B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Kort referat af Tina Thranesen.

Vist 102 gange.
Fredag den 18. januar 2013 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indf√łjelse af kategorien k√łnsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november 2012 af Enhedslisten.
Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget blev henvist til videre behandling i Ligestillingsudvalget.

Herunder et meget kortfattet referat p√• grundlag af notater taget under debatten. Der tages forbehold for evt. fejlh√łringer eller misforst√•elser.

Manu Sareen, ligestillings- og kirkeminister, Radikale Venstre gennemgik kort beslutningsforslaget. Han anerkendte, at diskrimination af transpersoner eksisterede, men at dette var dækket af eksisterende lovgivning.
Omtalte, at Ligebehandlingsn√¶vnet og “Europa-Domstolen” havde afgjort flere sager med henvisning til diskrimination pga. k√łn.
Bemærkede, at også straffeloven jf. bemærkningerne til den omfattede transpersoner.
Der var derfor ikke behov for de lovændringer, som beslutningsforslaget lagde op til.
Han ville se n√¶rmere p√• reglerne om juridisk k√łnsskifte, og regeringen havde nedsat et udvalg dertil. Sundhedsstyrelsen arbejdede ogs√• p√• en revision af reglerne i samarbejde med transorganisationerne.
Han var opmærksom på problemet, men fandt, at der ikke var behov for lovændringer på området.
Regeringen kunne derfor ikke st√łtte forslaget.

J√łrgen Arbo-B√¶hr , Enhedslisten p√• vegne af forslagsstillerne.
Ministeren omtalte, at afg√łrelser af diskriminationssager mod transpersoner var afgjort p√• grund af k√łn. K√łnsidentitet er ikke det samme som k√łn.

Ministeren – Manu Sareen, svarede, at der var to personer, der havde gennemg√•et k√łnsskifte, som havde f√•et afgjort deres diskriminationssag pga. k√łn.

J√łrgen Arbo-B√¶hr spurgte, om det vil koste noget at indf√łre beslutningsforslaget i lovgivningen.

Ministeren svarede, at det ikke handlede om √łkonomi.

Fatma √ėktem, ordf√łrer for Venstre indledte med at oplyse, at de konservative var forhindret i at m√łde, hvorfor hun talte b√•de p√• vegne af Venstre og Konservative.
Udtalte, at vi skal modarbejde diskrimination. St√łtter intentionen i beslutningsforslaget, men kan ikke st√łtte det.
Henviste til tidligere debat under behandlingen af lovforslag L 119, hvor det klart fremgik, at k√łnsidentitet i relation til diskrimination henh√łrte under k√łn.
Der er ikke behov for ændringer.

J√łrgen Arbo-B√¶hr takkede for bem√¶rkningen om intentionerne og fortsatte: Hvis en mand til kvinde transperson diskrimineres, er det s√• diskrimination mod en kvinde eller mod en mand?

Fatma √ėktem svarede, at den transk√łnnede ville v√¶re d√¶kket under k√łn i eksisterende lovgivning.

J√łrgen Arbo-B√¶hr. Transk√łnnede skal p√• Sexologisk Klinik sygeligg√łres for at f√• tilladelse til k√łnsskifte. Er det ikke diskriminerende? Har det noget med k√łn at g√łre?

Fatma √ėktem kommenterede, at der var mulighed for at klage.

Rasmus Horn Langhoff, ordf√łrer for Socialdemokraterne fremf√łrte, at alle skulle arbejde for at modvirke diskrimination. Han fandt, at beslutningsforslaget var sympatisk, men at transpersoner allerede var d√¶kket i den eksisterende lovgivning.

J√łrgen Arbo-B√¶hr bem√¶rkede, at Thomas Hammarberg henstillede til alle regeringer at indf√łre k√łnsidentitet som s√¶rskilt beskyttelsesgrund. “F√łler Socialdemokraterne sig ramt?”

Rasmus Horn Langhoff svarede: “Nej.”

J√łrgen Arbo-B√¶hr spurgte: Har Thomas Hammarberg en pointe?

Rasmus Horn Langhoff svarede, at loven virkede. Der var beskyttelse.

Pia Adelsteen, ordf√łrer for Dansk Folkeparti fandt, at transpersoner var d√¶kket af eksisterende lovgivning. Hvad vil de opn√• med beslutningsforslaget? Der er plads til alle. Ingen skal diskrimineres. Hvad skal der opn√•s? Hvad er det, der skal laves om? Man er en mand eller en kvinde. F√łlelser er sv√¶re at indf√łre i love. Men der skal ikke diskrimineres. Fint med debat, men kan ikke st√łtte forslaget.

J√łrgen Arbo-B√¶hr spurgte, om alle blev behandlet ens, og om transpersoner blev diskrimineret.

Pia Adelsteen svarede, at det gjorde de sikkert, og at det var forkert. Men, hvad var det n√¶ste, som skulle medtages specielt – h√łjdeidentitet?

J√łrgen Arbo-B√¶hr kommenterede, at der ikke diskrimineres pga. h√łjde, men p√• grund af k√łnsidentitet. Hvad skal vi g√łre ved det? Lade os som lovgivere anerkende transk√łnnede.

Pia Adelsteen svarede, at der var da nogle, som blev diskrimineret pga. h√łjde og dr√łjde – dv√¶rge. At indf√łre k√łnsidentitet som s√¶rskilt grund √•bner en ladeport for, hvad vi kan blive diskrimineret for. Alle skal behandle hinanden ordentligt.

Marlene Borst Hansen, ordf√łrer for Radikale Venstre var enig i, at transk√łnnede var en s√•rbar gruppe. Hun udtrykte sympati for beslutningsforslaget.
Regeringen havde nedsæt en gruppe til behandling af transpersoners forhold. Sundhedsstyrelsen er også i gang med en revision af reglerne sammen med transorganisationerne.
Der er ikke behov for lov√¶ndringer vedr√łrende diskrimination.

Pernille Vigs√ł Bagge, SF bem√¶rkede, at de radikale i snart mange √•r havde arbejdet for transk√łnnedes forhold. Var ikke klar over, hvor omfattende diskriminationen mod transk√łnnede var, men n√•r det sker, s√• er de d√¶kket af eksisterende lovgivning. Kan derfor ikke st√łtte forslaget.

Merete Riisager, ordf√łrer for Liberal Alliance bem√¶rkede, at seksuel orientering var d√¶kket. Forslaget ville kun skabe usikkerhed. Kunne godt se situationer, hvor det ville v√¶re lovligt at diskriminere. Hvis f.eks. en mand til kvinde transk√łnnet ville arbejde i et kvindef√¶ngsel.
Kunne ikke st√łtte forslaget.

J√łrgen Arbo-B√¶hr spurgte, om diskrimination af transk√łnnede var pga. seksuel orientering.

Merete Riisager svarede, at teoretisk var de dækket.

J√łrgen Arbo-B√¶hr kommenterede, om det var teoretisk, n√•r folk blev diskrimineret, og om det var pga. seksuel orientering eller k√łn, n√•r transk√łnnede blev diskrimineret.

Merete Riisager svarede, at der måtte ses på de praktiske forhold i stedet for ordafklaringer.

J√łrgen Arbo-B√¶hr som ordf√łrer for Enhedslisten bem√¶rkede, at han kunne konstatere, at beslutningsforslaget blev underkendt af alle. De eksisterende love d√¶kkede k√łn og seksuel orientering, men ikke k√łnsidentitet. Gennem de sidste 100 √•r er mange minoritetsgrupper hen ad vejen blevet anerkendt og inkluderet.
Der var kun to reelle afg√łrelser i Danmark, og de var afgjort p√• forkert lovgrundlag.
FN og Thomas Hammarberg anbefaler, at alle lande indf√łrer k√łnsidentitet som s√¶rskilt beskyttelsesgrund. Danmark halter bagud.
Trist, at vi i Danmark forpasser muligheden for at f√łlge de √łvrige lande og leve op til vore forpligtigelser.

Formanden, Bertel Haarder konstaterede, at der ikke var flere, der √łnskede ordet og foreslog, at forslaget blev overgivet til videre behandling i Ligestillingsudvalget, hvilket skete, da ingen protesterede.

Forhandlingerne sluttede kl. 1217.

Tina Thranesen.