiforliget. Men i Dansk Folkeparti har vi i hvert fald gjort vores indsats g√¶ldende. Vi har gjort, hvad vi kunne, for vi mener, hadforbrydelserne skal registreres separat, s√• man kan finde ud af, hvem gerningsm√¶ndene er, og hvordan man m√•lrettet kan iv√¶rks√¶tte en indsats mod de her hadforbrydelser. Med registrering af hadforbrydelserne, deres art, deres omfang og gerningsm√¶ndene, men ogs√• af hvem der er ofre, er det langt nemmere at forebygge hadforbrydelser.

Derudover foresl√•r forslagsstillerne, at der oprettes en s√•kaldt taskforce, som skal r√•dgive politiet. I Dansk Folkeparti mener vi imidlertid ikke, at der b√łr oprettes en s√•dan taskforce, for det er Dansk Folkepartis holdning, at politiet selv b√łr tage sig af det. Det er langt bedre, at politiet selv er kl√¶dt p√• til at h√•ndtere hadforbrydelserne, og i det omfang det er n√łdvendigt, har vi i Dansk Folkeparti tillid til, at politiet selv ops√łger mennesker, som er eksperter p√• omr√•det, og som har de rette kompetencer.

I Dansk Folkeparti mener vi som sagt, det er utrolig vigtigt med en konsekvent indsats og straf over for hadforbrydelser. Vi har jo bl.a. i Dansk Folkeparti v√¶ret med til at sk√¶rpe lovgivningen omkring udvisningsdomme, og det betyder, at man f.eks. for et simpelt overfald kan blive udvist af Danmark, og det betyder ogs√•, at hvis man f.eks. ud√łver hadkriminalitet i form af et voldeligt overfald mod en homoseksuel eller en j√łde eller andre p√• grund af vedkommendes seksualitet, hudfarve eller lignende, ja, s√• kan man alts√• blive udvist af Danmark, hvis man ikke er dansk statsborger. Det er vi i Dansk Folkeparti rigtig glade for, for s√•dan nogle personer skal selvf√łlgelig ikke have lov til at v√¶re i Danmark, hvis de ikke kan finde ud af at opf√łre sig ordentligt og har den slags forf√¶rdelige syn p√• andre mennesker.

I Dansk Folkeparti har vi gentagne gange h√łrt om j√łder, som har sv√¶rt ved at g√• i fred p√• gaden p√• N√łrrebro, og som ligefrem blive fordrevet fra boligomr√•der, fordi de g√•r med en davidsstjerne om halsen. Det er fuldst√¶ndig uacceptabelt. Vi h√łrer bl.a. ogs√• om, at der i flere tilf√¶lde har v√¶ret tale om muslimer; det er selvf√łlgelig ikke alle, men der har v√¶ret eksempler p√• muslimer, som har et s√• forskruet syn p√• vores √•bne samfund her i Danmark, at de tyer til chikane og til vold mod bl.a. j√łder og homoseksuelle. Det er meget ubehageligt, og det er et meget forvr√¶nget og nedv√¶rdigende menneskesyn, som vi ikke bifalder i Dansk Folkeparti.

Der bliver her fra talerstolen ogs√• talt om forebyggelse, og i Dansk Folkeparti mener vi bl.a., at indsatsen skal l√¶gges i folkeskolen. Forslagsstillerne er selv inde p√• noget om undervisningsmaterialer, men i Dansk Folkeparti mener vi, man skal g√• skridtet endnu videre, og det er selvf√łlgelig at sikre, at de grundsten, der er i folkeskolen, er i orden. Der skal fokuseres p√• danskhed, og de danske v√¶rdier skal styrkes, s√•dan at b√łrnene og de unge meget tidligt l√¶rer, at ytringsfrihed, frihed, ligestilling og demokrati er meget vigtige grundv√¶rdier i det danske samfund. P√• den her m√•de vil vi komme det til livs.

Men i Dansk Folkeparti kan vi ikke st√łtte beslutningsforslaget. Vi synes, det er sympatisk, men som sagt er der, som justitsministeren ogs√• har v√¶ret inde p√•, en hel del i det her lovforslag, som rent faktisk allerede er iv√¶rksat, og det er bl.a. p√• Dansk Folkepartis initiativ.

Kl. 1521
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er forel√łbig to korte bem√¶rkninger, f√łrst er det hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1521
Kamal Qureshi (SF)
Tak. Jeg synes jo altid, det lyder sådan lidt sært, når det er, Dansk Folkeparti taler om ligestilling og danske værdier på den facon.

Nu siger Dansk Folkeparti, at de gerne vil have, at der skal sl√•s h√•rdt ned p√• de her forbrydelser, samtidig med at de afviser en bedre registrering og afviser, at der skal oprettes en taskforce hos politiet, og alt det andet, som i √łvrigt ligger i forslaget. Jeg kunne forst√• det, hvis man sagde, at der var elementer af det her, der allerede var igangsat, at man gerne ville st√łtte det, at man vidste, det var p√• vej, eller noget lignende. Jeg kan ikke forst√•, hvorfor man ikke kan st√łtte det.

Det eneste, man kan komme forslag om, er, at man kan smide folk ud. Alts√•, mere end 90 pct. af dem, der beg√•r de her hadforbrydelser, er danske statsborgere. Hvad vil Dansk Folkeparti g√łre med dem? Hvor er det s√•, de skal smides ud henne? Det kan godt v√¶re, vi kunne g√• hen og blive enige om, at det er en forbrydelse, der er s√• voldsom, at folk burde smides ud, men det kunne v√¶re ret interessant at h√łre, hvor det er, vi smider folk ud henne, hvis de i √łvrigt er danske statsborgere, men samtidig beg√•r de her voldelige overgreb.

Unders√łgelser viser jo ogs√•, at n√•r det eksempelvis handler om overgreb mod de homoseksuelle, er det hovedsagelig etniske danskere, der beg√•r de forbrydelser. Det ved fru Marlene Harps√łe ogs√• godt, hun har l√¶st de samme unders√łgelser, som der bliver refereret til.

Kl. 1523
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1523
Marlene Harps√łe (DF)
Jeg m√• nok indr√łmme, at jeg mener, det er hr. Kamal Qureshi og Socialistisk Folkeparti, der her er helt ude p√• et skr√•plan. F√łrst og fremmest siger man fra Socialistisk Folkepartis side, at det er m√¶rkeligt, at jeg taler for ligestilling og danske v√¶rdier, men det er netop det, det handler om. Alts√•, det handler om, at vi alle sammen skal v√¶re her i landet uanset vores tro, uanset vores hudfarve og uanset vores seksualitet. Det er for mig ligestilling, og det er en af grundv√¶rdierne i det danske samfund, s√• selvf√łlgelig taler jeg for det, for jeg √łnsker ikke det danske samfund afskaffet.

S√• siger hr. Kamal Qureshi, at jeg afviser registrering. Jamen det er jo noget vr√łvl, og jeg synes bare, at hr. Kamal Qureshi skulle have h√łrt, hvad det var, jeg sagde i min ordf√łrertale, nemlig at der netop er en bedre registrering p√• vej, og det er jo Dansk Folkeparti, der har v√¶ret med til at sikre, at det sker. Det bliver implementeret i politiets kommende it-system, som gerne skulle v√¶re implementeret senest i sommeren 2012.

I forhold til det med, at vi gerne vil smide folk ud, vil jeg sige: Ja, vi vil gerne smide folk ud, som f.eks. beg√•r voldelige overfald. Som jeg ogs√• sagde i min ordf√łrertale, handler det jo om mennesker, som ikke er danske statsborgere, og dem kan vi smide ud. Det er derfor, at jeg gerne lige vil rette hr. Kamal Qureshi i det, han sagde.

Kl. 1524
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er der yderligere en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1524
Kamal Qureshi (SF)
Nu spurgte jeg s√•dan set fru Marlene Harps√łe om, hvad man vil g√łre med den langt overvejende del af dem, der beg√•r de her hadforbrydelser, som jo er danske statsborgere, og som man ikke kan smide ud. Alts√•, Dansk Folkepartis universalmiddel til at l√łse problemet er jo at smide folk ud. Det kan godt v√¶re, at det kunne v√¶re interessant at eksperimentere med den id√©, men hvor er det s√•, man skal smide de folk hen, som er danske statsborgere, og som beg√•r de her forbrydelser? Hvad g√łr vi ved dem?

Det er korrekt, at jeg synes, det er underligt at h√łre, at der skal v√¶re plads folk i det danske samfund – derom er Dansk Folkeparti og jeg og SF fuldst√¶ndig enige – men pointen er bare, at det ikke lige er det, som Dansk Folkeparti s√¶dvanligvis plejer at mene. Men fint nok, det er fint nok. Der er ikke nogen grund til at v√¶re uenig de steder, hvor vi ikke er uenige.

Men det, jeg godt vil h√łre, er: Hvis vi nu tog det her med it-systemet ud og siger, at nu efter regeringen og Dansk Folkeparti i 10 √•r har siddet med magten, bliver der s√• indf√łrt et it-system, som kan lave den her registrering i 2012, dvs. ca. 11 √•r efter, at Dansk Folkeparti og regeringen fik magten. Hvis vi nu piller det ud, kan Dansk Folkeparti s√• st√łtte alt det andet, der ligger i forslaget?

Kl. 1525
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1526
Marlene Harps√łe (DF)
Hr. Kamal Qureshi sp√łrger om, hvad man i Dansk Folkeparti vil g√łre i forhold til de personer, som er danske statsborgere, og som beg√•r hadforbrydelser. Nu er det jo s√•dan, at vi har et retssystem i Danmark, der g√łr, at hvis man f.eks. beg√•r et voldeligt overfald som led i hadkriminalitet, bliver man forh√•bentlig smidt i f√¶ngsel – alts√•, det er der, hvor vi vil smide dem hen. Som hr. Kamal Qureshi s√• rigtigt siger, kan man jo ikke smide danske statsborgere til udlandet, det kan man ikke. Man kan jo ikke udvise danske statsborgere – jo, til Danmark.

I forhold til it og det, som hr. Kamal Qureshi til sidst sagde, m√• jeg indr√łmme, at jeg lige kort har glemt, hvad han bed m√¶rke i der, men m√•ske kan det gentages meget kort.

Kl. 1526
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Forretningsordenen giver mulighed for, at hr. Kamal Qureshi lige gentager det sidste sp√łrgsm√•l, men kun det sidste.

Kl. 1526
Kamal Qureshi (SF)
Nu skal jeg se, om jeg kan fange det sidste. Jeg tror, at det, jeg spurgte om, var, at hvis nu vi tog det her med it-systemer ud, men beholdt resten af forslaget, kunne Dansk Folkeparti v√¶re med til at st√łtte den del af det.

Kl. 1527
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1527
Marlene Harps√łe (DF)
Tak for påmindelsen, det er nogle gange svært at huske det hele.

Jamen jeg synes som sagt, at der er mange positive ting i forslaget. Sagen er bare den, at de sådan set allerede er iværksat. Der er undervisningsmaterialer.

Socialistisk Folkeparti foresl√•r ogs√• √łget brug af konfliktr√•d i den her slags sager. Det st√łtter vi i Dansk Folkeparti, og det har vi v√¶ret med til at st√łtte her i Folketingssalen. Jeg var selv ordf√łrer p√• det p√•g√¶ldende lovforslag, da vi fik indf√łrt det som en permanent ordning – og s√•dan kunne jeg blive ved. Det er i hvert fald mit svar.

Det er et sympatisk forslag, men n√•r det er s√•dan, at vi allerede har indf√łrt en lang r√¶kke initiativer, som netop lever op til det, som beslutningsforslaget meget gerne vil have, at vi indf√łrer, s√• synes jeg, at man i stedet for at frems√¶tte beslutningsforslaget, som har en lang r√¶kke initiativer, der allerede er sat i gang, m√•ske skulle have gennemg√•et sit beslutningsforslag igen, med henblik p√• at sikre, at de ting, vi rent faktisk har gennemf√łrt, s√• er udeladt af beslutningsforslaget.

Kl. 1528
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det hr. Mogens Jensen for en kort bemærkning.

Kl. 1528
Mogens Jensen (S)
Tak. Jeg er glad for, at Dansk Folkepartis ordf√łrer ligesom jeg selv har v√¶ret meget optaget af det her med politiets registrering af hadforbrydelser. Vi har jo ogs√• v√¶ret f√¶lles om at stille nogle sp√łrgsm√•l og om at f√• udvirket, at der nu kommer et felt i politiets nye sagsbehandlingssystem, hvorn√•r det s√• m√•tte komme. Men det er jo et felt, der ikke bliver udfyldt i forbindelse med selve anmeldelsen, det sker under den efterf√łlgende behandling af anmeldelsen.

Derfor vil jeg sp√łrge Dansk Folkepartis ordf√łrer, om ikke det kunne v√¶re godt, at man allerede fra begyndelsen spurgte eventuelle anmeldere om det her. Det fremg√•r, at det er noget, som K√łbenhavns Politi anbefaler deres betjente at g√łre, n√•r de modtager en anmeldelse; de skal dels sp√łrge om offerets opfattelse af motivet og dels om personens nationalitet, etniske tilh√łrsforhold, tro, religion og seksuelle orientering. Det skal de for selvf√łlgelig at pr√łve at f√• s√• mange oplysninger som muligt, der kan danne baggrund for at vurdere, om der er tale om en hadforbrydelse. Var det ikke noget at st√łtte, at vi indf√łrer det?

Kl. 1529
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1529
Marlene Harps√łe (DF)
Jeg er helt enig i, at politiet selvf√łlgelig skal g√łre, hvad de kan for at f√• s√• mange oplysninger om forbrydelsen som muligt. For det er jo klart, at det ogs√• sikrer, at politiet har nemmere ved at opklare forbrydelsen og alts√• f√• fat i den gerningsmand, som har beg√•et et voldeligt overfald. Derfor synes jeg ogs√•, det er udm√¶rket.

Men sp√łrgsm√•let er, om vi her i Folketinget skal lovgive om, at politiet skal sidde og sp√łrge en anmelder i telefonen: Er du homoseksuel, tror du det er det, der er motivet bag, at du er blevet overfaldet? Det kan m√•ske godt for nogle, der ringer og anmelder, v√¶re at tr√¶de ind p√• et f√łlelsesm√¶ssigt omr√•de, og det er noget, man i hvert fald skal v√¶re meget p√•passelig med.

Jeg har b√•de tillid til politiet og til, at dem, der anmelder, oplyser om alt det, som er utrolig vigtigt for politiet at f√• at vide, for at forbrydelsen kan blive opklaret. Det ville jeg i hvert fald selv g√łre, og det er jeg ret sikker p√• at alle her i salen ville g√łre. Hvis man er udsat for en forbrydelse, kontakter man politiet, og s√• fort√¶ller man politiet alt, hvad man ved om forbrydelsen og ogs√• eventuelt, hvad der kan v√¶re motivet bag. S√• den tillid har jeg i hvert fald.

Kl. 1530
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det hr. Mogens Jensen for yderligere en kort bemærkning.

Kl. 1530
Mogens Jensen (S)
Jo, men n√•r Dansk Folkeparti, ligesom vi er det, er g√•et i detaljer med, at vi vil have, at der i politiets sagsbehandlingssystem skal v√¶re en rubrik, hvad m√¶rkeligt er der s√• i at sige – det kan v√¶re i form af en instruks eller i form af en vejledning, der bliver sendt ud – at n√•r man er ved kilden, det vil sige i anmeldelsessituationen, s√• s√łrger man ogs√• for at f√• spurgt ind til det her? Det skal selvf√łlgelig ske p√• en ordentlig m√•de, og det har jeg ogs√• tillid til at politiet kan g√łre. Hvad kunne problemet v√¶re i at sende det signal, eventuelt ved at sende en vejledning ud generelt til alle politikredse med udgangspunkt i det, K√łbenhavns Politi har gjort? Det tror jeg faktisk kunne v√¶re med til, at vi fik styrket anmeldelserne, og jeg kan slet ikke se problemet i det. Det tror jeg faktisk heller ikke Dansk Folkepartis ordf√łrer kan. Derfor vil jeg bare opfordre til noget samarbejde om m√•ske at pr√łve at sikre, at vi ogs√• p√• det her felt f√•r skabt bedre muligheder for, at vi f√•r en ordentlig registrering af de her ting og i √łvrigt f√•r mulighed for at forf√łlge forbryderne.

Kl. 1531
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1531
Marlene Harps√łe (DF)
Der er vel ikke rigtig nogen, der kan v√¶re uenige i, at det er meget godt at have en vejledning i, hvordan man h√•ndterer forskellige slags sager, uanset om det er dyrev√¶rnssager, eller om det er sager om hadkriminalitet. Jeg synes, vi skal pr√łve at sp√łrge justitsministeren under udvalgsbehandlingen, om det er en vejledning, der findes i alle politikredse. Jeg siger s√• ikke – det vil jeg ikke st√• og diktere heroppe fra Folketingets talerstol – at der skal st√• i vejledningen, at man skal sp√łrge, om den, der anmelder, er homoseksuel eller j√łde eller lignende, for det mener jeg kan v√¶re et privat anliggende eller er et privat anliggende. Det synes jeg selv man skal fort√¶lle, hvis det har relevans for den anmeldelse, man kommer med.

Men lad os sp√łrge ind til det under udvalgsbehandlingen, og s√• vil jeg igen fastsl√•, at vi i Dansk Folkeparti tager det her meget alvorligt. Vi synes, at hvis man har beg√•et en hadforbrydelse, uanset om det s√• er med baggrund i tro eller seksualitet, s√• skal man straffes h√•rdt for det. Heldigvis er det ogs√• en sk√¶rpende omst√¶ndighed i lovgivningen i dag, at hvis man beg√•r den slags forbrydelser, jamen s√• f√•r man en lidt h√łjere straf end ellers.

Kl. 1532
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Tak til ordf√łreren for Dansk Folkeparti. S√• er det den konservative ordf√łrer, og det er hr. Tom Behnke.

Kl. 1532
(Ordf√łrer)
Tom Behnke (KF)
Det Konservative Folkeparti tager naturligvis st√¶rkt afstand fra hadforbrydelser, og vi er jo ogs√• enige om i hele Folketinget, at hadforbrydelser tager vi afstand fra. Det er ogs√• derfor, at Folketinget s√•dan set har lovgivet om det her. Man kunne godt undervejs i debatten f√• indtryk af, at der slet ikke findes nogen regler p√• det her omr√•de, men det g√łr der. Hadforbrydelser er kriminelle handlinger, hadforbrydelser er strafbart, og det er endda s√•dan, at det er strafsk√¶rpende, alts√•, hvis man beg√•r en forbrydelse og det har bund i, at det er en hadforbrydelse, s√• er det strafsk√¶rpende.

De bestemmelser er jo lavet. Det vil sige, at ved det, at vi har love og regler, der anviser, at det er strafsk√¶rpende, s√• er det selvf√łlgelig ogs√• noget, som politi og anklagemyndighed skal v√¶re opm√¶rksom p√•, n√•r de modtager anmeldelser, n√•r de afh√łrer vidner, implicerede, ofre og gerningsm√¶nd – ogs√• i forbindelse med at sagerne skal f√łres ved domstolene. Der skal man v√¶re opm√¶rksom p√•, om der kan v√¶re tale om en hadforbrydelse. Og det bliver man automatisk, i forbindelse med at man modtager anmeldelsen og afh√łrer vidner og implicerede – alts√• laver efterforskningen. For det, der g√łr sig g√¶ldende, n√•r politiet sidder og behandler de her sager, er jo, at man sp√łrger meget detaljeret ind til, hvad det pr√¶cis var, der skete. For det, man skal have p√• det rene, inden det kan n√• til domstolene, er: Hvad var grunden til, at det her skete? Hvad var motivet for forbrydelsen? Var der nogen strafsk√¶rpende omst√¶ndigheder, eller var der nogen strafformildende omst√¶ndigheder? Alt det skal p√• plads.

Hvis man f.eks. l√¶ser en politirapport i forbindelse med en voldssag, vil man opleve, at n√•r man kommer til selve voldshandlingen, s√• bliver politirapporten s√• detaljeret, at den n√¶rmest sekund for sekund beskriver, hvad der sker, s√• man efterf√łlgende kan lave et helt filmmanuskript og gengive, hvad det var, der skete den p√•g√¶ldende dag. Hvem gjorde hvad? Hvem sagde hvad? Hvad var sindstilstanden? Var han ophidset? Grinte han af det? Provokerede den ene? Hvem slog f√łrst? Hvad gjorde du s√• osv. osv.? Det bliver meget, meget detaljeret pindet ud i politirapporterne. Og deraf vil det jo fremg√•, hvis en af de involverede giver udtryk for: Jeg sagde s√•dan, og det blev nok opfattet p√• den m√•de. Eller vedkommende giver udtryk for: Jeg blev provokeret af, at der blev sagt og gjort s√•dan. Og deraf f√•r man jo afd√¶kket, om der er tale om en hadforbrydelse. S√• allerede i den grundl√¶ggende uddannelse, som politifolk f√•r her i landet, l√¶rer man at afh√łre og sp√łrge ind til sagerne, hvad enten vi taler
om vidner, den forurettede eller den, der er mistænkt. Og der kommer de her detaljer frem, og så kan man se, om der er tale om en hadforbrydelse.

Men det er jo ikke ensbetydende med, at man altid kan l√łfte bevisbyrden. Og det skal man m√•ske ogs√• v√¶re opm√¶rksom p√•. Fordi den ene af de involverede siger, at der var tale om en forbrydelse, er det jo ikke ensbetydende med, at det er rigtigt. Det er heller ikke ensbetydende med, at anklagemyndigheden kan l√łfte bevisbyrden og dermed f√• vedkommende d√łmt h√•rdere, end man ellers ville kunne. De ting skal man alts√• ogs√• n√• at have med. Det er jo ikke s√•dan, at bare fordi man siger, at det er en hadforbrydelse, s√• kan vi bare straffe fuldst√¶ndig fra en ende af, og at der s√• slet ikke er nogen begr√¶nsninger p√•, hvad man kan g√łre. S√•dan er det jo ikke. Retssikkerheden g√¶lder ogs√• i de her sager.

Der kommer s√• et nyt sagsbehandlingssystem, som jo viser, at det her omr√•de ikke bare ligger stille, men at der faktisk hele tiden bliver taget initiativer til at se p√•, hvordan vi kan g√łre det her endnu bedre i forhold til at beskytte de grupperinger, vi her taler om. Med det nye system, som har v√¶ret undervejs l√¶nge, og som skulle have v√¶ret implementeret nu, men hvor det tr√¶kker lidt ud med at f√• det f√¶rdigt, vil det v√¶re s√•dan, at ud over at man skal sp√łrge ind til de her ting, fordi det er en del af det, man l√¶rer i afh√łringsteknik, vil der simpelt hen v√¶re felter, som skal krydses af, og hvor man stadig skal tage stilling til det her. Alts√•, betjenten skal simpelt hen forholde sig til, om det kan v√¶re tilf√¶ldet eller ej, p√• samme m√•de som man skal forholde sig til, om den forurettede skal have beskikket en bistandsadvokat, eller om den tiltalte skal have beskikket en forsvarsadvokat. Alle de der ting skal man tage stilling til allerede i dag, og der er der i systemerne allerede i
dag mulighed for, at man kan krydse det af. Og det nye bliver med det nye system, at der tager man også fat i det her. Og jeg vil tro, at man nok også har en række andre forbedringer af systemerne, når nu man alligevel er i gang.

S√• der bliver taget h√•nd om det her, og der sker ogs√• noget fremadrettet, og derfor beh√łver vi ikke at vedtage beslutningsforslaget her i dag, som vi fra konservativ side s√•ledes vil afvise.

Kl. 1537

Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1537
Kamal Qureshi (SF)
Tak for en minuti√łs gennemgang af, hvordan man skriver en politirapport. Man kan i hvert fald se, det er en person, der har indsigt i, hvordan man arbejder med det, og jeg synes, det er godt, at det nogle steder foreg√•r s√• detaljeret. Problemet er – det h√•ber jeg ogs√• at den konservative ordf√łrer vil give mig ret i – er jo s√•dan set, som det b√•de bliver anf√łrt i Institut for Menneskerettigheders unders√łgelse og reelt set ogs√• af en lang r√¶kke af de politifolk, der er involveret i fors√łget i K√łbenhavn, at der er alt, alt for mange sager, som ikke n√•r frem og bliver registreret. Politiets Efterretningstjenestes unders√łgelse viser, at der ud af mere end 300 sager, hvis vi bare tager dem, der bliver registreret, kun er ti, der n√•r frem til retssalene.

Justitsministeriets egen unders√łgelse viser, at der sandsynligvis er mere en 10.000 tilf√¶lde, hvis man sammenligner med tal fra andre lande, hvor man har en bedre registrering. S√• det vil sige, at der er et hav af sager, som ikke n√•r at blive registreret. S√• hvis det var s√•dan, at der var en s√• detaljeret rapportskrivning, som hr. Tom Behnke anf√łrer der er, ville problemet jo ikke v√¶re der; s√• ville der ikke v√¶re s√• mange sager, som ikke n√•r ud i retssalene. Og det er jo lidt den problemstilling, vi sidder med.

Kl. 1538
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1538
Tom Behnke (KF)
Helt grundl√¶ggende blev der vel egentlig spurgt: Kan det g√łres bedre? Og dertil er svaret: Ja, det kan godt g√łres bedre. Jeg har jo ogs√• n√¶vnt, og ministeren har n√¶vnt, hvad det er for tiltag, man er i gang med for at kunne g√łre det her bedre.

Men det vil v√¶re en misforst√•else at tro, at fordi anmelderen siger, at der er tale om en hadforbrydelse, skal det registreres som en hadforbrydelse, for det beh√łver det jo ikke at v√¶re. Der kunne v√¶re mange andre grunde til, at forbrydelsen fandt sted. Det beh√łver jo ikke at v√¶re af en af de grunde, som ligger inden for rammen af det, vi kalder hadforbrydelser, det beh√łver det jo ikke at v√¶re. S√• det, man skal passe p√• med, er at f√• det indtryk, at fordi man har et sted, hvor offeret anonymt kan angive, om der er tale om en hadforbrydelse, s√• er antallet af anonyme anmeldelser lig med det sande antal af forbrydelser, for det er det ikke n√łdvendigvis. Der kan v√¶re nogle, der tror, at de er blevet udsat for en forbrydelse, fordi de tilh√łrer en gruppe med en bestemt religion, etnicitet eller seksualitet. Det kan godt v√¶re, de tror det, men det er jo ikke sikkert, det er rigtigt; det er ikke sikkert, det er det, der er tilf√¶ldet.

S√• inden vi nu ligesom giver det indtryk, at hvis bare vi registrerer, vil alting blive bedre, vil jeg sige, at det v√¶sentlige er, at politiet er opm√¶rksomme p√• det her, og at man bruger det i forbindelse med retsforf√łlgningen af gerningsmanden, s√• han kan f√• en h√•rdere straf, for vi vil ikke have de her hadforbrydelser.

Kl. 1540
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det hr. Kamal Qureshi for yderligere en kort bemærkning.

Kl. 1540
Kamal Qureshi (SF)
Lad os nu lave den √łvelse, at vi siger, at der var unders√łgelser, der viste, at der blev beg√•et mere en 10.000 voldt√¶gter i det danske samfund og der var ti af dem, der kom for retten, s√• er det jo ikke n√łdvendigvis s√•dan, at tallet beh√łver at v√¶re korrekt, men ikke desto mindre vil det jo v√¶re noget, der vil blive taget alvorligt, ganske alvorligt endda. S√• jeg er da fuldst√¶ndig enig i, at en selvrapportering ikke n√łdvendigvis er et udtryk for en forbrydelse. Men det undrer mig, at det skal komme fra den konservative ordf√łrer, som jo ofte reagerer p√• unders√łgelser og kriminalitetsstatistikker vedr√łrende personer, der ikke er d√łmt, alts√• unders√łgelser, der bygger p√• en kriminalitetsstatistik.

Det, vi reelt set l√¶gger op til, er jo ikke at antage, at fordi man siger, man har v√¶ret udsat for det, s√• er det foreg√•et s√•dan, men at bruge redskabet. Der kan ogs√• v√¶re situationer, hvor offeret ikke tror, der er tale om en hadforbrydelse, men hvor der rent faktisk er tale om en hadforbrydelse; s√•dan nogle situationer kan der sagtens v√¶re. Det kr√¶ver selvf√łlgelig, at politiet f√•r de redskaber, man eksempelvis arbejder med i det fors√łg, man har i K√łbenhavn, og det, man har gjort i Stockholm og andre steder. Det er jo nogle redskaber, der er afpr√łvet; det er ikke et eksperiment, vi l√¶gger op til her.

Kl. 1541
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1541
Tom Behnke (KF)
Der er noget helt grundl√¶ggende, principielt problematisk i den m√•de, som hr. Kamal Qureshi vender ordene p√• nu, nemlig at hvis man fik √łjnene op for omfanget af det her, ville det blive taget alvorligt.
Deri ligger altså, at hr. Kamal Qureshi mener, at politiet ikke tager det alvorligt i dag, at anklagemyndigheden ikke tager det alvorligt i dag, at regeringen ikke tager det alvorligt i dag, at Folketinget ikke tager det alvorligt i dag. Intet kan være mere forkert! Vi tager det meget alvorligt.

Vi vil til stadighed pr√łve at g√łre noget ved det her omr√•de, fordi det er et omr√•de, der desv√¶rre ser ud til at v√¶re i stigning. S√• man skal ikke bare l√¶ne sig tilbage. Vi tager afstand fra hadforbrydelser, og det er ogs√• derfor, det er et prioriteret omr√•de. Det er ogs√• derfor, at Politiets Efterretningstjeneste er inde over det her omr√•de. Det er derfor, de nye it-systemer er indrettet p√• en s√•dan m√•de, at man kan fange det op og v√¶re helt sikker p√•, at hver eneste betjent her i landet er opm√¶rksom p√•, at der kan v√¶re tale om en hadforbrydelse.

S√• det er ikke s√•dan, at hvis bare vi kunne f√• noget mere statistik, ville vi tage det alvorligt. Det synes jeg er helt uh√łrt man siger her i Folketingssalen.

Kl. 1543
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Tak til den konservative ordf√łrer. Vi g√•r videre i ordf√łrerr√¶kken, og den n√¶ste ordf√łrer er den radikale ordf√łrer, og det er fru Lone Dybkj√¶r.

Kl. 1543
(Ordf√łrer)
Lone Dybkjær (RV)
Jeg synes altid, det er sp√¶ndende at h√łre p√• den konservative ordf√łrer, hr. Tom Behnke, i disse sp√łrgsm√•l, for det er s√•dan en meget ren og perfekt verden, vi befinder os i, n√•r vi h√łrer p√• hr. Tom Behnke. S√• i og for sig var jeg en lille smule glad for, at hr. Tom Behnke fik lejlighed til at svare p√• et sp√łrgsm√•l, som viste, at han m√•ske ogs√• er klar over, at der er tale om et problem. Jeg ved godt, at hr. Tom Behnke sagde, at vi alle sammen er imod hadforbrydelser, at vi alle sammen tager afstand, at det er strafbart i dag, og at det oven i k√łbet er mere strafbart. Det er s√•dan set ikke den erkendelse.

Det, jeg synes ville v√¶re rart, er, at vi pr√łvede at diskutere, om det her er et problem, der vokser, eller om det ikke er et problem, der vokser. Jeg tror, mange af os, som m√•ske ikke direkte er i centrum for det her, har en eller anden fornemmelse af, at det er et problem, der vokser, alts√• at der kommer flere hadforbrydelser i dag, at det ligesom er blevet mere acceptabelt at give voldelige udtryk for ting, som man simpelt hen ikke bryder sig om. Det er jo det, der er meget vigtigt at f√• fat i, at f√• registreret p√• en eller anden m√•de. Er der tale om, at vi har en stigning i det her, eller er der ikke tale om en stigning? Det er s√•dan set det, der er det interessante ved registreringen, nemlig at vi kan f√• nogle fornuftige tal at forholde os til, s√•dan at vi kan se, hvor stort problemet er. Det er den ene side af forslaget, som jeg synes er vigtig. S√• kan vi diskutere, hvilken metode der er, og om tingene er i gang og alt det her, men det er i hvert fald vigtigt p√• en eller anden m√•de
at få kortlagt, om der er tale om en virkelig stigning.

Det andet, som jeg m√•ske synes vi skal koncentrere os en lille smule mere om, er selve ofrene, og hvad vi kan g√łre i forbindelse med ofrene. Jeg synes ogs√•, at sp√łrgsm√•let om konfliktr√•d, bedre vejledning og den slags kan v√¶re vigtigt, for det er jo p√• en eller anden m√•de ofrene, vi skal have fat, s√•dan at vi ogs√• kan finde ud af, hvor alvorligt problemet er. F√łler man faktisk, at man i det danske samfund er blevet mere udsat, n√•r man enten ikke er inden for den s√•kaldte heteroseksuelle normalitet eller ikke er s√•kaldt hvid dansker og den slags, og at det danske samfund er blevet et mere utrygt samfund at v√¶re i? Det er derfor, at den vigtige del af forslaget for mig er den, hvor vi f√•r taget fat i ofrene og virkelig f√•r sat mere fokus p√• det, brugt flere ressourcer p√• at f√• kortlagt de her ting. S√• det er fint, at vi f√•r diskuteret det.

Man kan sige, det er lidt √¶rgerligt, at det er fremsat s√• sent, for der er jo ingen jordisk chance for, at vi g√łr det f√¶rdig p√• nogen form for seri√łs m√•de, men vi f√•r jo alts√• ogs√• lejlighed til at tage en ny dr√łftelse, n√•r Rigsadvokaten kommer med sin redeg√łrelse, som jeg forst√•r er den 1. juni, og det er jo s√• den allersidste dag i Folketinget.
Men Folketinget g√•r jo ikke p√• sommerferie, fordi der er m√łdefrit herinde, s√• jeg tror, ministeren kan gl√¶de sig til en r√¶kke samr√•d efter 1. juni om det her sp√łrgsm√•l.

Kl. 1547
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Jeg kan se, at ministeren allerede glæder sig.
Vi g√•r videre i ordf√łrerr√¶kken, og det er nu Enhedslistens ordf√łrer, s√• det er fru Line Barfod, v√¶rsgo.

Kl. 1547
(Ordf√łrer)
Line Barfod (EL):
Enhedslisten kan bestemt ogs√• st√łtte forslaget. Det er jo desv√¶rre et n√łdvendigt forslag. Jeg kan ikke helt forst√• den opfattelse, som regeringspartiernes ordf√łrere og ministeren har af, at alt fungerer, som det skal. Jeg synes bestemt, at der er behov for at s√¶tte ind over for det.

Jeg er ligesom fru Lone Dybkj√¶r glad for, at forslaget ogs√• indeholder sp√łrgsm√•let om konfliktr√•d. Jeg tror, det er rigtig afg√łrende, at man f√•r snakket sammen, og at man som offer f√•r mulighed for at se, hvem der har beg√•et den her forbrydelse, f√•r set, hvad det er for et menneske, og f√•r en snak om, hvad det egentlig er, der er foreg√•et, og ogs√• f√•r sk√¶ldt ud, hvilket man ofte har et behov for.

Jeg tror i den forbindelse, at man m√•ske ogs√• skulle se p√•, om vi kan lave noget materiale til b√łrnene. Det er selvf√łlgelig ogs√• √¶ldre, der beg√•r de her forbrydelser, men det er i h√łj grad unge, som beg√•r mange af hadforbrydelserne. Derfor tror jeg, det er v√¶sentligt at se p√• det sprog, der bruges i skolerne, og l√¶re vores b√łrn og unge, at man alts√• skal tale ordentligt til hinanden. Det har en betydning, om man er vant til, at man kan kalde hinanden de v√¶rste ting, og om man har en opfattelse af, at det handler om at sl√• p√• dem, der er anderledes.

Jeg er helt enig i det fokus, der har v√¶ret i dele af debatten, p√•, at der, hvor vi oplever nogle af de st√łrste problemer, er i forhold til folk med en anden seksualitet end den mest udbredte – det g√¶lder b√•de homoseksuelle, transseksuelle og andre – og i h√łj grad i forhold til dem, der har en anden etnisk oprindelse, is√¶r der, hvor man kan se det p√• dem. Det er virkelig et afg√łrende omr√•de at f√• sat ind p√•, for at der ikke nogen, der bliver udsat for nogen former for hadforbrydelse.

Men jeg tror, at der er v√¶sentligt, at vi ogs√• f√•r set p√•, hvilket ogs√• v√¶ret lidt fremme i debatten, at det ogs√• sker for socialt udsatte. Der er hjeml√łse, der j√¶vnligt bliver udsat for at blive sl√•et p√•, og der beg√•s h√¶rv√¶rk mod deres herberg og v√¶resteder. Derfor tror jeg, det er afg√łrende, at vi f√•r en diskussion om, hvorvidt det ogs√• skal omfattes af den beskyttelse, vi har mod hadforbrydelser, og om det ogs√• skal med i den registrering, som jeg er enig i burde blive meget bedre; at det alts√• er et lige s√• stort problem, hvis man hjeml√łs og derfor bliver sl√•et ned, og at det skal vi ogs√• have stoppet og sat ind over for.

S√• fra Enhedslistens side st√łtter vi bestemt forslaget, og vi h√•ber p√•, at vi i Retsudvalget kan f√• skrevet en beretning, hvori vi kan pr√łve at l√¶gge op til, at der bliver taget nogle flere af de tiltag, som forslaget l√¶gger op til.

Kl. 1550
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Tak til ordf√łreren. S√• er det ordf√łreren for forslagsstillerne, og det er hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1550
(Ordf√łrer for forslagstillerne)
Kamal Qureshi (SF)
Jeg takker for behandlingen, og jeg takker selvf√łlgelig is√¶r de partier, som bakker op om at tage hadforbrydelser alvorligt. Jeg synes egentlig, at det, at der er nogle mennesker, som har sv√¶rt ved at g√• p√• gaden, holde hinanden i h√•nden eller kl√¶de sig, som de vil, og som oplever, at de bliver udsat for t√¶sk, bliver sl√•et ned p√• gaden, er en meget alvorlig forbrydelse, for det g√•r ikke kun ud over de p√•g√¶ldende personer. Det kan i sig selv v√¶re slemt nok, men det skaber ogs√• en frygt og utryghed, som g√łr, at andre mennesker, som kan have den samme religi√łsitet, samme etnicitet, som hudfarve eller samme seksuelle orientering, kan f√łle, at deres frihed til at kunne g√łre det samme, bliver indskr√¶nket. Jeg tror, at man kan n√¶vne og tr√¶kke masser af sager frem, hvor personer oplever, at de ikke kan g√• ned ad gaden sent om aftenen i weekenderne, at de ikke kan g√• ned ad gaden p√• N√łrrebro, som der blev n√¶vnt, at de ikke kan rundt i dele af byen, fordi de kan risikere at f√• t√¶sk.

S√• har vi diskuteret meget, om der er tale om 300 sager, 3.000 sager eller over 10.000 sager. Det synes jeg i hvert fald med al tydelighed viser, at der er brug for en bedre statistik. Det viser, at der er brug for en bedre registrering, s√•dan at vi, n√•r vi diskuterer de her sager, ikke st√•r og famler i blinde, s√•dan at vi ved, om der er tale om 300, eller om der er tale om 30.000, eller om der er tale om 10.000. Under alle omst√¶ndigheder kan man sige, at uanset om der er tale om 300 eller 10.000, er det helt, helt uacceptabelt, at der var ti sager i 2007, der blev bragt for Domstolen, og som havde at g√łre med hadkriminalitet.

Der er ikke nogen her, tror jeg, der har ben√¶gtet, at tallet er markant h√łjere end ti. Vi har diskuteret, hvorvidt PET’s registrering og stigningen har betydet nogle √¶ndringer, men vi ved, at der er tale om markant flere sager end dem, der kommer for retten. Jeg kan ikke forst√•, at repr√¶sentanterne for regeringspartierne og Dansk Folkeparti, som jo plejer at v√¶re dem, som p√•ber√•ber sig at v√¶re p√• offerets side, kan stille sig herop og sige, at der ikke er grund til at g√łre yderligere ud over det, der allerede g√łres, og vente p√•, at noget sker, p√• trods af at man har siddet s√• mange √•r ved magten.

Hvis vi nu skal kigge p√• noget af det gode, der er, vil jeg sige, at det, jeg i hvert fald kan gl√¶de mig til, er, at der kommer et etisk system – godt nok f√łrst til n√¶ste sommer – efter at vi har presset p√• i nu mere end 10 √•r. Det synes jeg er gl√¶deligt. Det synes jeg er godt. Det bliver sp√¶ndende at se, om det er tilstr√¶kkeligt, om det giver de resultater, som vi h√•ber p√•.

S√• er jeg ogs√• meget sp√¶ndt p√• at se den unders√łgelse, som justitsministeren har iv√¶rksat, og som kommer fra Rigspolitiet den 1. juli, for at se, om det kommer til at betyde afg√łrende √¶ndringer i m√•den at tackle det p√•, og om politiet foresl√•r nogle √¶ndringer, som kan d√¶mme op for det meget store antal af hadforbrydelser, som g√•r up√•agtet hen, og hvor offeret ikke f√•r oprejsning. Det synes jeg bliver sp√¶ndende at se.

S√• synes jeg, at vi har den evige diskussion om, hvorvidt k√łn skal med, og hvorvidt de transk√łnnede, som jo er den gruppe af alle LGBT-folk, som er mest udsat for overgreb, som oplever konstant chikane og overgreb, er d√¶kket af den eksisterende lovgivning. Det er der i hvert fald uenighed om, kan vi konstatere, for der er nogle jurister, der siger, at det er de ikke, og s√• er der nogle, der siger, at det er de. Men vi m√• jo bare kigge lidt n√¶rmere p√• det og finde ud af, hvad vi skal g√łre, for at sikre os, at de er d√¶kket.

Kl. 1554
S√• vil jeg sige, at det undrer mig, at der bliver sagt, at handicap og alder er d√¶kket af den eksisterende paragraf, for man ser, at hvis der er tale om svage √¶ldre, der bliver overfaldet, s√• giver det en yderligere straf foranstaltning. Men det beh√łver de jo ikke v√¶re. De beh√łver ikke n√łdvendigvis v√¶re svage, fordi de er √¶ldre, men alligevel er de udsat for overgrebet p√• grund af deres alder, og noget tilsvarende g√¶lder, hvis der er nogle, der har et handicap. Det er jo ikke n√łdvendigvis s√•dan, at det sker, fordi de er et lettere offer s√• at sige, men ikke desto mindre kan overgrebet mod handicappede betyde, at mange andre i en lignende situation kan f√łle, at de ikke f√łler sig trygge nok til at kunne g√• ud i byen. Jeg h√łrer i hvert fald ogs√• fra mange handicappede, at de bliver udsat for chikane og overgreb, og at mange af dem ikke t√łr bev√¶ge sig frit rundt i byen.

S√• jeg synes, at en lang r√¶kke af de problemer, som menneskerettighedscenterets store unders√łgelse p√•peger, og som det her forslag l√¶gger op til at se p√•, bliver affejet, p√• trods af – som det ogs√• blev sagt af hr. Mogens Jensen, Socialdemokratiets ordf√łrer – at mange af de punkter, som menneskerettighedscenteret forslag l√¶gger op til for at pr√łve at g√łre noget ved de her problemer, fuldst√¶ndig ligner dem, som st√•r i det her forslag. Alligevel bliver det affejet som noget, vi ikke beh√łver at g√łre noget ved.

Jeg kan i hvert fald gl√¶de mig over de sm√• skridt, der bliver taget, og at der er en anerkendelse af, at det her er et problem. Jeg kan ogs√• gl√¶de mig over, at der er en opbakning fra Enhedslisten, De Radikale og Socialdemokraterne til det her forslag, og det kan s√• forh√•bentlig blive gennemf√łrt, hvis der kommer et nyt flertal efter det valg, som vi alle sammen venter p√•. S√• jeg gl√¶der mig over, at der sker noget p√• den korte bane, og har ogs√• en forh√•bning om, at der kan ske noget mere tilbundsg√•ende og mere grundl√¶ggende om ikke s√• l√¶nge. Tak for debatten.

Kl. 1557
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Lige et √łjeblik. Der er en enkelt kort bem√¶rkning fra hr. Tom Behnke.

Kl. 1557
Tom Behnke (KF)
Jeg kunne ikke lade v√¶re med at bem√¶rke, at hr. Kamal Qureshi startede med at takke ordf√łrerne, og s√• blev udtrykket ¬Ľis√¶r dem, der tager hadforbrydelser alvorligt¬ę brugt.

Jeg er n√łdt til at sp√łrge, hvem af ordf√łrerne under debatten her i dag, der ikke har taget hadforbrydelser alvorligt. Jeg vil bare lige h√łre det, for jeg har ikke h√łrt nogen, men der kan v√¶re en misforst√•else der, som jeg synes hr. Kamal Qureshi skal have chancen for lige at f√• ryddet af banen.

Kl. 1557
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
S√• er det ordf√łreren.

Kl. 1558
Kamal Qureshi (SF)
Jeg er egentlig lidt glad for, at hr. Tom Behnke bliver lidt indigneret eller irriteret over det her, og det synes jeg er fint nok. Min hensigt har ikke v√¶ret at kritisere folk, for jeg synes s√•dan set, der er en forst√•else for alvoren i det, men jeg m√• stadig v√¶k sige, at jeg synes, at den hastighed, hvormed der bliver gjort noget ved det her problem, indikerer, hvor alvorligt man tager det. S√• kan man selvf√łlgelig graduere, om man synes, det er alvorligt nok eller ej. Men at sige, at der bliver lavet et registreringssystem i politiets register til n√¶ste sommer, 11 √•r efter at regeringen er kommet til og sammen med Dansk Folkeparti har haft flertal i det her Folketinget, synes jeg indikerer, at man ikke har taget det alvorligt nok.

Kl. 1558
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er yderligere en kort bemærkning fra hr. Tom Behnke.

Kl. 1558
Tom Behnke (KF)
Det kan godt v√¶re, man har det indtryk, at det ikke bliver taget alvorligt, fordi leveringen af det it-system, der skal underst√łtte det her, af en masse komplicerede √•rsager har v√¶ret forsinket. Men man har dog trods alt taget initiativ til at f√• det gjort. Men der bliver ikke svaret p√• det, jeg sp√łrger om. Der blev sagt: Is√¶r dem – og der bliver der s√• refereret til ordf√łrerne – der tager hadforbrydelser alvorligt. Det vil sige, at der alts√• er nogle ordf√łrere her i salen, som hr. Kamal Qureshi mener tager det alvorligt, og s√• m√• der v√¶re nogle ordf√łrere, der ikke tager det alvorligt. Vi taler ikke om politiets it-folk, vi taler ikke om alt muligt andet, men jeg sp√łrger direkte: Hvem af ordf√łrerne her i salen i dag tager ikke hadforbrydelser alvorligt? Jeg har h√łrt hver eneste ordf√łrer tage afstand fra hadforbrydelser og i den grad sige, at det er noget, der skal tages h√•nd om, at det er noget, der skal g√łres noget ved, at der kommer initiativer; vi g√łr det, de g√łr noget andet. S√• hvem
er det, hr. Kamal Qureshi refererer til? Ingen!
Er det ikke det, der er sandheden? Sandheden er, at hr. Kamal Qureshi ligesom skal hæve sig op over alle os andre, for hvis ikke man er enig i beslutningsforslaget, tager man ikke hadforbrydelser alvorligt Рdet kan man ikke tillade sig at sige.

Kl. 1600
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Så er det hr. Kamal Qureshi for den afsluttende korte bemærkning.

Kl. 1600
Kamal Qureshi (SF)
Regeringen og Dansk Folkeparti har haft magten i mere end 10 √•r, og i den periode er det her problem blevet taget op igen og igen. N√•r man ved, at antallet af hadforbrydelser langt overstiger det antal, der kommer for retten, n√•r man ser den ene rapport efter den anden fra Justitsministeriets unders√łgelser, fra Menneskerettighedscenteret, fra udenlandske unders√łgelser, herunder fra europ√¶iske unders√łgelser under EU, som anf√łrer, at Danmark ikke g√łr nok p√• det her omr√•de, som anf√łrer, hvad der skal g√łres, og som p√•peger nogle af de ting, der skal g√łres, og man s√• stadig v√¶k ikke efter 10 √•r har gjort noget, vil jeg tillade mig at sige, at man ikke tager det her alvorligt.

Kl. 1600
Fjerde n√¶stformand – Helge Adam M√łller
Der er s√• yderligere en kort bem√¶rkning, og det er fra fru Marlene Harps√łe. V√¶rsgo.

Kl. 1600
Marlene Harps√łe (DF)
Jeg vil gerne tage over der, hvor hr. Tom Behnke fra Det Konservative Folkeparti slap, for i Dansk Folkeparti er vi da ogs√• meget forundrede over, at man p√• den her m√•de stiller sig op og siger, at resten af Folketingets partier ikke tager hadforbrydelser alvorligt. Det er √•benbart kun Socialistisk Folkeparti herinde, som tager hadforbrydelser alvorligt. Det er jo det, man h√łrer fra ordf√łrerens side, og jeg m√• indr√łmme, at jeg synes, det er en smule pinligt, hvis ikke meget pinligt, nu, hvor vi bl.a. i Dansk Folkeparti har gjort en enormt stor indsats p√• det her omr√•de, bl.a. for netop at sikre, at hadforbrydelserne bliver registreret i politiets it-system.

Er hr. Kamal Qureshi ikke enig i, at nu, hvor Socialistisk Folkeparti netop sidder i den forligskreds bag politiet, som alts√• ogs√• sikrer det her nye it-system, og at anmeldelserne bliver registreret, kunne man selvf√łlgelig ogs√• der have gjort en indsats? Men jeg har ikke h√łrt et ord til de m√łder; jeg har ikke h√łrt et ord om, at Socialistisk Folkeparti tager det her alvorligt i forbindelse med de m√łder, der har v√¶ret i politiforligskredsen. Det er da pinligt.

Kl. 1601
Formanden
Ordf√łreren.

Kl. 1601
Kamal Qureshi (SF)
Jeg vil sige, at man skulle have h√łrt meget d√•rligt efter, hvis man tolker det, at jeg siger, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti har haft magten de sidste 10 √•r og ikke har gjort nok, som et udtryk for, at jeg s√• siger, at alle Folketingets partier ikke har taget det her alvorligt nok. Det er jo ikke alle Folketings partier, der har siddet i regeringen, trods alt. S√• det er absolut ikke min hensigt at sige, at alle Folketingets partier ikke tager det her alvorligt nok.

Kl. 1602
Formanden
Fru Marlene Harps√łe.

Kl. 1602
Marlene Harps√łe (DF)
Det er jeg da glad for at hr. Kamal Qureshi nu indr√łmmer, for hr. Kamal Qureshi sagde jo faktisk tidligere, at det var regeringen og Dansk Folkeparti, som samlet ikke havde gjort nok, og at vi jo havde haft magten i s√• og s√• mange √•r. Der vil jeg bare sige: Det passer simpelt hen ikke. Vi har netop sikret, at der er en meget konsekvent indsats, ogs√• over for hadforbrydelser, og at der ogs√• bliver det fremover.

Som jeg ogs√• har sagt under debatten i dag, vil Dansk Folkeparti, n√•r den her registreringsordning har k√łrt i et par √•r, tage initiativ til, at vi f√•r sikret, at der bliver lavet en handlingsplan p√• omr√•det, alts√• n√•r vi ved noget mere om de her hadforbrydelser, for det er det n√¶ste skridt. S√• i Dansk Folkeparti har vi gjort en stor indsats, og vi er slet ikke f√¶rdige.

Kl. 1603
Formanden
Ordf√łreren.

Kl. 1603
Kamal Qureshi (SF)
Efter i 10 √•r at have siddet ved magten er det her s√• resultatet. Man anf√łrer det, at man har f√•et lavet et it-system, der kommer i gang om et √•rs tid, som et udtryk for, at man virkelig tager de her ting alvorligt. Det er fint nok, hvis Dansk Folkeparti mener, at det er et udtryk for, at man tager tingene alvorligt. S√• m√• vi jo tillade os at v√¶re politisk uenige i vurderingen af det.

Kl. 1603
Formanden
Tak til hr. Kamal Qureshi.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet.

Jeg foresl√•r, at forslaget til folketingsbeslutning henvises til Retsudvalget, hvis ingen g√łr indsigelse.
Det er ikke tilfældet.

Forhandlingerne sluttede kl. 1603.

Folketingets journal med referat af forhandlingerne.

* * *

Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Foresp√łrgsel F 27 – Samling: 2010-11 – til integrationsminister, Birthe R√łnn Hornbech (V) og justitsminister, Lars Barfoed (KF) af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF) om religionsfrihed i Danmark:
    Hvad kan regeringen oplyse om det stigende pres – fra visse muslimske milj√łer – p√• religionsfriheden i Danmark is√¶r over for danske j√łder, kristne og ikketroende?
  Foresp√łrgslen var p√• Folketingets dagsorden til behandling lige efter behandlingen af B 129.
  Folketingets journal vedr√łrende foresp√łrgslen.
 2. [Retur] Rapport af 3. december 2009 om kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller religi√łs baggrund fra Politiets Efterretningstjeneste.
  Rapport af 4. november 2010 om kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund fra Politiets Efterretningstjeneste.
 3. [Retur] Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder
 4. [Retur] Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte.
  Trykt udgave – ISBN: 978-87-92522-65-8
  Digital udgave – ISBN: 978-87-92522-66-5
 5. [Retur] Undervisning i demokrati РInspirationshæfte til grundskoler og ungdomsuddannelser Рudgivet af Undervisningsministeriet i 2006.
  ISBN 87-603-4970-0
  ISBN (WWW) 87-603-4972-7
  Publikationen i pdf-format.
 6. [Retur] EMU – Danmarks undervisningsportal , der drives af Undervisningsministeriet, bringer omtale af inspirationsmaterialet “Udsigt til indsigt – om k√łn, etnicitet og ligestilling”, som henvender sig til folkeskolens l√¶rere og elever p√• 4. – 6. klassetrin og kan bruges som inspiration i forbindelse med undervisning i dansk, historie og kristendomskundskab. Materialet opfordrer endvidere til, at de alsidige og nuancerede perspektiver anl√¶gges i al undervisning.
 7. [Retur] Offerunders√łgelserne 2005-2008. Udf√¶rdiget af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard april 2009 og offentliggjort af Justitsministeriet 5. maj 2009.