Ligestillingsafdelingen. (En afdeling under Beskæftigelsesministeriet.)

Vist 641 gange.
Ligestillingsafdelingen under
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8,
1061 K√łbenhavn K.
Tlf.: 72205000.
E-mail: bm@bm.dk

Ligestillingsafdelingen er bl.a. ansvarlig for lov om ligestilling af mænd og kvinder og lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
Under Ligestillingsministeriet h√łrer bl.a. Ligebehandlingsn√¶vnet og Institut for Menneskerettigheder.
Ministeren for ligestilling koordinerer regeringens indsats på LGBTI-området, mens de enkelte ministre varetager indsatsen inden for eget ressortområde.
Koordinationen sker med udgangspunkt i en tværministeriel arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra en lang række ministerier.

Ligestillingsafdelingen er ikke er selvstændigt ministeriet, men en afdeling under et ministerie Рunder skiftende ministerier gennem årerne.

Ministre i de seneste år
Fra Til Minister
19. november 2020   Peter Hummelgaard – Socialdemokratiet – som besk√¶ftigelses- og ligestillingsminister og minister for nordisk samarbejde.
27. juni 2019 19. november 2020 Mogens Jensen – Socialdemokratiet – som minister for f√łdevarer, fiskeri og ligestilling og minister fornordisk samarbejde.
Ligestillingsministeriet blev samtidig flyttet fra Udenrigsministeriet.
2. maj 2018 27. juni 2019 Eva Kjer Hansen – Venstre – som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.
28. november 2016 2. maj 2018 Karen Ellemann, Venstre – som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.
Den 28. november 2016 oprettede statsminister Lars L√łkke Rasmussen, Venstre, Ministeriet for ligestilling og nordisk samarbejde. Senere udvidet til ogs√• at omfatte fiskeri. Ministeriet organisatorisk placeret under Udenrigsministeriet.
Den 3. februar 2014 blev Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Ligestilling og Kirke kaldet ligestillingsministeriet nedlagt i forbindelse regeringsomlægningen den 3. februar 2014, som statsminister Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne foretog på grund af, at Socialistisk Folkeparti (SF) udtrådte af regeringen den 30. januar 2014, blev ministeriet nedlagt.
Ligestillingsafdelingen med tilh√łrende sagsomr√•det blev overf√łrt til Social-, B√łrne- og Integrationsministeriet, der samtidig blev √¶ndret til: Ministeriet for B√łrn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejdede med ligestilling på tværs af ministerområderne. Det var imidlertid de enkelte ressortministrier, som havde ansvar for ligestilling inden for deres eget område.
Ligestillingsafdelingens opgave var derfor i h√łj grad at koordinere regeringens ligestillingsarbejde og udstikke rammen for den overordnede ligestillingspolitik.
Lov om ligestilling af m√¶nd og kvinder, Ligebehandlingsn√¶vnet og Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet, og vielsesritualer h√łrte under ministeriet.
3. oktober 2011 3. februar 2011 Manu Sareen – Det Radikale Venstre – som kirke- og ligestillingsminister
23. februar 2010 3. oktober 2011 Lykke Friis – Venstre – som Klima- og energiminister og minister for ligestilling
7. april 2009 23. februar 2010 Inger St√łjberg – Venstre – som besk√¶ftigelses- og ligestillingsminister
12. september 2008 3. april 2009 Karen Jespersen – Venstre
2. august 2004 12. september 2007 Eva Kjer Hansen – Venstre
27. november 2001 2. august 2004 Henriette Kjær РKonservative
21. december 2000 27. november 2001 Lotte Bundsgaard – Socialdemokraterne
27. september 1999 21. december 2000 Jytte Andersen – Socialdemokraterne