E-mail og dokument af 3. september 2011 fra bestyrelsen til udvalgte medlemmer med bemærkninger til det fremsatte mistillidsvotum.

Vist 167 gange.
Dateret den 3. september 2011 udsendte Trans-Danmarks kasserer, Pia Nielsen en e-mail vedhæftet et dokument med bestyrelsens synspunkter om det af en gruppe medlemmer fremsatte mistillidsvotum, som er til behandling på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 15. september 2011.
E-mailen og dokumentet blev ikke udsendt til alle medlemmer, men kun til udvalgte.

E-mailen og dokumentet gengives herunder.

Fra: Kassereren [kassereren@trans-danmark.dk]
Dato: 3. sep. 2011 18.32.59 CEST
Til: Kassereren [kassereren@trans-danmark.dk]
Emne: Ekstraordinær generalforsamling 15. september

Kære medlemmer

Bestyrelsen er blevet anmodet om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, idet der bliver stillet et mistillidsvotum til os.

Desuden blev vi på den ordinære generalforsamling i marts anmodet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling omkring foreningens fremtidige navn.

I det vedhæftede dokument ser du vores synspunkter uddybet omkring det mistillidsvotum, der bliver fremsat.

Skulle du have sp√łrgsm√•l eller kommentarer er du velkommen til at komme med dem.

Under alle omst√¶ndigheder beder vi dig om din st√łtte p√• den ekstraordin√¶re generalforsamling den 15. september.

Din stemme er vigtig for os.

På vegne af bestyrelsen
Pia Nielsen

Det vedhæftede dokument

Den ekstraordinære generalforsamling

Kære medlemmer,

Som det er jer bekendt har bestyrelsen indkaldt til en ekstraordin√¶r generalforsamling den 15. september 2011 kl.:19:00. Datoen er ikke den mest optimale; men den blev valgt f√łr valgets udskrivelse, da generalforsamling i marts m√•ned p√•lagde os at afholde en ekstraordin√¶r generalforsamling om √¶ndring af foreningens navn senest 6 m√•neder hen p√• √•ret, eller med andre ord senest den 19. september 2011.
Da den ansvarlige for navneudvalget skal arbejde i weekenden, så valgte vi en hverdagsaften til at afholde denne generalforsamling og valgte bevidst at lægge det på en torsdag, da vi regnede med at et eventuelt folketingsvalg ville blive afholdt på en tirsdag som hidtil.
I mellemtiden fik bestyrelsen en beg√¶ring om en ekstraordin√¶rgeneralforsamling fra en gruppe medlemmer centreret omkring Irene Haffner og GNOEQA [1], og derfor har vi valgt at sl√• de to generalforsamlinger sammen, s√• medlemmerne kan afklare alle sp√łrgsm√•l p√• en gang.

P√• diverse fora, har modstanderne af den siddende bestyrelse mere eller mindre f√łrt en krig, hvor man har slynget om sig med usandheder i s√•dan en grad, at de selv tror helt fuldt og fast p√• deres spin. Dertil kommer, at Irene Haffner og GNOEQA har overfaldet, truet og svinet flere bestyrelsesmedlemmer til. Dette vil jeg redeg√łre for senere.

Hvad drejer striden sig om?
I princippet drejer striden sig om, hvorledes vi skal anvende foreningens ressourcer. For en nemheds skyld vil jeg kalde oppositionen til den siddende bestyrelse for Irene Fraktionen (IF).

IF vil bruge hovedparten af foreningens indt√¶gter p√• sociale arrangementer, som gerne m√• v√¶re tabsgivende, hvorimod den siddende bestyrelse som hovedregel √łnsker at arrangementer skal kunne hvile i sig selv. For at illustrere den √łkonomiske ansvarlighed, som nogle af IF deltagere har lagt for dagen, ja s√• har en enkelt meldt sig ud af foreningen, da vedkommende fik en regning for deltagergebyr i forbindelse med et socialt arrangement med bindende tilmelding, hvor man ikke m√łdte op og lod foreningen h√¶nge p√• regningen p√• 375,00 kr.

Ligeledes har Irene i forbindelse med opf√łrelsen af hendes kabaret kr√¶vet, at foreningen skulle give en omkostningsd√¶kning p√• 1500-2000 kroner, hvis der ikke m√łdte nok op til at d√¶kke hendes omkostninger. Dette afslog bestyrelsen, men tilb√łd at d√¶kke transportudgifter for 500,00 kroner.

Et væsentligt stridspunkt er Trans-Danmarks engagement i TGEU, som IF vil droppe, idet de mener, at vi kan lave alt herhjemme selv og at vi ikke kan bruge et internationalt samarbejde til noget.
Siden 2005 har Trans-Danmark som den eneste forening i Danmark v√¶ret medlem af TGEU og i den forbindelse blev det bestemt, at det skulle v√¶re omkostningsfrit for Trans-Danmarks repr√¶sentanter at deltage i TGEU‘s m√łder.
Erwin J√∂hnk var foreningens f√łrste repr√¶sentant, hvor han deltog i m√łder i Wien og Manchester og sidenhen har Tina Vyum, Karin Astrup og Pia Nielsen haft s√¶de i TGEU‘s bestyrelse, p√• samme m√•de som LGBT
Danmark
har s√¶de i ILGA Europa‘s bestyrelse. Det skal dog n√¶vnes, at det ikke er foreningen der sidder i Steering Committee, men den enkelte person, da man v√¶lges personligt til denne.

TGEU har bidraget med blandt andet Hammarberg rapporten COE, deltaget i FRA hvidb√łger og r√•dgivet EU kommissionen om transrelaterede emner. TGEU har arrangeret forskellige tr√¶ningsseminarer, hvor bestyrelsen har tilbudt medlemmer at de kunne deltage, oftest uden omkostninger for de udvalgte. Senest blev Susanne Helmer tilbudt at deltage i et arrangement i Edinburgh.
I forbindelse med h√łringen i Folketinget gav TGEU 50 Hammarberg rapporter til uddeling til deltagerne (v√¶rdi 3750,00 Kr.), samt betalte for TGEU repr√¶sentantens rejse. Dette er for √łvrigt ikke blevet n√¶vnt af IF.

Transportudgifter
Irene Haffner har gjort en stor dyd ud af at fort√¶lle at den nuv√¶rende bestyrelse bruger alle foreningens penge p√• TGEU og at mere end halvdelen af foreningens budget bruges p√• TGEU i 2011; det reelle billede er helt anderledes: I √•r har TD til dato brugt 667 kroner p√• rejseomkostninger til TGEU m√łder hvilket er 33 kr. pr. person. Til rejser i Danmark er der blevet brugt 2.433 kr. hvilket er 487 kr. pr. rejsedag (Det er dyrt at rejse til K√łbenhavn).
Sjovt nok var det Irenes opl√¶g, at hun og Vibe Grevsen fra LGBT skulle have deres rejseomkostninger d√¶kket i forbindelse med h√łringen. Disse 2 personer har alts√• belastet rejseomkostningerne for 2011 med en halv gang mere end Pia og jeg selv tilsammen – og det er for 2 rejsedage i forhold til Pia’s og mine 20 rejsedage. Det er blevet udlagt s√•ledes, at Pia og jeg selv fr√•ser med rejseomkostningerne!!

Foreningens rejsebudget har siden 2002 varieret √•r efter √•r, og anvendelsen har v√¶ret meget afh√¶ngig af, hvilke sager der har v√¶ret prioriteret. Siden efter√•ret 2010 har det v√¶ret begr√¶nset hvilke politiske sager der har v√¶ret fremme i Danmark, da alle har g√•et og ventet p√• Folketingsvalget der kommer nu, og derfor har den politiske diskussion i v√¶ret efterl√łn, gr√¶nsekontrol, v√¶kstpakker og ikke transpolitiske emner. Alligevel har vores indsats prim√¶rt v√¶ret i Danmark, med h√łringen som det store arrangement; men jeg har deltaget i m√łder med Mogens Jensen fra Socialdemokraterne, Uffe Elb√¶k fra de Radikale og Lykke Friis. Derudover har vi r√•dgivet skoler om transk√łnnede emner.
Det er klart at når valget er overstået og vi ser resultatet, så vil foreningen blive mere aktiv på det politiske område.

Medlemstal
Et af Irene Haffners argumenter for at vælte den siddende bestyrelse er at medlemmerne flygter fra foreningen i hobetal; men faktum er at der har været en medlems tilgang i 2011 og at de udmeldelser der har været i 2011 har været begrundet med at de ikke længere vil deltage i Irene Haffners selvpromovering. Foreningens medlemstal har i gennemsnit ligget på 35-40 medlemmer siden 2004 og i dag er medlemstallet 36.
Pr. dags dato har vi i 2011 fået medlemskontingent på i alt 8.400 kr. Omregnet til 12 måneder svarer det til 12.600 kr. I hele 2011 havde vi 7.500 kr. i medlemskontingent.
Igen har IF udbredt usandheder (hun taler om katastrofal medlemstilbagegang!), nok fordi det ikke passer i deres kram.

Kritik af bestyrelsen
TD‘s bestyrelse har altid v√¶ret √•ben for kritik fra medlemmerne; s√•fremt at kritikken er saglig og velbegrundet. I den kritik som siden for√•ret har v√¶ret fremf√łrt mod bestyrelsen, s√• har den i det store og hele v√¶ret usaglig.

Kritikkens bannerf√łrer Irene Haffner startede med at melde fra til bestyrelsesarbejdet ugen efter at hun var blevet genvalgt p√• generalforsamlingen med begrundelsen at hun angiveligt var syg med et OCD problem. Den √łvrige bestyrelse blev bedt om ikke at forstyrre hende. Efter ca. 2 m√•neder meddelte Irene, at hun nu forlod bestyrelsen og meldte sig ud af foreningen, hvilket bestyrelsen tog ad notam. Da det var tredje gang at Irene indenfor to √•r forlod bestyrelsen, valgte vi denne gang ikke at bede hende genoverveje beslutningen, men valgte at rykke f√łrstesuppleanten op p√• Irenes plads.

Herefter begyndte Irene sin vendetta mod bestyrelsen.

Hun kritiserede bestyrelsen for ikke at have bedt oppositionen genfremsætte B168 i sidste folketingssamling. Dette på trods af, at Irene havde fået et referat fra Karins samtale med Kamal Qureshi i den Haag i oktober; hvor Kamal Qureshi gjorde det klart at det ville være spild af tid, indtil at der eventuelt kom en ny regering. Den samme melding modtog Karin fra Socialdemokraternes Mogens Jensen i januar 2011. Alligevel var dette et manglende engagement fra bestyrelsens side. Den politiske realisme mangler simpelthen.

Der sp√łger stadig en direkte opfordring fra politikerne ved H√łringen om en kommission. Hvorfor tager Trans-Danmark ikke udfordringen op n√•r netop en s√•dan kommission ville v√¶re n√¶ste handlingsskridt efter det fodf√¶ste foreningen har f√•et de sidste par √•r hos oppositionen? Jeg f√łler simpelthen at mit store arbejde bare kr√łlles sammen og smides ud – og sp√łrgsm√•let er: Hvorfor?” skriver Irene.
Svaret er ganske enkelt!

En kommission kr√¶ver et kommissorium og neds√¶ttes af folketinget. Dette kr√¶ver selvf√łlgelig, at de deltagende partier p√• h√łringen f√•r regeringsmagten, hvilket ikke vil ske f√łr efter valget.

Hvad kan man g√łre indtil valget?

Vi har flere gange fors√łgt at etablere et mere formelt samarbejde med de andre foreninger; s√•ledes at vi derigennem kan skabe et fundament til presse p√• for at f√• de forbedringer alle √łnsker overfor oppositionen.

Trans-Danmark har mistet sine h√łringssvar og som det kan l√¶ses har LGBT nu f√•et plads som en meget vigtig h√łringspartner i det danske parlament. Hvorfor har Trans-Danmark ikke taget skridt til at genoprette sin praksis med h√łringssvar? Skal det udledes som en nedprioritering af dansk transpolitik? Det er et af de sp√łrgsm√•l som stadig bl√¶ser i vinden og som ville v√¶re interessant at f√• belyst. S√• her gentages sp√łrgsm√•let: Hvorfor er Trans-Danmark ikke p√• pletten i nationale sager? (citat Irene)

Nu er det jo således at LGBT Danmark har en bredere agenda en Trans-Danmark og Trans-Danmark har aldeles ikke nedprioriteret dette. Jeg har derfor svært ved at se, hvad det konkret er, at vi ikke har svaret eller reageret på.

Den sociale aktivitet har l√¶nge v√¶ret et √łmt punkt. Det er som om det i lang tid har v√¶ret meget nedprioriteret, men pinsefesten viste jo at selv en lille fest og socialt samv√¶r giver nye medlemmer. I den kritik som har v√¶ret fremf√łrt i snart 2 √•r har der ustandseligt ligget en opfordring til at sociale aktiviteter skulle opprioriteres. Det var endog en af de meldinger der kom p√• det fam√łse m√łde i Vejle. Social aktivitet med medlemmer og imellem medlemmerne er b√¶rende for medlemstallet og ansvaret for denne aktivitet b√łr b√¶res af en samlet bestyrelse s√• man ikke blot uddelegerer det til et par enkelt og regner med at det s√• k√łrer af sig selv. Sp√łrgsm√•let er: Hvorfor prioriteres social aktivitet s√• lavt b√•de √łkonomisk, m√•ske is√¶r √łkonomisk, og ved manglende deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne?

Alle sociale aktiviteter skal hvile i sig selv √łkonomisk, det har v√¶ret fundamentet for disse aktiviteter siden foreningens grundl√¶ggelse. Foreningen yder en underskudsd√¶kning til disse arrangementer og yder ogs√• udl√¶g hvis dette er n√łdvendigt. Senest har der v√¶ret et underskud p√• arrangementet i pinsen p√• ca. 800,- dkk, fordi folk melder sig til og derefter bliver v√¶k.

Du harcelerer over den manglende deltagelse fra bestyrelsesmedlemmer til disse arrangementer. Der har altid v√¶ret mindst et bestyrelsesmedlem tilstede ved arrangementerne, undtagen til de arrangementer der er blevet afholdt i K√łbenhavn.

Der eksisterer et magt triumvirat i Trans-Danmark. Ud af bestyrelsens 5 medlemmer er de 3 n√¶re venner og det vil hele tiden v√¶re en trussel for demokratiet i Trans-Danmark. Loyalitet overfor hinanden af personlige grunde kan v√¶re en blokering for innovation og udvikling, og ikke mindst at der tilf√łres nye, yngre kr√¶fter

Ovenstående udsagn fra Irene Haffner viser med al tydelighed at Irenes opfattelse af demokrati er at hvis ikke hun får medhold i en afstemning så er det fordi alle andre rotter sig sammen imod hende. Det er nu engang således, at flertallet i en bestyrelse bestemmer. Men Irene glemmer at hun også har haft medhold i sager, blandt andet da hun plæderede for at Tina Thranesen ikke skulle have så megen indflydelse i foreningen og at Tina
Thranesen
ikke skulle foreslås til dirigent på generalforsamlingen, bare for at tage et par eksempler.

Lad mig slå fast at triumviratet som Irene kalder det, ikke er enige i alting sådan som hun fremlægger tingene; men hvis Irene havde deltaget lidt mere i bestyrelsesarbejdet så ville du nok også have konstateret disse meningsforskelle.
IF har siden april m√•ned fors√łgt at f√• sin vilje gennemtrumfet ved at starte en dialog med at bede lovligt valgte bestyrelsesmedlemmer at g√• af, og g√łre plads til en bestyrelse best√•ende af Irene Haffners proselytter.

Hovedparten af de medlemmer der har beg√¶ret den ekstraordin√¶re generalforsamling har ikke v√¶ret medlemmer af foreningen i mere end et halvt √•r. Sjovt nok bor hovedparten af disse nord for Limfjorden, hvor Irene huserer. Enhver kan jo g√łre sig sine tanker.

Udelukkelsessagerne:
P√• et bestyrelsesm√łde den 16. juni 2011 har bestyrelsen besluttet at ekskludere Irene fra foreningen med henvisning til vedt√¶gternes ¬ß 6.

Begrundelsen for udelukkelsen er f√łlgende:

Irene har på foreningens hjemmeside offentliggjort personlige oplysninger, som hun har modtaget i fortrolighed hvilket er i strid med foreningens vedtægter § 3. Dette er et meget alvorligt brud på det fortrolighedskodeks som man har som bestyrelsesmedlem.

Ligeledes har Irene overtrådt § 6 i foreningens vedtægter ved at gentagne gange have udvist en adfærd der findes uforenelig med medlemskab af foreningen.

Irene har selv p√• hjemmesiden skrevet f√łlgende:
Jeg er klar over den skadelige virkning begivenhederne har på foreningen

Og jeg vil hellere have lidt lus i skindpelsen end lide en langsom str√•d√łd

Jeg tilskriver S og SF at de fremover ikke skal regne med at Trans-Danmark taler for de transk√łnnede i Danmark s√• l√¶nge den nuv√¶rende bestyrelse residerer.

Jeg skal desuden til m√łde i SF-LGBT og desuden m√łdes med et par ordf√łrere. Det er jo en god anledning til at forklare sagen. Dem vil jeg advare mod at lytte til Trans-Danmarks udmeldinger

Flere steder i debatforum er Irene ligefrem stolt af, at hun at strategiske årsager laver foreningsskadelig virksomhed, bare hun kan opnå dit mål, nemlig at få afsat den siddende bestyrelse. Dette er i strid med foreningens vedtægter og kan ikke tolereres.

Trans-Danmark beklager dybt, at dette er n√łdvendigt. Vi havde h√•bet, at vi p√• baggrund af den succesfulde h√łring i marts m√•ned stod st√¶rkt p√• alle m√•der til at arbejde med de mange opgaver som ligger foran os. Desv√¶rre er Irenes succes med h√łringen i den grad steget hende til hovedet, at hun sidenhen for at opn√• sine m√•l har splittet foreningen ad.

P√• et bestyrelsesm√łde den 16.juni 2011 har bestyrelsen besluttet at ekskludere GNOEQA fra foreningen med henvisning til vedt√¶gternes ¬ß 6

Begrundelsen for udelukkelsen er f√łlgende:
I forbindelse med nogle skriverier p√• foreningens debatforum havde GNOEQA f√•et f√łrst advarsler og derefter en karant√¶ne tildelt af administratoren.

GNOEQA blev s√• rasende og s√• forbitret over de tredive dages karant√¶ne, at hun brugte en f√¶lles redakt√łrprofil og bladet K√łn & Politik som alibi for hendes personlige vendetta mod en administrator af foreningens hjemmeside. Dette kan ikke tolereres og dette ikke kun af bestyrelsen, idet flere medlemmer herunder Susanne Helmer opfordrede bestyrelsen til at ekskludere GNOEQA.

I forvejen har GNOEQA fremf√łrt en r√¶kke uhyrligheder, hvor bestyrelsen eksempelvis er blevet anklaget for mandatsvig. Det er i strid med injurielovgivningen at komme med s√•danne p√•stande, n√•r de er usande, hvilket naturligvis her er tilf√¶ldet

Desuden er der blevet fremsendt deciderede trusler i e-mails til bestyrelses medlemmer. Et eksempel: “Hvis ikke det sker svarer jeg ikke for konsekvenserne”.
GNOEQA har desuden i flere e-mails til web administratorerne overfuset disse med et latrinært sprogbrug som ikke er et voksent menneske værdigt.

S√• Irene og GNOEQA er ikke de store uskyldigheder som kun er blevet udelukket af foreningen fordi de er kritiske overfor bestyrelsen, som de s√• l√¶nge har p√•st√•et. Derimod har bestyrelsen n√łje overvejet valget af s√• drastisk en handling som at udelukke medlemmer p√• livstid; men deres handlinger taler for sig selv.

Karin Astrup

Skrivelsen i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.