B 120. Bilag 2. Betænkning. 24. april 2019.

Vist 50 gange.
Ligestillingsudvalget udsendte den 24. april 2019 betænkning over beslutningsforslag B 120 om oprettelse af et krisecenter målrettet
dobbeltminoritetsLGBTQ-personer.

Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 24. april 2019
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om at oprettelse af et krisecenter målrettet
dobbeltminoritetsLGBTQ-personer

[af Pernille Skipper (EL), S√łren S√łndergaard (EL) og Nikolaj Villumsen (EL)]

1. Indstillinger
Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.
Et mindretal i udvalget (EL, ALT, RV og SF) indstiller forslaget til vedtagelse uændret.

2. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 1. marts 2019 og var til 1. behandling den 2. april 2019. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

Oversigt over beslutningsforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 m√łder.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 1 bilag på beslutningsforslaget. [1]

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 2 sp√łrgsm√•l til udlændinge- og integrationsministeren til skriftlig besvarelse, som ministrene har besvaret. [2]

* * *
Folketingets journal vedr. betænkningen.
Betænkning i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Bilaget består af udkastet til betænkning.
  2. [Retur] De 2 sp√łrgsm√•l: