Folketingets f√łrstebehandling den 2. april 2019 af B 120 om oprettelse af et krisecenter m√•lrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer.

Vist 153 gange.
Folketinget havde den 2. april 2019 af B 120 om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritetsLGBTQ-personer, som blev fremsat den 1. marts 2019 af Enhedslisten.

F√łrstehehandlingen startede kl. 1847 og sluttede kl. 1926 med, at forslaget blev henvist til Ligestillingsudvalget.
Nederst p√• siden er der indsat videooptagelse af f√łrstebehandlingen.

Herunder gengives hele f√łrstehehandlingen

Det sidste punkt på dagsordenen er:
14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 120:
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritetsLGBTQ-personer.
Af Pernille Skipper (EL) m.fl.

Kl. 1847
Forhandling
Anden næstformand (Kristian Pihl Lorentzen):

Forhandlingen er åbnet, og jeg giver indledningsvis ordet til udlændinge- og integrationsministeren.

Kl. 1847
Udl√¶ndinge- og integrationsministeren (Inger St√łjberg):
Jeg vil gerne indlede med at sige tak for muligheden for at dr√łfte de udfordringer, som gruppen af LGBTQ-personer med etnisk minoritetsbaggrund rent faktisk har. Der skal ikke herske tvivl om, at regeringen p√• ingen m√•de tolererer, at nogen i det danske samfund uds√¶ttes for vold, trusler eller anden fornedrelse p√• grund af deres seksuelle orientering.

N√•r man kommer til Danmarks skal man indrette sig, og det g√¶lder ogs√•, n√•r det handler om at acceptere andre menneskers seksualitet. Men det er desv√¶rre et faktum, at LGBTQ-personer med indvandrerbaggrund alt for ofte m√łdes med b√•de fordomme og vold. F.eks. mener 22 pct. af minoritetsetniske m√¶nd, at homoseksualitet ikke b√łr accepteres i samfundet, og der er 39 pct. blandt minoritetsetniske personer, der opfatter homoseksualitet som en religi√łs synd, og hele 54 pct. anser homoseksualitet unaturligt. Vi ved ogs√•, at presset ofte kommer fra deres egne familier og det etniske minoritetsmilj√ł, og at den vold, der rammer den her gruppe meget ofte, er √¶resrelateret. S√• selvf√łlgelig skal vi tilbyde den her gruppe med minoritetsbaggrund, alts√• LGBTQ-personer med minoritetsbaggrund, et sikkert sted at v√¶re, n√•r der er brug for det. De skal ogs√• have relevant og kvalificeret r√•dgivning og st√łtte, og der er allerede en r√¶kke tilbud, som r√¶kker ud til den her gruppe.

I 2018 fremlagde vi i regeringen en handlingsplan om tryghed og trivsel for lgbti-personer. Den er forankret hos ligestillingsministeren, og handlingsplanen omfatter naturligvis ogs√• gruppen af mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Der er ogs√• initiativer i handlingsplanen, der s√¶rlig er m√•lrettet etniske minoriteter, og vi st√łtter bl.a. foreninger, der arbejder med at forbedre forholdene for netop LGBTQ-personer blandt indvandrere. Der er ogs√• i handlingsplanen afsat midler til samarbejde og vidensdeling imellem de forskellige akt√łrer p√• omr√•det, f.eks. ogs√• RED Safehouse.

N√•r vi s√• i dag skal dr√łfte behovet for et s√¶rligt krisecenter, er der to ting, jeg synes der er vigtige. Den ene ting er, om det er en god id√© at skille minoritetsetniske LGBTQ-personer fra andre unge med lignende problemer omkring √¶resrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Den anden ting er, om omfanget af problemet er stort nok til at kunne b√¶re oprettelsen af et s√¶rligt botilbud, eller om ressourcerne i stedet er bedre brugt p√• at h√•ndtere den her m√•lgruppes udfordringer inden for den infrastruktur, som vi allerede har. Jeg ved fra RED Center mod √¶resrelaterede konflikter, at de allerede i dag selvf√łlgelig ogs√• tager imod minoritetsetniske LGBTQ-personer b√•de i deres r√•dgivningstilbud og i deres sikrede botilbud. Det er REDs vurdering, at b√•de Safehousedelen og r√•dgivningstilbuddet kan rumme m√•lgruppen, og hos RED er udgangspunktet at m√łde den enkelte med √•benhed, respekt og anerkendelse, fuldst√¶ndig uanset k√łn, seksualitet og identitet.

RED er ikke m√•lrettet heteroseksuelle personer. Faktisk peger RED p√• nogle af de fordele, der vil v√¶re, ved netop at have b√•de lgbtq-unge sammen med andre unge, der er ramt af alvorlige √¶resrelaterede konflikter. Bl.a. kan et f√¶lles ophold v√¶re med til gensidigt at reducere fordommene imellem de her grupper. Det er ogs√• REDs erfaring, at de unge f√•r styrket oplevelsen af, at de har f√¶lles udfordringer frem for fokus p√• de forskelle, der m√•tte v√¶re imellem dem. Men selvf√łlgelig skal vi sikre, at de eksisterende tilbud har den n√łdvendige forst√•else, den n√łdvendige fagligheden ogs√•, og den erfaring, der skal til, for at im√łdekomme m√•lgruppens s√¶rlige behov, og det ved jeg ogs√•, at RED er fuldst√¶ndig enig i.

Kl. 1852
Vi har jo ikke specifikke tal for antallet af LGBTQ-personer med etnisk minoritetsbaggrund, der f√•r brug for ophold p√• krisecenter. Da det at springe ud for manges vedkommende vil v√¶re forbundet med sanktioner og sv√¶re reaktioner hos b√•de dem selv og deres n√¶rmeste, er det formodentlig ogs√• et m√łrketal p√• det her omr√•de. Men RED Safehouse har oplyst mig, at de i de seneste 4 √•r har haft gennemsnitligt fem beboere indskrevet om √•ret med lgbtq-problematikker. Ogs√• af den grund mener jeg ikke at der er behov for et s√¶rligt sit krisecenter til netop den her m√•lgruppe. Antallet er simpelt hen for lille.

S√• for at opsummere har vi allerede en velfungerende infrastruktur med krisecentre i forhold til f.eks. RED Safehouse, og de vurderer, at de godt kan favne den her m√•lgruppes s√¶rlige udfordringer, og peger s√•gar p√• fordelen ved, at den her s√¶rlige gruppe af unge ikke isoleres p√• s√¶rlige centre. Vi har med en m√•lgruppe at g√łre, hvor antallet, der er p√• krisecenter, formodentlig er meget, meget begr√¶nset.

Derfor er min helt klare holdning den, at vi skal forts√¶tte arbejdet inden for de rammer, vi allerede har, hvor RED Safehouse udg√łr et landsd√¶kkende krisetilbud, der favner alle minoritetsunge, der oplever √¶resrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, uanset hvilket k√łn de har, hvilken seksualitet eller k√łnsidentitet, de har. Derudover skal vi med m√•lrettede aktiviteter, f.eks. i form af st√łtte til nogle af de foreninger, der arbejder med de her omr√•der, ogs√• have s√¶rlig fokus p√• lige pr√¶cis den gruppe, som der meget relevant sp√łrges ind til her i dag, nemlig lgbtq-unge med etnisk minoritetsbaggrund.

S√• det er alts√• baggrunden for, at regeringen ikke kan stemme for det fremsatte beslutningsforslag, men det √¶ndrer ikke ved, at vi er fuldst√¶ndig enige i, at det er en gruppe, som der p√• alle m√•der skal st√łttes op omkring.

Kl. 1855
Anden næstformand (Kristian Pihl Lorentzen):

Tak for det. Der er korte bem√¶rkninger, og den f√łrste sp√łrger er fru Pernille Skipper fra Enhedslisten. V√¶rsgo.

Kl. 1855
Pernille Skipper (EL):
Jeg h√¶fter mig ved ministerens argumentation om, at der her er at g√łre med en for lille gruppe. Det tror jeg var ministerens helt n√łjagtige ord. Det var simpelt hen en for lille gruppe til, at man ville oprette et s√¶rligt krisecenter. S√• h√¶fter jeg mig ved, at ministeren har henvendt sig til RED Safehouses og refererer, at de mener, at deres tilbud er tilstr√¶kkeligt.

Men hvis man sp√łrger de mennesker, som det her forslag rent faktisk handler om, alts√• mennesker, som b√•de har minoritetsbaggrund og er lgbtq+-personer, s√• siger de faktisk, at det safehouse, der er hos RED, ikke er tilstr√¶kkeligt. For det, man m√• forst√•, er jo, at de har nogle problematikker omkring deres minoritetsbaggrund, men at de ogs√• har nogle s√¶rlige problemstillinger som lgbtq+-personer, og det er ikke n√łdvendigvis foreneligt i et tilbud, som er bygget op om at henvende sig til heteroseksuelle personer. Og der er ligefrem fort√¶llinger om, at nogle af de mennesker, der har henvendt sig p√• de krisecentre, der eksisterer, der har oplevet diskrimination.

S√• jeg bliver en lille smule overrasket, fordi ministeren siger, at gruppen er for lille, men at ministeren jo altid taler om, hvor meget regeringen egentlig vil g√łre for at hj√¶lpe. Hvorfor udstr√¶kker det sig ikke til en lille gruppe?

Kl. 1856
Anden næstformand (Kristian Pihl Lorentzen):

Tak. Ministeren.

Kl. 1856
Udl√¶ndinge- og integrationsministeren (Inger St√łjberg):
Det udstrækker sig netop også til en lille gruppe. Men ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, er det jo en lille gruppe, hvis det er sandt, at der cirka har været fem indskrevet i gennemsnit pr. år igennem de sidste 4 år. Så det er en lille gruppe, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det.

N√•r det er sagt, m√• jeg simpelt hen sige, at jeg virkelig tager argumentet fra RED Safehouse til mig om, hvor vigtigt det netop ogs√• er at f√• forst√•elsen blandt de her grupper, som jo er b√•de klemte, har problemer og er udsat for f.eks. social kontrol og √¶resrelaterede konflikter ‚Äď og det er fuldst√¶ndig ligegyldigt, hvilken seksualitet det bunder i ‚Äď og at det, hvis man holder de her grupper adskilt, rent faktisk kan v√¶re med til at opbygge fordomme eller m√•ske at holde fast i nogle af de forestillinger og fordomme, som nogle m√•tte have. Der synes jeg alts√•, at argumentationen fra RED Safehouse er meget, meget st√¶rk i forhold til at sige, at noget af det, som vi √łnsker at nedbryde i det danske samfund, netop er fordomme, og derfor er det godt, at RED Safehouse ogs√• er med til det.

S√• man kan jo vende og dreje det, som man vil, og det kan jeg h√łre at fru Pernille Skipper g√łr. Fru Pernille Skipper kunne s√•dan set ogs√• vende det s√•dan, at regeringen √łnsker at g√łre alt, hvad vi overhovedet kan, for netop at nedbryde de fordomme, der er, og hj√¶lpe de her mennesker. Men jeg er godt klar over, at det bare ikke er Enhedslistens dagsorden. Det har det aldrig nogen sinde v√¶ret, men det kunne v√¶re, at det var en af de gange, hvor man faktisk skulle pr√łve at tage det en lillebitte smule til sig.

Kl. 1858
Anden næstformand (Kristian Pihl Lorentzen):
Sp√łrgeren.

Kl. 1858
Pernille Skipper (EL):

Jeg siger tak og i lige m√•de. Ministeren henviser for det f√łrste til nogle tal om fem mennesker, der har henvendt sig p√• de specifikke krisecentre, RED Safehouses. Men det her handler jo netop om, at nogle af de mennesker, det drejer sig om, har r√•bt h√łjt og sagt, at de der ikke f√łler sig velkomne, og det handler netop om, at det, n√•r de siger, at de ikke f√łler sig velkomne, s√• ikke er ligegyldigt, hvilken seksualitet de i realiteten har. Det kan godt v√¶re, at det burde v√¶re ligegyldigt, hvilken seksualitet eller k√łnsidentitet man har, men det er det ikke. Det oplever de ikke, og derfor har vi jo brug for hj√¶lp. S√• ministeren kan godt kravle op p√• s√•dan en principhest, men burde jo komme ned til virkeligheden.

Ministeren siger her, at vi bliver n√łdt til at have de mennesker p√• RED Safehouses, for s√•dan nedbryder vi fordomme hos de andre. Skal jeg forst√• det s√•dan, at ministeren synes, at p√• trods af at det ikke n√łdvendigvis er det bedste for dem, if√łlge de mennesker, det drejer sig om, s√• skal de behandles som fors√łgskaniner for at nedbryde fordomme hos andre?

Kl. 1859
Anden næstformand (Kristian Pihl Lorentzen):
Ministeren.

Kl. 1859
Udl√¶ndinge- og integrationsministeren (Inger St√łjberg):
Pr√łv at h√łre her, fru Pernille Skipper. Vi er fuldst√¶ndig enige om, at det her er problematisk, og jeg st√•r og giver Enhedslisten ret i, at det her er problematisk, og at det er noget, vi √łnsker at underst√łtte. N√•r jeg s√• st√•r her og rent faktisk pr√łver p√• at im√łdekomme Enhedslisten, synes jeg helt √¶rligt, at det er lige lovlig flot, at man s√• bliver taget imod med et: Ja, ja, tak og i lige m√•de, og ministeren kan jo bare se, og den ligegyldighed, der er. Det er jo slet ikke det, der er tale om.

Det, der rent faktisk er tale om, er, at vi tager den her problemstilling alvorligt. Det, jeg nogle gange synes er s√• √¶rgerligt, er, at man i sin iver for hele tiden at pr√łve p√• at v√¶re opposition, s√• slet, slet ikke kan tage nogle af de argumenter ind, som vi rent faktisk ogs√• kommer med. For for mig at se er det her netop helt afg√łrende, at vi er med til at nedbryde fordomme. Man kan jo v√¶lge at se det her p√• to m√•der, og jeg kan jo sagtens h√łre, hvordan fru Pernille Skipper ser det, nemlig at opbygge et center for sig. S√• synes jeg jo, at man, n√•r det handler om fordomme, er med til opretholde og bygge de fordomme op, hvor vi √łnsker at nedbryde fordommene. Jeg h√•ber da, vi kan v√¶re enige om ‚Äď og det h√łrer jeg s√•dan set ogs√• fru Pernille Skipper sige ‚Äď at det er vigtigt at nedbryde fordommene. Men det g√łr man jo ikke ved at sige, at s√• skal alting altid adskilles. Men det g√łr man s√•dan set ved at arbejde med det p√• en seri√łs, en ordentlig og en respektfuld m√•de, og det er det, vi √łnsker.

Kl. 1901
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Tak. Så er det hr. Roger Courage Matthisen. Værsgo.

Kl. 1901
Roger Courage Matthisen (ALT):
Tak for det, og tak til ministeren for tale og svar p√• sp√łrgsm√•l. I handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTQ-personer er det jo omtalt, at en tredjedel af de her dobbeltsminoritetspersoner har selvmordstanker, men konkrete handlingsmuligheder for at sikre dem en st√łrre tryghed, f.eks. med det her initiativ, l√¶ser jeg ikke rigtig i planen. S√• jeg kunne egentlig bare godt t√¶nke mig at h√łre ministeren udfolde, hvilke konkrete initiativer som m√•lretter sig netop den her dobbeltsminoritet, der er i s√łgelyset.

Kl. 1902
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Ministeren.

Kl. 1902
Udl√¶ndinge- og integrationsministeren (Inger St√łjberg):
Nu er det jo sådan, at meget af det her ligger på ligestillingsministerens område, og det håber jeg at man har respekt for. Når det er sagt, ved jeg jo, at det er noget af det, der er et stort fokus på, både ved RED Safehouse, men at der også generelt er et stort fokus på det.

Jeg kan bare sige for mit vedkommende, at jeg i hvert fald √łnsker, at vi skal g√łre alt, hvad vi overhovedet kan, for ogs√• at underst√łtte nogle af de foreninger, der jo rent faktisk hj√¶lper de her grupper, og det g√łr man jo ogs√•. Det har man jo mig bekendt tidligere gjort via satspuljemidler, men der ved vi alle sammen, hvordan det ser ud i fremtiden. Men derfor vil der alligevel ogs√• v√¶re andre muligheder for at bakke op om nogle af de foreninger, der arbejder med gruppen her.

Kl. 1902
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Hr. Roger Courage Matthisen.

Kl. 1902
Roger Courage Matthisen (ALT):
Tak for det, og tak fordi ministeren n√¶vner foreningerne. Det, vi jo ved, er, at is√¶r en langvarig driftsst√łtte til de her foreninger g√łr en stor forskel. Men jeg h√łrer ikke, at ministeren har f√•et noget beredskab med sig i forhold til at itales√¶tte, hvilke konkrete initiativer der er. Konkret bliver det afvist, men jeg vil s√• h√•be, at ministeren tager med til n√¶ste gang, vi har en debat, at der er et beredskab.

Når det er sagt: Er den korrespondance, der har været med RED, noget, vi kan få oversendt? For jeg kan ikke rigtig finde det inde under beslutningsforslaget.

Kl. 1903
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Ministeren.

Kl. 1903
Udl√¶ndinge- og integrationsministeren (Inger St√łjberg):
Det vil jo i hvert fald v√¶re s√•dan, at man altid kan stille sp√łrgsm√•l til et beslutningsforslag som det her imellem f√łrste- og andenbehandlingen. Der vil man jo bl.a. kunne bede om at f√• oversendt b√•de de konkrete tiltag, der m√• v√¶re, men jo ogs√• de henvendelser, der har v√¶ret fra RED Safehouse, og de bem√¶rkninger, som RED Safehouse m√•tte have i den her forbindelse.

Kl. 1903
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
S√• kan vi sige tak til ministeren, og vi tager hul p√• ordf√łrerr√¶kken, og det er hr. Rasmus Horn Langhoff, Socialdemokratiet. V√¶rsgo.

Kl. 1904
(Ordf√łrer) Rasmus Horn Langhoff (S):
Enhedslisten har fremsat et beslutningsforslag om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritets-lgbtq-personer. I Socialdemokratiet kan vi dog være bekymret for, at det kan vise sig at være en alt for generaliserende tilgang til beboere og fremtidige beboere på landets krisecentre. Vores opfattelse er, at folk med en lgbtq-baggrund er lige så forskellige som alle andre, og at der kan være mange andre ting, der er med til at binde os sammen som mennesker. Så det er altså ikke et forslag, vi kan bakke op om.

Vi foresl√•r i stedet, at der helt grundl√¶ggende skal v√¶re flere pladser p√• krisecentrene, s√• ingen i fremtiden bliver afvist p√• grund af pladsmangel. Vi foresl√•r ogs√•, at vi etablerer en gratis og akut psykologhj√¶lp til alle beboere p√• krisecentrene. Det er et projekt, vi tidligere har haft via et satspuljeprojekt, og vi kunne jo se fra det projekt i sin tid, at det var noget, der virkelig hjalp beboerne med de udfordringer, som de st√•r over for, og det var noget, der hjalp voldsramte med at bryde med voldsm√łnsteret. Vi mener ogs√•, at det forslag med gratis og akut psykologhj√¶lp vil v√¶re noget, der vil kunne hj√¶lpe voldsramte med lgbtq-baggrund.

For at im√łdekomme den problematik, som beslutningsforslaget pr√¶senterer, er Socialdemokratiet im√łdekommende over for, at nogle af landets krisecentre kan specialisere sig inden for de udfordringer, som dobbeltminoritets-lgbtq-personer st√•r over for. Det kan v√¶re i forhold til specialiseret telefonisk r√•d og vejledning, eller det kan v√¶re forflyttelse fra et krisecenter til et andet, hvor der er mere specialiseret personale.

Vi vil derfor gerne benytte lejligheden her til at opfordre regeringen til at lave et gennemsyn af krisecentrene for at udrede, om der er et presserende problem med dobbeltminoritetslgbtq-personer på de eksisterende krisecentre, og også udrede, hvad der egentlig er proceduren i dag, hvis og når der skulle opstå problemer.

Kl. 1906
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Tak. Der er en kort bemærkning fra fru Pernille Skipper, Enhedslisten.

Kl. 1906
Pernille Skipper (EL):
Nu trykkede jeg mig ind, f√łr ministeren, n√• nej, ordf√łreren ‚Äď m√•ske minister p√• et tidspunkt ‚Äď kom med den absolut sidste s√¶tning om, at man vil unders√łge det n√¶rmere. Det synes jeg faktisk giver anledning til, at jeg stiller et m√•ske lidt mindre surt sp√łrgsm√•l. Mit sp√łrgsm√•l m√• v√¶re: Anerkender Socialdemokraterne, at der er nogle helt s√¶rlige problemstillinger, n√•r det kommer til mennesker, som b√•de har minoritetsbaggrund og lgbtq+-baggrund? Anerkender Socialdemokraterne, at de helt s√¶rlige problemstillinger, som man m√łder i det krydsfelt, ogs√• ofte kr√¶ver en s√¶rlig indsats?

Kl. 1907
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Ordf√łreren.

Kl. 1907
Rasmus Horn Langhoff (S):
Ja, det er min overbevisning, at det er en s√¶rlig problemstilling, som kr√¶ver en s√¶rlig indsats. Jeg har ikke det fulde overblik over, om det s√• er et problem, alts√• om vores krisecentre derude i dag har problemer med at h√•ndtere det, om de ikke har, hvad kan man sige, evnen eller specialet eller erfaringerne til at kunne h√•ndtere de s√¶rlige problemstillinger, og det er jo s√• det, jeg opfordrer regeringen til at finde ud af. Jeg er med p√•, at der er en problemstilling derude, men det er jo ikke ensbetydende med, at der n√łdvendigvis er nogen problemer. S√• f√łr vi kommer rendende med nogle meget konkrete l√łsninger, vil jeg og Socialdemokratiet i hvert fald gerne v√¶re sikre p√•, at der er et problem, som vi skal l√łse.

Kl. 1907
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Fru Pernille Skipper.

Kl. 1907
Pernille Skipper (EL):
Det kan jeg godt forst√•, og jeg kan forsikre hr. Rasmus Horn Langhoff om, at vi ikke selv har fundet p√• det her i Enhedslisten. Vi har ikke sat os over i et hj√łrne, kigget ind i v√¶ggen og t√¶nkt: N√•, vi m√• nok lave et krisecenter. Vi har faktisk talt med nogle af de mennesker, det drejer sig om, bl.a. foreningen Sabaah, som jo netop besk√¶ftiger sig med at r√•dgive og st√łtte mennesker, som b√•de har minoritetsbaggrund og er lgbtq+-personer. Og det s√¶rlige krydsfelt, hvor man kan m√łde had og fordomme det ene sted, fordi man er lgbtq+-person, og had og fordomme det andet sted, fordi man har en minoritetsbaggrund, skaber jo en vanskelig damned if you do, damned if you don’t-situation. Og if√łlge Sabaah betyder det ogs√•, at der ikke er rum for rigtig mange p√• de s√¶dvanlige pladser. S√• er det ikke godt nok, at det kommer fra brugerne selv, at det her er et behov?

Kl. 1908
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Ordf√łreren.

Kl. 1908
Rasmus Horn Langhoff (S):
Jeg vil sige, at det selvf√łlgelig g√łr, at man skal v√¶re opm√¶rksom, og, synes jeg, inviterer til, at man som ansvarlig politiker kigger n√¶rmere efter, om der er et reelt problem. Jeg tror, at vi som folketingsmedlemmer skal passe p√• med ikke at komme farende alt for tit med nogle meget konkrete l√łsninger, f√łr vi er overbeviste om, at der er nogle konkrete problemer, der skal l√łses. Det er derfor, jeg opfordrer til, at regeringen hj√¶lper os med at f√• overblikket p√• det omr√•de.

Kl. 1909
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Vi siger tak til hr. Rasmus Horn Langhoff. S√• er det fru Karina Adsb√łl, DF. V√¶rsgo.

Kl. 1909
(Ordf√łrer) Karina Adsb√łl (DF):
Tak for det. Jamen som det er blevet sagt, handler forslaget om at p√•l√¶gge regeringen at oprette et krisecentre med s√¶rlige pladser til dobbeltminoriteter, som skal tilgodese voldsramte homo- og biseksuelle m√¶nd og kvinder, transpersoner og √łvrige LGBTQ-personer fra minoritetsmilj√łer. Enhedslisten mener, at vold mod LGBTQ-personer kr√¶ver s√¶rlig opm√¶rksomhed.

Lad mig f√łrst og fremmest sige, at vold, hadforbrydelser, chikane m.m. er fuldst√¶ndig uacceptabelt, uanset hvem der er udsat for det. Vi har jo taget en r√¶kke initiativer. Vi har bl.a. givet faste midler til Sabaah i satspuljeregi. Vi har ogs√• givet driftstilskud til lgbtq-omr√•det, og vi har ogs√• i satspuljeregi lavet en handlingsplan p√• omr√•det. Derudover har vi ogs√• afsat midler til et ungekrisecenter, nemlig 21 mio. kr., hvor man kan komme ind fra gaden, og nu skal de s√• bare udm√łntes i henholdt til satspuljeaftalen.

Men som jeg sagde tidligere i min tale om ligestilling, har jo i Danmark oprettet RED Safehouse, og det har desv√¶rre vist sig at v√¶re n√łdvendigt, da mange fortsat ikke har taget den danske kultur og de danske v√¶rdier og de danske normer til sig, og det er jo vigtigt, at man tager de frihedsrettigheder, som vi har i Danmark, til sig. Det er jo et sikkert botilbud til unge i alderen 16-30 √•r, som ogs√• kan tilgodese den her gruppe. Det synes jeg jo er rigtig godt. Derudover er der ogs√• flere r√•dgivningstilbud, bl.a. Sabaah, og ogs√• et r√•dgivningstilbud, Etnisk Ung, som er i RED-r√•dgivningen, som ogs√• tilbyder r√•dgivning, m√¶gling, psykologhj√¶lp og traumebehandling.

Men jeg er helt enig med Enhedslisten i, at det selvf√łlgelig er foruroligende, at s√• mange g√•r rundt med selvmordstanker. Det er jo aldrig rart. Derfor er det selvf√łlgelig ogs√• godt, at man har nogle steder, hvor man kan henvende sig. Men jeg tror, at det vigtigste er, at vi har nogle steder, hvor man kan henvende sig. Og i det milj√ł, jeg kommer fra, er det i hvert fald s√•dan, at n√•r man beder folk om hj√¶lp, beder man dem ikke om hj√¶lp p√• grund af ens seksualitet. S√• beder man om hj√¶lp om det, man m√•ske er udsat for. Jeg tror ikke, at man skal g√• s√• meget op i seksualiteten. Det vigtigste er, at der bliver taget h√•nd om selve de udfordringer, der er, uanset hvem man er.

I Dansk Folkeparti kan vi ikke st√łtte forslaget. Jeg er faktisk meget enig i meget af det, som ministeren sagde, og jeg er ogs√• meget enig i det, som den socialdemokratiske ordf√łrer sagde. Vi kan ikke st√łtte forslaget.

Kl. 1912
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Der er kommet en kort bemærkning fra fru Pernille Skipper.

Kl. 1912
Pernille Skipper (EL):
For en gangs skyld! Jeg bider bare m√¶rke i, at ordf√łreren siger, at det ikke er s√• vigtigt med seksualiteten, og det skal man ikke s√•dan lige t√¶nke s√• meget p√•, og derfor er det fint nok. De unge kan bare v√¶re p√• RED Safehouses, som er indrettet til unge med minoritetsbaggrund, der uds√¶ttes for vold eller √¶resrelaterede konflikter, negativ social kontrol. Det er simpelt hen s√• nemt at sige, n√•r man ikke st√•r i det, fordi det, der er baggrunden for det her forslag, jo netop er fort√¶llinger om, at n√•r man kommer med llgbtq+-baggrund og henvender sig der, f√łler man sig ikke altid velkommen. Man f√łler ikke, at det er et r√•dgivningstilbud, som er m√•lrettet de s√¶rlige problemer, man m√łder, og der er endda historier om, at man kan f√łle sig diskrimineret p√• Safehouses. S√• det lyder bare lidt, som om ordf√łreren helst vil st√• og tale om, hvordan folk skal tage danske v√¶rdier til sig, men meget n√łdig vil g√łre noget konkret for de mennesker, det s√• handler om ‚Äď eller hvordan skal det forst√•s?

Kl. 1913
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Ordf√łreren.

Kl. 1913
Karina Adsb√łl (DF):
S√•dan er det med fru Pernille Skipper, som tolker det svar, man leverer. Jeg siger, at for at f√• hj√¶lp skulle det jo ikke afh√¶nge af, hvilken seksualitet man har. Nej, det g√łr det ikke. Der er muligheder i Danmark for at f√• hj√¶lp, uanset hvilken seksualitet man har. Det er det, jeg mener.

Om vi ikke har gjort noget? Jo, vi har gjort noget. Vi har faktisk gjort noget i fællesskab undtagen med Enhedslisten. Vi har lavet planer, vi har lavet rådgivning, og vi har sat midler af i satspuljen også i forhold til den her handlingsplan. Så det mener jeg da bestemt at vi har, altså gjort noget i fællesskab herinde i Folketinget.

Kl. 1914
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Så er det hr. Roger Courage Matthisen. Værsgo.

Kl. 1914
Roger Courage Matthisen (ALT):
Tak for det, og tak til ordf√łreren for tale og svar p√• sp√łrgsm√•l. Jeg har bare lige et enkelt sp√łrgsm√•l, for jeg synes, det er rigtig godt og prisv√¶rdigt, at der er sikret penge til Sabaah, som jeg mener er en af de mest vidende kapaciteter p√• det omr√•de, som vi diskuterer i forhold til det her beslutningsforslag. Sabaah selv udtalt flere gange, at der er behov for et center af den her type for at beskytte de dobbelte minoriteter, som der her er tale om.

Hvordan forholder ordf√łreren sig til, at Sabaah selv mener, at der er et behov?

Kl. 1915
Fjerde n√¶stformand (Leif Mikkelsen):Ordf√łreren.

Kl. 1915
Karina Adsb√łl (DF):
F√łrst og fremmest har Sabaah ikke henvendt sig til mig omkring den problemstilling. For det andet mener jeg, at man skal kunne inkluderes p√• de krisecentre, der er i forvejen. Og for det tredje vil jeg lige sige i forhold til det, fru Pernille Skipper sagde om diskrimination, at det tror jeg man kan opleve alle steder. Uanset hvem man er, kan man opleve, kan man sige, diskrimination. Og det handler jo noget om, kan man sige, hvordan mennesker er, hvordan de er opdraget, og hvordan de m√łder andre mennesker.

Kl. 1915
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
S√• siger vi tak til fru Karina Adsb√łl. S√• er vi n√•et til Venstres ordf√łrer hr. Mads Fuglede. V√¶rsgo.

Kl. 1916
(Ordf√łrer) Mads Fuglede (V):
Tak for ordet. Jeg vil gerne starte med at anerkende forslagets intentioner og problemstillingens alvor. Der er ingen tvivl om, at minoritetsetniske LGBTQ-personer udg√łr en gruppe, der er i s√¶rlig risiko for diskrimination og mistrivsel. Som forslagsstillerne begrunder dagens forslag med, er jeg enig i, at det er meget bekymrende, at hver tredje nydanske lgbtq-person g√•r rundt med selvmordstanker ‚Äď det er jo helt forf√¶rdelige tal. Nogle oplever verbal ford√łmmelse, mens andre bliver udsat for systematisk fysisk vold fra deres n√¶rmestes side. Det kan og skal vi ikke acceptere i Danmark.

Det er Venstres klare holdning, at alle skal have lige muligheder uanset k√łn, seksuel orientering, og det kan ikke gradb√łjes af religion eller af tradition. N√•r vi ikke kan st√łtte forslaget, har det to √•rsager:

P√• trods af at vi fuldt ud anerkender problemstillingens alvor, er det vigtigt at have for √łje, at vi formodentlig har at g√łre med en meget begr√¶nset gruppe. Vi mener derfor ogs√•, at ressourcerne bedst bruges inden for de eksisterende rammer, der g√łr sig g√¶ldende i dag, alts√• at det er i det regi, vi har, vi skal kigge p√• at blive bedre til det her i det omfang, vi kan bruge de mange input, vi kan f√• af akt√łrerne p√• omr√•det. Her t√¶nker jeg bl.a. p√• RED Safehouse, der driver to af landets mest sikre specialiserede opholdssteder for unge, der er p√• flugt fra √¶resrelaterede konflikter. Derudover st√łtter vi foreningen Sabaah √łkonomisk, som arbejder for at forbedre vilk√•rene for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede med etnisk minoritetsbaggrund.

For det andet er vi ikke n√łdvendigvis enige med forslagsstillerne i, at det er en god id√© at skille minoritetsetniske LGBTQ-personer fra andre unge med lignende problemer i forhold til √¶resrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Jeg er helt med p√•, at der kan v√¶re nogle brudlinjer i det her omr√•de, der er meget kulturelt relaterede, men jeg er ogs√• af den overbevisning, at det kan man godt h√•ndtere derude, og at det samtidig er i alles interesse, at man ser et f√¶llesskab med nogle uden for sin egen kulturelle kreds inden for det her omr√•de.

P√• den baggrund kan vi i Venstre ikke st√łtte beslutningsforslaget, selv om vi fuldt ud anerkender dets intentioner og har al mulig sympati for den tankegang, der ligger bag.

Kl. 1918
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Vi siger tak til ordf√łreren. Vi g√•r videre i r√¶kken, og s√• er vi n√•et til fru Laura Lindahl, Liberal Alliance.

Kl. 1918
(Ordf√łrer) Laura Lindahl (LA):
Tak for det. Jamen ogs√• herfra tak til Enhedslisten for at have fremsat det her beslutningsforslag. Alts√•, jeg synes jo, at det er en k√¶mpe falliterkl√¶ring, hvis man ser sig n√łdsaget til at oprette et selvst√¶ndigt krisecenter for pr√¶cis den her m√•lgruppe. Jeg synes jo faktisk, at man s√• sender et signal til den her m√•lgruppe om, at man ikke har intentioner om at inkludere dem, at man ikke har intentioner om, at de skal accepteres, som de er. S√• jeg synes faktisk, at Enhedslisten med det her forslag sender et helt, helt sk√¶vt signal, og at det er en k√¶mpe falliterkl√¶ring for vores samfund, hvis ikke vi kan inkludere dem ‚Äď enten p√• krisecentre med de problemer, der kan v√¶re med vold, eller ikke i RED Safehouses, hvor der lige pr√¶cis er fokus p√• √¶resrelaterede konflikter.

S√• Liberal Alliance st√łtter ikke forslaget.

Kl. 1919
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Tak til fru Laura Lindahl. Så er det hr. Roger Courage Matthisen, Alternativet. Værsgo.

Kl. 1919
(Ordf√łrer) Roger Courage Matthisen (ALT):
Tak for det, formand. Det her er et beslutningsforslag, som Enhedslisten allerede har gennemg√•et godt. Meget kort: De problemstillinger og den udsathed for vold, som lgbtqi+-personer med minoritetsetnisk baggrund oplever, er problemstillingen, som skal forst√•s i krydsfeltet af sociale kategorier. Jeg mener, at det faktisk er afg√łrende, at den her persongruppe bliver modtaget m√•lrettet af fagpersoner, som relaterer sig til det og forst√•r de her problemstillinger, og som anerkender, at sociale forhold og dynamikker har en p√•virkning p√• de barrierer og den udsathed, der er i vores samfund.

Derudover har Sabaah flere gange selv p√•peget, at der netop mangler et krisecenter, der kan tage h√•nd om de s√¶rlige problemstillinger og behov, som minoritetsetniske personer i den her gruppe oplever og har, og derfor kan vi sagtens st√łtte op om forslaget. Der er nogle sp√łrgsm√•l hertil, og det er selvf√łlgelig, at jeg har behov for at se, hvad det er, RED har udtalt, og s√• har jeg behov for at g√• i dialog med Sabaah igen for at h√łre, om der har v√¶ret nogle forbedringer i forhold til de sidste 4 √•r. Og ellers kan vi varmt tilslutte os, at vi skal tage h√•nd om den her m√•lgruppe. Det var ordene.

Kl. 1921
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Tak til hr. Roger Courage Matthisen. S√• er vi faktisk n√•et til ordf√łreren for forslagsstillerne, fru Pernille Skipper. V√¶rsgo.

Kl. 1921
(Ordf√łrer for forslagsstillerne) Pernille Skipper (EL):
Jeg vil, mens jeg husker det, starte med lige at hilse fra Radikale Venstre og SF, som mener at kunne bakke op om forslaget. S√• vil jeg ogs√• beklage s√¶rligt over for Intersex Danmark, at vi har glemt et i, og jeg vil understrege, at vores forslag selvf√łlgelig handler om alle lgbtqi+-personer.

Med disse indledende besv√¶rgelser vil jeg sige, at jeg faktisk er en lille smule forundret over, at det er udl√¶ndingeministeren, som behandler det her forslag, dels fordi det er fremsat i Ligestillingsudvalget med fokus p√• en ligestillingsproblemstilling, dels fordi ministeren ogs√• selv st√•r og siger, at hun ikke arbejder med problemstillingen, for det g√łr ligestillingsministeren. Og s√• er jeg lidt i tvivl om, hvad vi laver her i dag.

Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi anerkender, at de s√¶rlige problemstillinger, der er for mennesker, som b√•de har minoritetsetnisk baggrund og er lgbtq+personer, er s√¶rlige. Regeringens handlingsplan n√¶vner, at en tredjedel af de mennesker har selvmordstanker, og at det kalder p√• handling, men der er faktisk ikke noget forslag i handlingsplanen. S√• anerkender jeg, at man har gjort nogle ting senere i satspuljen, som Dansk Folkepartis ordf√łrer ogs√• bem√¶rker. Men alts√•, det er en handlingsplan uden handling. Og det er en s√¶rlig problemstilling, for selv om det, som de fleste ordf√łrere har lagt v√¶gt p√• her, er, at man som lgbtq+-person kan m√łdes af fordomme i visse minoritetsetniske milj√łer, s√• er problemet jo ogs√•, at man som person med minoritetsetnisk baggrund kan m√łde fordomme andre steder, i majoriteten eller i lgbtq+-milj√łer. Det g√łr, at man st√•r i et enormt krydsfelt, at rigtig sv√¶rt krydsfelt, hvor man kan blive lagt for had eller m√łde fordomme, b√•de n√•r man optr√¶der i minoriteten og i majoriteten.

S√• det er ikke bare s√• nemt. Man kan ikke bare sige, at det er vigtigt, at vi nedbryder fordomme, s√• derfor skal de mennesker indpasse sig i den her gruppe. Eller man kan ikke bare sige, at det ikke burde v√¶re vigtigt ‚Äď eller et eller andet andet. For realiteten er, at nok er det en lille gruppe, men de har nogle helt s√¶rlige problemer, som ikke bare passer ind i de kasser, som s√¶dvanligvis optr√¶der, n√•r man henvender sig for at f√• st√łtte og hj√¶lp.

Nu siger jeg det bare, som det er. Da jeg sad nede p√• min stol lige f√łr og h√łrte ministeren tale og ogs√• h√łrte nogle af de andre ordf√łrertale tale, s√• l√łd det, som om det her var endnu s√•dan en anledning til at sk√¶lde ud p√• den manglende rummelighed over for lgbtq+-personer i visse minoritetsmilj√łer i Danmark; mennesker med indvandrerbaggrund, muslimer, alle mulige andre. Alts√•, en eller anden s√¶dvanlig sang om, at de ogs√• bare skal tage danske v√¶rdier til sig, og at det hele s√• er l√łst, og at det er der, problemet ligger. Det er ikke en af de anledninger i dag. Det her er et konkret forslag om handling, der er p√• bordet, og det er ikke noget, vi i Enhedslisten har siddet og kogt p√• i Provianthuset og selv fundet p√•. Det er faktisk noget, vi har talt med de mennesker, det drejer sig om, om. De m√łder problemerne i hverdagen. Og nu er der s√• √•benbart tale om for lille en gruppe. Alts√•, n√•r vi skal bruge det til at fort√¶lle, hvor galt det st√•r til i minoritetsmilj√łer eller sk√¶lde ud p√• muslimer eller folk, der ikke har danske v√¶rdier, eller mennesker med indvandrerbaggrund, s√• fylder det alting. Men n√•r vi skal g√łre noget ved det, s√• er det en for lille gruppe. Tak.

Kl. 1925
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Der er en kort bemærkning fra hr. Roger Courage Matthisen.

Kl. 1925
Roger Courage Matthisen (ALT):
Tak for det, og tak til ordf√łreren for talen ‚Äď en god tale. Jeg vil egentlig bare sige tak, fordi ordf√łreren t√łr kalde den implicitte fordomsfuldhed, som jeg ogs√• h√łrer i svarene fra b√•de ministeren og flere ordf√łrere, for det, den er. Det er problematisk, og hvis ikke vi kan have den sv√¶re samtale her i Folketinget, ved jeg ikke, hvorn√•r vi kan have den sv√¶re samtale. S√• tak til ordf√łreren for at sige det direkte.

Kl. 1926
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Værsgo.

Kl. 1926
Pernille Skipper (EL):
Tak til Alternativet for opbakningen.

Kl. 1926
Fjerde næstformand (Leif Mikkelsen):
Dermed nåede vi til vejs ende med taksigelserne.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingerne er sluttet.
Jeg foresl√•r, at forslaget henvises til Ligestillingsudvalget, og hvis ingen g√łr indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.
Det er vedtaget.

* * *
Referatet af f√łrstebehandlingen hos Folketinget.

Til venstre for ‚ÄúG√• til klokkesl√¶t‚ÄĚ inds√¶ttes: 18 47 15. Derefter trykkes p√• ‚ÄúG√• til klokkesl√¶t‚ÄĚ. Videoen springer frem til forhandlingens start. Videoen starter ved tryk p√• den hvide trekant.