FATID’s skrivelse den 2. januar 2013 til Retsudvalget – bilag 143 – om svensk dom om, at krav om sterilisering ved k√łnsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at √¶ndre dansk praksis.

Vist 116 gange.
Dateret den 2. januar 2013 har FATID (Foreningen af Transk√łnnede i Danmark) skrevet til Retsudvalget – Alm. del 2012-13: Bilag 143 – og forespurgt, om Kammarr√§tten i Sveriges dom den 19. december 2012 om, at sterilisering ved k√łnsskifte er ulovlig, giver anledning til overvejelse om at √¶ndre dansk praksis.

Henvendelsen gengives herunder

Folketingets Retsudvalget
Formand
Karina Dehenhardt Lorentzen
Christiansborg

2. Januar 2013

Foreningen af Transk√łnnede i Danmark har bem√¶rket at Kammarretten i Sverige har afsagt dom om, at kravet om kastration og sterilisation, som foruds√¶tning for Juridisk k√łnsskifte for transpersoner, er ulovligt og strider mod den europ√¶iske menneskerettighedskonvention.
Kammarrettens afg√łrelse er ikke anket til h√łjesteret og det m√• derfor anses at Sverige afskaffer kirurgiske indgreb som en betingelse for k√łnsskifte.
Tyskland har gjort det samme, og andre europæiske lande er på vej.

Se Kammarrettens afg√łrelse:
[Det anf√łrte link er d√łdt. Kammarr√§tten dom kan i stedet ses her. Tina Thranesen den 31. marts 2015.]

I lyset af at Justitsminister Morten B√łdskov netop har varslet, at justitsministeriet vil s√¶tte ekstra fokus p√• menneskerettigheder, finder Foreningen af Transk√łnnede i Danmark (FATID) det oplagt at drage en forbindelse imellem den netop afsagte kendelse i Sverige og forholdene i Danmark, hvor man stadig kr√¶ver disse kirurgiske indgreb som betingelse for √¶ndring af det juridiske k√łn.

Har retsudvalget taget stilling til om Danmark, ligesom Sverige, b√łr indse at den europ√¶iske menneskerettighedskonvention overtr√¶des ved disse krav om kropsligt indgreb.

Den tidligere menneskerettighedskommiss√¶r Thomas Hammarberg skrev i den seneste rapport fra 2011 i anbefaling 6.2..staterne skal gennemg√• ethvert krav om en diagnose af mentale sygdomme som en foruds√¶tning for at tilbyde sundhedsbehandling med henblik p√• at fjerne enhver hindring for at den transk√łnnede kan nyde godt af rettighederne til selvbestemmelse og den h√łjst opn√•elige standard for sundhed.

Yogyakarta princip nr. 18 fastsl√•r endvidere at…..en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet er ikke, og ikke i sig selv,en medicinsk tilstand og skal ikke behandles, kureres eller undertrykkes.

Justitsminister Morten B√łdskov udtalte i marts 2012:
Menneskerettigheder er ikke kun noget, vi skal tale om, n√•r det drejer sig om forhold p√• den anden side af kloden. Vi √łnsker derfor at s√¶tte fokus p√• sp√łrgsm√•let, om EU‘s institutioner og medlemsstater g√łr nok for at sikre overholdelsen af EU’s Charter for Grundl√¶ggende Rettigheder.
Hvis vi vil have, at landene udenfor EU skal overholde menneskerettighederne, m√• vi starte med at sikre, at de respekteres hos os selv.”

Foreningen af Transk√łnnede i Danmark finder den svenske Kammarrets afg√łrelse, samt Justitsministerens varsel om fokus p√• menneskerettigheder i 2013 oplagt til at Retsudvalget forholder sig til den modstridende kendsgerning at man i Danmark gerne vil s√¶tte fokus p√• de menneskerettigheder, men at Danmark ikke overholder samme menneskerettigheder n√•r det g√¶lder transpersoners rettigheder i Danmark.

Forening opfordrer hermed Retsudvalget til at tage den svenske Kammarrets dom op til overvejelse, og om Danmark skal f√łlge de lande vi i √łvrigt sammenligner os med, og dermed leve op til de menneskerettigheder som vi i Danmark har forpligtiget os til.

Vi vedh√¶fter Kammarrettens afg√łrelse som PDF-fil.

Med venlig hilsen

Irene Haffner
Foreningen af Transk√łnnede i Danmark.
Haffner26@msn.com

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Henvendelsen hos Folketinget i pdf-format.