B 80. Bilag 11. Skrivelse fra Jacob Georg Naur 1. juni 2021 imod juridisk k√łnsskifte for b√łrn.

Vist 55 gange.

Jacob Georg Naur fremsendte endnu en skrivelse den 1. juni 2021 til Ligestillingsudvalget om beslutningsforslag B 80 i hvilke han argumenterer imod at give b√łrn mulighed for juridisk k√łnsskifte.
Ligestillingsudvalget har registreret skrivelsen som bilag 11 – Alm. del. Samling: 2020-21.

* * *
Aarhus 29.05.2021, revideret 1. juni 2021 af hensyn til ophavsretten
Til Ligestillingsudvalget
Vedr. B 80 Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen p√•l√¶gges ikke at indf√łre en ret til juridisk k√łnsskifte for b√łrn

Tidligere korrespondance

Tidligere breve til Ligestillingsudvalget:
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B80/henvendelser.htm
1. 19. april
2. 8. maj (senere revideret samme dag)
3. 9. maj

4. 14. maj
5. 25. maj
6. 29. maj

7. 1. juni (nærværende brev)

Orientering af Ligestillingsudvalget

Lægerne erkender i seneste nummer af Ugeskrift for Læger blankt endnu engang, at de ikke kender konsekvenserne af hormonbehandling:

Transk√łnnethed er en betegnelse for personer, der har en k√łnsidentitet eller et k√łnsudtryk, der adskiller sig fra deres f√łdselsk√łn. Folketinget gav i 2014 mulighed for juridisk k√łnsskifte alene ved at erkl√¶re, at man oplever at tilh√łre et andet k√łn, og i 2017 blev transk√łnnethed fjernet fra Sundhedsstyrelsens diagnosekapitel [1] under psykiske sygdomme. Der er u√¶ndret et stort behov for at opn√• viden om medicinsk hj√¶lp til transk√łnnede.

Der er et stort gap mellem den nuv√¶rende kliniske praksis og klinisk forskning. Der er et stort behov for robuste RCT‘er mhp. at vurdere fordele og ulemper ved hormonbehandling (brugt alene eller i kombination), hvilket Cochranereviewet viste [3]. Unders√łgelser skal specifikt fokusere p√• effekt af behandlingen, bivirkninger, livskvalitet og deltagernes tilfredshed med √¶ndringen i deres kropskarakteristika ved hormonbehandling. Vi m√• i gang med national forskning p√• dette omr√•de og g√łre det bedre! [2]

Anlagde man samme risikomodel som ved vurderingen af coronavacciner, gav man utvivlsomt ikke hormoner til ‚ÄĚtransb√łrn‚ÄĚ. Af en eller anden grund har man en enorm stor risikoappetit, n√•r det g√¶lder b√łrn. Efter min opfattelse skyldes det k√łnsaktivistisk ideologi afledt af socialkonstruktivismen (k√łn findes ikke, og k√łn er socialt konstrueret) og den identitetspolitiske videnskabsopfattelse (lived experience er at sidestille med data).

Er det for meget at forlange, at l√¶gerne unders√łger konsekvenserne af behandlingen, inden de gir den?

———————————————
S√•ledes de forel√łbige overvejelser dags dato.

Jeg forbeholder mig ret til at fremkomme med supplerende bem√¶rkninger og sp√łrgsm√•l.
Vh Jacob Naur

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bilag 10.
Skrivelsen af 1. juni 2021 fra Jacob Georg Naur i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen
  1. [Retur] Det n√¶vnte diagnosekaptel er Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS). Det h√łrer rettelig under Sundhedsdatastyrelsen.
  2. [Retur] Den indtrykkede tekst hidh√łrer fra Ugeskriftet (Ugeskrift for L√¶ger) nr. 11/2021 den 31. maj 2021 v/Lars Lund, Urinvejskirurgisk Afdeling L, Odense Universitetshospital.
    1. Videnskabelig leder: “Stigende behov for behandling af transk√łnnede i Danmark” hos Ugeskriftet.
    2. Videnskabelig leder: “Stigende behov for behandling af transk√łnnede i Danmark” hos Ugeskriftet i pdf-format.