H√łringssvar af 21. maj 2010 fra Trans-Danmark vedr. udkast til √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen.

Vist 206 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Den 21. maj 2010 indsendte Trans-Danmark h√łringssvar vedr√łrende udkast til √¶ndring af den nuv√¶rende pasbekendtg√łrelse nr. 1003.

H√łringssvaret gengives herunder

Justitsministeriet
[oss@jm.dk]
Kopi til: [jm@jm.dk]

21. maj 2010

H√łringssvar til – 2009¬∑271-0005 – Justitsministeriets udkast til √¶ndring af den nuv√¶rende pasbekendtg√łrelse – bekendtg√łrelse nr. 1003.
√Ündringen indeb√¶rer en udvidelse af den eksisterende mulighed for at benytte k√łnsbetegnelsen X i danske pas, s√•ledes at ikke blot transseksuelle – men ogs√• personer, der ganske m√• ligestilles hermed – f√•r mulighed for at f√• udstedt et pas, hvor deres biologiske k√łn ikke er angivet med den s√¶dvanlige k√łnsbetegnelse F eller M, men i stedet markeres med et X.

Trans-Danmark hilser den foresl√•ede udvidelse af adgangen til at anvende X som k√łnsbetegnelse i pas velkommen.

Den foresl√•ede √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen er en naturlig f√łlge af de √¶ndringer, der blev indf√łrt i Navneloven med vedtagelsen af lovforslag L 107 [1] den 30. april 2009, hvor der i navneloven bl.a. i ¬ß 13 blev indsat:
  Stk. 3. Justitsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.

Med den foresl√•ede √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen kommer denne i overensstemmelse med de tilsvarende regler g√¶ldende for navneloven.

Trans-Danmark henleder opm√¶rksomheden p√•, at den 12. december 2008 fremsatte JustitsministerietUdkast til √¶ndring af navneloven” REU alm. del – bilag 190 [2], som senere udm√łntedes i lovforslag L 107 om √¶ndring af navneloven, og at Trans-Danmark den 10. januar 2009 indsendte h√łringssvar [3] dateret 30. december 2008 om udkastet til Familiestyrelsen.

Da de samme forhold g√łr sig g√¶ldende i relation til pasbekendtg√łrelsen, gengives f√łlgende i h√łringssvaret om ordene/begreberne “transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed” til Justitsministeriets overvejelser i afsnit 4.2. afsnit 5 i udkastet til lovforslaget indledende med gengivelse af afsnittet.

1. “Det er hensigten, at den administrative procedure for navne√¶ndring for den n√¶vnte gruppe af personer tilrettel√¶gges s√•ledes, at proceduren svarer til den procedure, der anvendes i forhold til transseksuelle. Sexologisk Klinik vil s√•ledes i disse tilf√¶lde skulle afgive en erkl√¶ring om, at vedkommende ganske kan ligestilles med en transseksuel, idet han eller hun lever som det modsatte k√łn og har gjort dette gennem l√¶ngere tid, ligesom det skal v√¶re en betingelse at en navne√¶ndring vil kunne forbedre den p√•g√¶ldendes livskvalitet v√¶sentligt.”
Begrebet “ganske m√• ligestilles hermed” medf√łrer, at der sker en uhensigtsm√¶ssig opdeling af transseksualisme.

Der er i dag en mindre forskel i WHO’s (ICD-10) og APA’s (DSM-IV-TR) beskrivelse af transseksualisme, idet ICD-10 taler om √łnske om “kirurgisk og hormon behandling”, hvor DSM-IV-TR taler om √łnske om “f.eks. kirurgisk eller hormonbehandling“.

1a. World Health Organization – WHO’s diagnosticeringssystem ICD-10:
F64.0
Transsexualism
A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a sense of discomfort with, or inappropriateness of, one’s anatomic sex, and a wish to have surgery and hormonal treatment to make one’s body as congruent as possible with one’s preferred sex.
1b. American Psychiatric Association – APA’s diagnosticeringssystem DSM-IV-TR
302.85 Gender Identity Disorder in Adolescents or Adults
Individuals with this mental disorder are uncomfortable with their apparent or assigned gender and demonstrate persistent identification with the opposite sex. A strong and persistent cross-gender identification (not merely a desire for any perceived cultural advantages of being the other sex).
B. Persistent discomfort with his or her sex or sense of inappropriateness in the gender role of that sex.
In adolescents and adults, the disturbance is manifested by symptoms such as preoccupation with getting rid of primary and secondary sex characteristics (e.g., request for hormones, surgery, or other procedures to physically alter sexual characteristics to simulate the other sex) or belief that he or she was born the wrong sex.

Det er imidlertid i dag internationalt anerkendt, at det ikke kr√¶ver √łnske om k√łnsskifteoperation for at f√• stillet diagnosen transseksualisme.
Det skal tilf√łjes, at DSM-IV-TR pt. er under revision, at ICD-10 antageligvis ogs√• snart bliver revideret, og at der er st√¶rke kr√¶fter, som arbejder for, at transseksualisme udg√•r af diagnosefortegnelserne.

At indf√łre begrebet “ganske m√• ligestilles hermed” g√•r imod international definition, forst√•else og accept af, hvad det vil sige at v√¶re transseksuel.

Det m√• forst√•s, at det at v√¶re transseksuel ikke n√łdvendigvis medf√łrer et √łnske om en k√łnsskifteoperation. Det kan have flere √•rsager som f.eks. den transseksuelles alder eller helbredssituation.

Trans-Danmark vil derfor anbefale, at ordene/begreberne “transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed” √¶ndres til “transk√łnnede“, og at de n√¶rmere afgr√¶nsninger sker i de af Justitsministeren n√¶rmere fastsatte regler (nuv√¶rende stk. 2 og efter forslaget stk. 3).

3. Dette vil yderligere have den fordel, at formuleringen ikke senere kommer i sproglig modstrid med de internationale standarder, og vil g√łre det lettere at tilpasse vilk√•rene, ikke mindst set i lyse af den igangv√¶rende revision af diagnosefortegnelsen(erne).

Trans-Danmark vil yderligere tilf√łje, at foreningen finder det un√łdvendigt, at der skal udarbejdes en vurdering af Sexologisk Klinik.
Et X i passet i stedet for F eller M vil kun g√łre det lettere for transk√łnnede, der ikke fremtr√¶der fysisk som det k√łn, de er f√łdt som. For alle andre vil det kun medf√łre un√łdig ekstra forklaring i paskontrol om deres identitet og k√łnsidentitetsforhold.
Der vil derfor n√¶ppe v√¶re andre end netop transk√łnnede, som lever fuldtids som det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, de er f√łdt som, der vil g√łre brug af muligheden.

Det findes derfor at v√¶re helt og aldeles un√łdvendigt at disse personer skal vurderes af Sexologisk Klinik.

Yderligere skal det bem√¶rkes, at det ogs√• findes at v√¶re spild af ressourcer – b√•de personalem√¶ssige p√• Sexologisk Klinik og √łkonomiske.
I svaret p√• sp√łrgsm√•l 8 [4] af 26. februar 2009 under behandlingen af lovforslag L 107 oplyste Sexologisk Klinik, at et sk√łnnet udgiftsniveau for sager, som omhandler personer, der ikke forud for en navnesag er kendt af klinikken, vil ligge p√• mellem 5.000 – 30.000 kr.
Udgiftsniveauet m√• v√¶re det samme for sager vedr√łrende k√łnsbetegnelsen i pas.
B√•de aktuelt, hvor der skal spares p√• de offentlige ressourcer, og generelt m√• det betegnes som v√¶rende spild af ressourcer at disse personer skal belaste sundhedssystemet ved at konsultere Sexologisk Klinik flere gange for at f√• lavet en vurdering, som er helt overfl√łdig.

Trans-Danmark vil derfor anbefale, at teksten

  ¬ß 5, stk. 5 – 6, affattes s√•ledes:
Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at k√łnnet for en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.
Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.”
ændres til denne formulering

  ¬ß 5, stk. 5 – 6, affattes s√•ledes:
Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at k√łnnet for en person, som ved ans√łgning om pas afgiver erkl√¶ring om at v√¶re transk√łnnet, betegnes X.

Det foreslåede stk. 6 udgår.

Trans-Danmark vil afslutningsvis bem√¶rke, at foreningen har haft lejlighed til at gennemse h√łringssvaret fra LGBT Danmark og kan tilslutte sig de anf√łrte bem√¶rkninger.

Med venlig hilsen

Irene Haffner
Sekretær.

Noter
  1. [Retur] Folketingets journal vedr. lovforslag L 107.
  2. [Retur] Folketingets journal vedr. bilaget – REU alm. del – bilag 190.
    Bilaget på Folketingets hjemmeside.
  3. [Retur] Folketingets journal vedr√łrende h√łringssvarene til lovudkastet.
    H√łringssvarene i pdf-format p√• Folketingets hjemmeside – Trans-Danmarks h√łringssvar er placeret som det femte og sidste.
  4. [Retur] Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•l 8 under lovforslag L 107.
    Ministerens svar p√• sp√łrgsm√•let.

* * *
H√łringssvaret fra Trans-Danmark i pdf-format.