B 80. Bilag 11. Skrivelse fra Jacob Georg Naur 1. juni 2021 imod juridisk kønsskifte for børn.

Vist 58 gange.

Jacob Georg Naur fremsendte endnu en skrivelse den 1. juni 2021 til Ligestillingsudvalget om beslutningsforslag B 80 i hvilke han argumenterer imod at give børn mulighed for juridisk kønsskifte.
Ligestillingsudvalget har registreret skrivelsen som bilag 11 – Alm. del. Samling: 2020-21.

* * *
Aarhus 29.05.2021, revideret 1. juni 2021 af hensyn til ophavsretten
Til Ligestillingsudvalget
Vedr. B 80 Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen pülÌgges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn

Tidligere korrespondance

Tidligere breve til Ligestillingsudvalget:
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B80/henvendelser.htm
1. 19. april
2. 8. maj (senere revideret samme dag)
3. 9. maj

4. 14. maj
5. 25. maj
6. 29. maj

7. 1. juni (nĂŚrvĂŚrende brev)

Orientering af Ligestillingsudvalget

LĂŚgerne erkender i seneste nummer af Ugeskrift for LĂŚger blankt endnu engang, at de ikke kender konsekvenserne af hormonbehandling:

Transkønnethed er en betegnelse for personer, der har en kønsidentitet eller et kønsudtryk, der adskiller sig fra deres fødselskøn. Folketinget gav i 2014 mulighed for juridisk kønsskifte alene ved at erklÌre, at man oplever at tilhøre et andet køn, og i 2017 blev transkønnethed fjernet fra Sundhedsstyrelsens diagnosekapitel [1] under psykiske sygdomme. Der er uÌndret et stort behov for at opnü viden om medicinsk hjÌlp til transkønnede.

Der er et stort gap mellem den nuvĂŚrende kliniske praksis og klinisk forskning. Der er et stort behov for robuste RCT‘er mhp. at vurdere fordele og ulemper ved hormonbehandling (brugt alene eller i kombination), hvilket Cochranereviewet viste [3]. Undersøgelser skal specifikt fokusere pĂĽ effekt af behandlingen, bivirkninger, livskvalitet og deltagernes tilfredshed med ĂŚndringen i deres kropskarakteristika ved hormonbehandling. Vi mĂĽ i gang med national forskning pĂĽ dette omrĂĽde og gøre det bedre! [2]

Anlagde man samme risikomodel som ved vurderingen af coronavacciner, gav man utvivlsomt ikke hormoner til ”transbørn”. Af en eller anden grund har man en enorm stor risikoappetit, når det gælder børn. Efter min opfattelse skyldes det kønsaktivistisk ideologi afledt af socialkonstruktivismen (køn findes ikke, og køn er socialt konstrueret) og den identitetspolitiske videnskabsopfattelse (lived experience er at sidestille med data).

Er det for meget at forlange, at lÌgerne undersøger konsekvenserne af behandlingen, inden de gir den?

———————————————
Süledes de foreløbige overvejelser dags dato.

Jeg forbeholder mig ret til at fremkomme med supplerende bemÌrkninger og spørgsmül.
Vh Jacob Naur

* * *
Folketingets journal vedrørende bilag 10.
Skrivelsen af 1. juni 2021 fra Jacob Georg Naur i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen
  1. [Retur] Det nÌvnte diagnosekaptel er SundhedsvÌsenets Klassifikations System (SKS). Det hører rettelig under Sundhedsdatastyrelsen.
  2. [Retur] Den indtrykkede tekst hidhører fra Ugeskriftet (Ugeskrift for LÌger) nr. 11/2021 den 31. maj 2021 v/Lars Lund, Urinvejskirurgisk Afdeling L, Odense Universitetshospital.
    1. Videnskabelig leder: “Stigende behov for behandling af transkønnede i Danmark” hos Ugeskriftet.
    2. Videnskabelig leder: “Stigende behov for behandling af transkønnede i Danmark” hos Ugeskriftet i pdf-format.